Menu +

Taal

Markten

Industrieën

Diensten

Waarom wij

Resources

Please note on May 26th and 27th our Dutch office will be closed. For urgent matters click this banner and send an email

We're closed on May 26th and 27th. Urgent? Click here


EU Authorised Representative (AR) & UK Responsible Person (UKRP)

Door ons als uw EU Authorised Representative en/of UK Responsible Person aan te stellen, wordt AR Experts uw geautoriseerd vertegenwoordiger. Binnen 24 uur van het ontvangen van het ondertekende mandaat kunnen we al vermeld worden op uw verpakking. Met ruim 25 jaar aan ervaring, zal ons team van 15+ experts u helpen om toegang te verkrijgen tot de EU/UK markt.

EU AR & UKRP

Een EU Gemachtigde is de Nederlandse term voor een Authorised Representative (AR). Een AR/UK Responsible Person (UKRP) kan aangesteld worden door fabrikanten die buiten de EU/UK gevestigd zijn en die hun producten willen verkopen op de EU/UK markt. Een AR/UKRP handelt namens de fabrikant om te garanderen dat de producten die verkocht worden op de EU/UK markt in overeenstemming zijn met de Europese/UK product compliance wetgeving. Dit betreft producten die direct verkocht, via e-commerce (online), of door middel van een bestelhuisdienstverlener.

Uitdagingen zonder een Gemachtigde

De verantwoordelijkheden van fabrikanten die in de EU/UK gevestigd zijn, spreken voor zich, maar voor fabrikanten die buiten de EU/UK gevestigd zijn kan het lastig zijn om te weten welke marktdeelnemer binnen de distributieketen verantwoordelijk is voor wat. Deze verantwoordelijkheden omvatten onder andere: het verifiëren van de CE/UKCA markering, het beschikbaar stellen van de technische documentatie voor nationale toezichthoudende autoriteiten, het behandelen van verzoeken van deze autoriteiten, eventuele samenwerking etc.

Hoe AR Experts kan helpen

Een AR/UKRP maakt onderdeel uit van het verzekeren van een veilig en legaal productie- en handelsproces. De fabrikant besteed specifieke taken uit aan de AR/UKRP, wat inhoudt dat deze ook een gedeelte van de fabrikant zijn verantwoordelijkheden overneemt. De hiervoor genoemde uitdagingen zullen niet langer een probleem zijn waar de fabrikant zich over moet ontfermen: de AR/UKRP zal de CE/UKCA markering controleren, de technische documentatie beschikbaar stellen voor de nationale toezichthoudende autoriteiten, diens verzoeken behandelen en met ze samenwerken.

Laat ons uw Authorised Representative zijn, zodat u de EU/UK markt kunt betreden

Wat is een Authorised Representative?

Een AR is een juridische partij die binnen de Europese Unie gevestigd is en die handelt als tussenpersoon voor een fabrikant die buiten de EU gevestigd zit en competente nationale autoriteiten binnen de EU. De AR neemt een aantal verantwoordelijkheden van de fabrikant over en waarborgt dat de producten die verkocht worden op de EU markt in overeenstemming zijn met de relevante nationale compliance wetgeving. Waar het voor de EU markt een Authorised Representtive (AR) heet, noemt men zo’n partij voor de UK markt een UKRP: UK Responsible Person. Hoewel er dus een aparte partij is voor beide markten, functioneren deze in essentie hetzelfde. Zowel een EU AR als een UKRP verifiëren door middel van een controle van de technische documentatie dat de compliance procedure correct is uitgevoerd, zodat uw product juridische gezien CE/UKCA markering mag dragen. Een competente AR/UKRP is daarnaast in staat om alle vragen van autoriteiten te beantwoorden en u (als fabrikant) op basis hiervan te adviseren. 

Wie heeft een Authorised Representative nodig?

