Maandag 15 September 2014 heeft de Inspectie SZW het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een van de belangrijkste prioriteiten van de Inspectie SZW
blijft het aanpakken van misstanden en overtreders. Daarnaast zal in 2015 extra aandacht worden besteed aan bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft de Inspectie de mogelijkheid om maatregelen te treffen zoals boete of stillegging als zaken niet orde zijn.

De Inspectie werkt samen met een aantal andere nationale inspecties en organisaties zoals de Belastingdienst en maatschappelijke organisaties zoals brancheorganisaties. Ook internationale samenwerking speelt een steeds grotere rol. Zo stijgt het aantal mogelijkheden om over de grens relevante informatie op te vragen en boetes te innen.

De komende jaren zal in het teken staan van transparantie. Als toezichthouder laat de Inspectie zien wat ze doet en stelt haar gegevens beschikbaar. In de loop van 2014 zullen de eerste inspectiegegevens op het internet komen. Dit zal met name gaan om Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) en bedrijven in de asbestsector.

In het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 staat het programma aangegeven hoe de inspectie haar meer jarige ambities zal uitvoeren.

Voor meer informatie over eventuele maatregelen voor veiligheid inspecties of voor algemene vragen over dit onderwerp kunt u mailen naar info@cer-old.sonder.baby of bellen naar +31 (0) 294 48 33 55.

Klik hier voor het Rapport.