CE-markering voor machines

HOE ZORGT U DAT U VOLDOET AAN DE MACHINERICHTLIJN

Bent u klaar met ontwerpen, ontwikkelen of produceren van uw producten en wilt u graag de EU-markt betreden? Bij het verhandelen van machines of installaties op de Europese markt is het verkrijgen van de CE-markering verplicht voor elke onderneming of entiteit. Met de CE-markering verklaart u dat de machine voldoet aan alle product- en wettelijke vereisten van de Europese markt. De CE-Machinerichtlijn 2006/42/EG is een reeks vereisten en processen die opgesteld zijn om te zorgen dat de machines veilig zijn voor gebruik. Wanneer uw machines aan deze reeks vereisten voldoen, kan de CE-markering worden aangebracht en mag de machine op de Europese markt worden verhandeld.

OPLOSSINGEN VOOR TOEGANG TOT DE MARKT

Als verhandelaar van machines moet u ervoor zorgen dat het product in overeenstemming is met de wet en dat de documentatie compleet is. Waar moet u beginnen? Elk product is anders en heeft zijn eigen unieke kenmerken. Daarom bieden wij snelle en op maat gemaakte CE-markering voor machines aan. Met dit certificeringsproces garandeert Certification Experts dat uw machines en documentatie aan alle verplichte bepalingen voldoet. Het enige wat we nodig hebben is specifieke informatie en de rest van de documenten betreffende de machine, en wij regelen de rest.

Are you finished with designing, developing or manufacturing and ready to enter the EU market? When trading machinery or installations on the European market, obtaining the CE mark is mandatory for every company or entity.
With the CE mark you declare that the machinery is in accordance with all product and legal requirements of the European market. The CE Machinery Directive 2006/42/EC is a set of requirements and processes for you as responsible party. When your machinery is in accordance with this set of requirements, the CE mark can be affixed and the machinery can be legally sold to the European market.

Solutions for legal market access

As seller of the machinery you have to ensure the product in in compliance and its documentation is complete. Where do you start? Every case is different and has its own unique characteristics. Therefore, we offer swift and tailored CE marking for machinery. With this certification process Certification Experts guarantees your machinery and documentation meet all mandatory provisions. All we need is specific information of the machinery and we will arrange the rest.

 
Product Certification Approval CE Mark
Bepaal de datum voor uw markttoegang

RISICOBEOORDELING VOLGENS EN-ISO 12100

Op basis van de internationale EN-ISO 12100 norm voor veiligheid voeren wij een grondige risicobeoordeling uit voor machine- en installatie toepassingen. Dit proces vormt de basis voor het CE-markering proces voor Europa. Voor dit proces gebruiken we een speciaal ontwikkelde gecertificeerde software genaamd Safexpert. Het standaardiseert het proces van het uitvoeren van de risicobeoordeling en geeft de risicobeoordeling op een efficiënte manier weer. Safexpert versnelt het documentatieproces en maakt samenwerking in één systeem mogelijk. Naast het gebruik van Safexpert zijn we ook officieel dealer van deze software module.

Onze diensten

 • Veiligheidsbeoordeling
 • EN-ISO 12100 risicobeoordeling
 • Samenstellen van technisch dossier
 • Training
 • Conformiteitsverklaring
 • Handleiding
 • Functionele veiligheid PL en SIL
 • Co-engineering

HOE VERKRIJGT U EEN EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOOR MACHINES

 • Stap 1

  Identificatie van EU vereisten voor uw machine

 • Stap 2

  Vaststellen mate van overeenstemming en testen

 • Stap 3

  Assistentie en beoordeling van technische documentatie

 • Stap 4

  CE-markering wordt aangebracht en verklaring wordt uitgegeven

 • Step 5

  Machine is gecertificeerd en kan worden verhandeld in de EU

De voordelen

Versnelde toegang tot de markt

We bieden onze diensten ter plaatse aan over de hele wereld

Korte en flexibele doorlooptijd

Raadpleeg onze machine veiligheids experts

Zekerheid van compliance

Vermijd aansprakelijkheidsrisico's en juridische kwesties

Kennis delen

Ervaring en inzicht verwerven door training

Prijs en tijdschema

Prijsklassen kunnen variëren op basis van de aangegeven omstandigheden en worden daarom op verzoek berekend en gedeeld. De doorlooptijd is ongeveer twee tot vier weken, afhankelijk van de gegeven omstandigheden. Het tijdspad en de prijs zijn nauw verweven met de volgende factoren:

 • Het toepasselijke juridische kader
 • De beschikbaarheid van de technische documentatie
 • De mate van overeenstemming
 

Ontvang ons aanbod vandaag nog

Ons team zal een op maat gemaakte oplossing bieden op basis van uw specifieke behoeften.