Zoals eerder vermeld zijn de diensten van een EU Authorised Representative bedoeld voor fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn en die hun producten op de EU markt willen verkopen. Het moet echter wel benoemd worden dat het aanstellen van een AR niet verplicht is voor alle fabrikanten die op de EU markt willen handelen: EU Market Surveillance Regulation (MSR) stelt dat er een Europese marktdeelnemer verplicht is, maar dat dit ook een importeur of bestelhuisdienstverlener kan zijn. De onderstaande tabel weergeeft in welke gevallen een AR verplicht is, en voor welke fabrikanten dit niet het geval is. 

Een GV is verplicht voor fabrikanten van producten die vallen onder …

Een GV is niet verplicht voor fabrikanten van producten die vallen onder …

 ATEX-richtlijnen

 Machinerichtlijn   

Bouwproductenverordening

Richtlijnen laagspanningsmateriaal 

 Verordening medische hulpmiddelen   

 EMC-richtlijnen 

 PBM verordening (EU) 2016/425   

 Richtlijnen geluidsemissie 

 Richtlijnen drukapparatuur   

 Ecodesign-richtlijnen 

 

 Richtlijnen radioapparatuur   

 

 RoHS-richtlijnen   

De tabel is ook van toepassing voor fabrikanten die UKCA markering willen behalen voor hun product. De UK implementeer niet de MSR, maar het kader voor markttoezicht wat op basis is van de New Legislative Framework (NLF) Verordening EC 765/2008 blijft van toepassing. Toch is het sterk aan te raden een UKRP aan te wijzen.  

Voor producten die binnen de Algemene Productveiligheid Richtlijn (GPSD) vallen is een AR niet verplicht, maar sterk aanbevolen. E-commerce platformen zullen hoogst waarschijnlijk van u vragen een Authorised Representative aan te wijzen omdat het nieuwe voorstel van de GSPD stelt dat zij verantwoordelijk zijn voor potentiële risico’s, en het aanstellen van een AR ze van deze verplichtingen verlost. 

Een aantal productgroepen vallen niet binnen onze AR expertise, waaronder: eten, medicijnen, cosmetica, en chemicaliën. Deze producten zijn onderworpen aan andere regels, waar we hier verder niet dieper op ingaan. De producten zijn op dit moment niet inbegrepen in onze diensten als Authorised Representative.

Waarom u een Authorised Representative zou moeten aanstellen

Het aanstellen van een Europese Authorised Representative laat u als fabrikant een deel van uw verantwoordelijkheden uitbesteden aan de AR. De AR zal vervolgens als tussenpersoon handelen voor u en de nationale competente autoriteiten om een legale en veilige handel van uw producten te waarborgen. De taken die kunnen worden uitbesteed omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot:

 • Controle van de CE markering
 • Het beschikbaar stellen van de technische documentatie, waaronder de Conformiteitsverklaring (DoC), aan de nationale toezichthoudende autoriteiten
 • Het op de hoogte stellen van de autoriteiten wanneer er een reden is om aan te nemen dat een product een risico vormt en vervolgens samenwerken met de autoriteiten om dit risico te verhelpen
 • De op de hoogte brengen van de fabrikant wanneer er een verzoek is ingediend door de competente autoriteiten met betrekking tot de conformiteit van een product

AR Experts (onderdeel van Certification Experts) zal als een betrouwbaar Europees contactpunt handelen als u ons als AR aanstelt, of u nou via E-commerce platformen of via een webshop handelt. Hetzelfde geldt voor de UK markt. We kunnen snelle markttoegang garanderen met een spoedige review van uw technische documentatie, maar bieden ook een uitgebreide controle. Onze experts passen onze diensten aan op uw behoeftes.

