De Blauw Gids – Nieuwe editie 2014

De Blauwe Gids is een implementatie document van richtlijnen op basis van “De nieuwe aanpak” en “De globale aanpak” . De eerste editie van de “blauwe gids ” in 2000 is uitgegroeid tot een van de belangrijkste referentie documenten voor een beter begrip van de EU product voorschriften  op basis van de “Nieuwe wetgevingskader”.

De blauwe gids is bedoeld om lidstaten en andere betrokkenen van informatie te voorzien met betrekking tot product regels om zo een hoog product veiligheidsniveau in de hele EER te waarborgen . Het initiatief tot het actualiseren van de Blauwe Gids komt van de Europese Commissie, wiens doel is om alleen veilige en conforme producten op de EER-markt te hebben om EU-consumenten en professionele gebruikers te beschermen .

De gids beperkt zich tot industriële producten en consumenten producten (voedsel en agrarische producten uitgesloten). Het brengt de verschillende elementen van het “Nieuwe wetgevingskader” in kaart en wil bijdragen tot een beter inzicht, zodat de wetgeving correct wordt uitgevoerd .

Enkele richtlijnen die in “De Blauwe Gids” worden uitgelegd zijn ;

• Speelgoed veiligheid (Richtlijn 2009/48/EG )

• Elektronisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen ( 2006/95/EG )

• Machinerichtlijn ( 2006/42/EG )

• Medische hulpmiddelen ( Richtlijn 93/42/EEG )

• Drukapparatuur  (Richtlijn 97/23/EG)