De voordelen van een Authorised Representative aanstellen

Zoals in de EU Market Surveillance Regulation (MSR) vermeldt staat, kan een importeur of een bestelhuisdienstverlener een Europese marktdeelnemer zijn, waardoor een AR wellicht overbodig lijkt. Veel bestelhuisdienstverleners of distributeurs zullen echter van u eisen alsnog een AR aan te stellen, omdat deze dan de verantwoordelijkheden met betrekking tot het product op zich moet nemen volgens de MSR, in plaats van de bestelhuisdienstverleners of distributeurs. Daarbij voorkomt het aanstellen van een AR dat een importeur toegang heeft tot de fabrikant zijn technische documentatie, waaronder:

 • Productspecificaties
 • CE-testrapporten
 • Gebruiksaanwijzingen
 • Ontwerp documentatie
 • Conformiteitsverklaring (CE-certificaat) 

Verder is het wenselijk om een AR aan te stellen die geen economische of commerciële belangen heeft rondom de producten. Ook gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger die expert is op het gebied van conformiteit, gezien de AR de conformiteitsverklaring controleert, en als tussenpersoon van de fabrikant en de marktautoriteiten functioneert. Op deze manier worden juridische complicaties voorkomen en wordt de fabrikant alleen betrokken bij conformiteitszaken die direct betrekking hebben op hun product. Met onze ervaring voldoet AR Experts (onderdeel van Certification Experts) aan al deze vereisten. Binnen 24 uur na het ontvangen van een ondertekend mandaat kunnen wij u al representeren.  

Wat is de procedure om AR Experts aan te stellen als uw Authorised Representative?

Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van onze AR diensten, beginnen we met het meest belangrijke onderdeel van het proces: het verzamelen van de benodigde technische documentatie. Dit stelt ons in staat om te beginnen met de controle van dit technische dossier zodat we u mogelijk binnen 24 uur met een AR mandaat kunnen voorzien. Na het ondertekenen van dit mandaat zal u een AR certificaat ontvangen waarin we onszelf officieel als uw Authorised Representative verklaren.

Het is goed om te weten dat wanneer het mandaat eenmaal ondertekend is, de taken die zijn overgedragen aan de AR vanaf dat moment niet alleen meer door de AR uitgevoerd mogen, maar moeten worden. De fabrikant heeft getekend om dit deel van de verantwoordelijkheid uit te besteden en zal zich niet langer met deze taken mogen bezighouden. 

INZICHT

What is an Authorised Representative?

INZICHT

Why is it necessary to have an Authorised Representative?

INZICHT

Binnenkort…

Open inzicht

AR Experts biedt de volgende diensten aan

Klik op de onderstaande dienst-blokken om te zien welke rol onze experts spelen in het waarborgen van een veilige en legale handel van uw product op de EU/UK markt. 

CE/ UKCA Marking
Authorized Representative
EU/ UK Market Access
Legal Point of Contact
Technical File
Information Supply

Ontvang gevolmachtigde vertegenwoordiging met slechts een paar stappen

01 – Bepaal

het wettelijk kader voor jouw producten

02 – Checklist

doorgestuurd om de nodige documenten te verzamelen

03 – Review

van het technisch dossier door ons CE/UKCA-team

04 – AR-overeenkomst

wordt opgesteld en ondertekend

05 – Breng

je product zonder zorgen naar de EU/VK-markt

01 – Bepaal
het wettelijk kader voor jouw producten
02 – Checklist
doorgestuurd om de nodige documenten te verzamelen
03 – Verificatie
van het technisch dossier door ons CE/UKCA-team
04 – AR-overeenkomst
wordt opgesteld en ondertekend
05 – Breng
je product zonder zorgen naar de EU/VK-markt
Previous
Next

Wat onze klanten zeggen over ons

Van Heek Medical
Wilma Peereboom
Quality Coordinator
De samenwerking met CE verloopt goed. Ze waren besluit­vaardig vanaf het begin en de zaken zijn erg verzorgd aangepakt. Ik vind het probleem­oplossend vermogen van Certification Experts een van de sterke punten van het bedrijf.
6 weken
Europa
Medisch
Confocal
Peter Drent
CEO
Persoonlijk ben ik erg tevreden van de dienstverlening en kwaliteit van het werk dat Certification Experts leverde. Ik wil zeker opnieuw met hen samenwerken voor toekomstige projecten.
3 weken
Europa
Elektronica
Gallery Play Media
Ruben Kieftenbelt
Founder & CTO
De testresultaten tijdens het certificeringsproject waren uitgebreid en gedetailleerd. Het was een aangename ervaring met waardevolle resultaten. Bovendien bracht Certification Experts meteen oplossingen aan voor hindernissen tijdens het certificeringsproces.
4 weken
Europa
Electronica
Adtrack Media
Paul East
CTO
Werken met Certification Experts verliep steeds hulpvaardig en met kennis van zaken. Ze reageerden steeds snel, zelfs tijdens de moeilijke omstandigheden door de COVID-19-pandemie. We kijken ernaar uit om met Certification Experts samen te werken voor toekomstige projecten.
4 weken
Europa
Electronica
Nikon
Joachim Hofmann
GM Service & Support
Tijdens onze samenwerking was het CE-team steeds erg behulpzaam, professioneel, snel en flexibel. Het is altijd fijn om te kunnen rekenen op een partner die steun kan bieden met diepgaande expertise wanneer nodig. In de toekomst zal CE onze eerste keuze blijven voor deskundige kennis van zaken.
4 weken
Europa
Electronica
Physee
Wai-Man Tang
Quality Assurance Manager
Het is een fijne ervaring om met Certification Experts te werken. Wij zijn een scale-up die aan product­ontwikkeling doet, met erg krappe deadlines. Certification Experts past zich aan onze behoeften aan en begeleidt ons stap voor stap om onze product­certificeringen op tijd klaar te krijgen.
3 weken
Europa
Electronica
Oceanteam
Lars van ‘t Kruijs
Managing Director
Het team van Certification Experts bestaat uit erg aangename mensen, het was een vlotte samenwerking! Voor mij was het vooral belangrijk hoe ze alles duidelijk maakten en onze gedachten op dezelfde lijn zaten.
3 weken
Europa
Machines
Alfa Wasserman
Kurt Spiegel
Engineer Manager
CE is al meer dan 10 jaar onze partner en we hebben een uitstekende relatie. De persoonlijke gesprekken zijn echt belangrijk en zorgen voor een heuse tijdsbesparing.
6 weken
Europa
Medische
Dot Robot
Edward Belderbos
Technical Director
Het was een plezier om met Certification Experts samen te werken. Nadat ze onze documentatie hadden door­genomen, gaven ze ons gestructureerde feedback en toonden ze ons de mogelijk­heden om conformiteit te behalen met de EU-richtlijnen.
3 weken
Europa
Electronica
Noffz
Markus Solbach
Director Sales & Marketing
Certification Experts biedt een hoog­waardige service met veel flexibiliteit en erg snelle respons­tijden. We waren onder de indruk van hun degelijk technisch inzicht en gedetailleerde feedback op onze complexe test­oplossing binnen een kort tijdsbestek.
4 weken
Noord-Amerika
Electronica
De Canadese regering
Melanie Ter Meulen
Trade Commissioner
De samenwerking met Certification Experts loopt vlot en ze zijn een waardevolle partner voor ons. Als Nederlandse bedrijven specifieke technische informatie nodig hebben over de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) is Certification Experts het eerste aanspreekpunt.
2 weken
Europa
Consultancy

Deskundige inzichten

Volledige productconformiteit zonder de kopzorgen.

Laat het maar aan ons over

CE/UKCA Marking

Trust us as your partner to verify the compliance of your products

Authorised Representative

We register as your official point of contact for market surveillance authorities

EU/UK Market Access

You gain access to the EU/UK market, no matter where your business is located

Legal point of contact

We represent you on your behalf for all legal issues pertaining to your product

Technical File

We ensure the availability of the technical file in case of requests from authorities

Information Supply

We notify you if there are regulatory changes pertaining to your product

Risicobeoordeling

Wij helpen je risico’s efficiënter te elimineren en je klanten en je bedrijf te beschermen. Weet je niet zeker of je iets goed hebt gedaan? We kunnen een volledige risico-evaluatie uitvoeren.

 • Machine / Elektronica / Speelgoed / Medisch / PVU / GPS
 • EN-ISO 12100
 • Safexpert risicobeoordelingssoftware (TÜV-gecertificeerd)
 • Overzicht van bestaande risicobeoordeling
 • Templates
Gevolmachtigde vertegenwoordiger

Wij bieden Gevolmachtigde Vertegenwoordiging (GV) aan voor bedrijven en e-commerce ondernemingen die buiten de EU/VK gevestigd zijn – door ons als je juridische partner te laten registreren verkrijg je toegang tot die markten.

 • Markttoegang EU/VK
 • Verificatie van CE/UKCA
 • Markering
 • Contactpunt voor de overheid
 • Technisch dossier
 • Omzeilen van importeurs
 • Registratie
Technisch dossier

Elke fabrikant heeft een technisch dossier nodig om aan de eisen te voldoen. Wij ondersteunen, stellen samen en bekijken deze technische documenten voor je.

 • Verklaring van conformiteit
 • Gebruikersinformatie (gebruiksaanwijzing/etikettering/verpakking)
 • Risicobeoordeling
 • Technische schema’s en tekeningen
 • Templates
Engineering overzicht

Wij bekijken je ontwerpen en helpen je door de prototypefase heen om te waarborgen dat aan kritieke veiligheidsnormen wordt voldaan.

 • Design overzicht
 • Co-engineering
 • Adviesverlening
 • Risicobeoordeling
Testen en inspectie

Waar je ook bent, wij bieden een breed scala van deskundige test- en inspectiemogelijkheden, zowel intern als via ons wereldwijde netwerk van aangesloten partners en testlaboratoria.

 • EMC, laagspanning, radio, medisch, speelgoed en PVU
 • Inspecties ter plaatse of digitaal
 • Gemelde instanties
 • Erkende testlaboratoria
Route naar conformiteit

Wij maken een duidelijk en praktisch stappenplan voor conformiteit in elke markt. Ontvang deskundig advies over kosten/tijd efficiëntie van certificering voor toegang tot meerdere markten.

 • Bepalen van de productwetgeving
 • Opzetten testprocedure (in-house/geaccrediteerde tests)
 • Strategie voor wereldwijde markttoegang
 • Checklist technisch dossier
Opleiding

Wij bieden aangepaste opleidingsprogramma’s onder leiding van deskundigen, die je team op de hoogte brengen van
belangrijke veiligheidsprocessen en -voorschriften met betrekking tot je markten.

 • Productconformiteit
 • CE-markering
 • Machine / robotica veiligheid
 • UL/CSA
 • Safexpert
Gebruikersinformatie overzicht

Zorg ervoor dat je handleidingen, etikettering en verpakking volledig conform zijn met je
gekozen markten. Van het schrijven tot het beoordelen van materiaal, bij ons ben je aan het juiste adres.

 • Checklists
 • Etikettering van producten
 • Templates
 • Handleidingen opstellen
 • Machineplaat
Deskundig advies

Ons team heeft meer dan 25 jaar ervaring in de branche en biedt deskundige begeleiding
over elk aspect van productconformiteit.

 • Productconformiteit
 • Aanbevelingsbrief (NVWA, NoBo, ILT en BPT)
 • Gevolmachtigde vertegenwoordiger
 • Product testen
 • Verkoper/koper problemen met CE-markering oplossen
 • Advies over productwetgeving
 • Gebruikersinformatie
 • Route naar conformiteit
 • Engineering overzicht
 • Opleiding
 • Risicobeoordeling
Conformiteit 

Betreed elke markt, ongeacht markering of bedrijfstak. Van CE-markering en UL tot CCC, wij bieden complete certificatiebegeleiding en deskundige diensten op maat voor je unieke situatie.

 • Adviesverlening
 • Route naar conformiteit
 • Testen
 • Inspecties ter plaatse
 • Design overzicht
 • Technisch dossier overzicht
 • Risicobeoordeling
 • Opleiding