Een visie voor de interne markt voor industriële producten.

Op 7 maart 2014 heeft de Europese Commissie besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)te raadplegen over “Een visie voor de interne markt voor industriële producten”. Deze mededeling maakt deel uit van de stappen in de richting van een industrieel beleid voor de Europese Unie.

Hieronder worden enkele punten omschreven die in het rapport naar voren zijn gekomen:

  1. Het EECS staat achter het voorstel van de commissie om gebruik te maken van Vorderingen in plaats van Richtlijnen voor de harmonisatie van industriële producten.  Tevens steunt de EECS de omzetting van Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad in een verordening van algemene strekking.
  1. Het EECS is voorstander van het gratis beschikbaar stellen van samenvattingen van normen voor ieder geïnteresseerde, met name voor kleine en middelgrote bedrijven.
  2. Het EESC wilt graag zien dat er een elektronische databank komt met alle relevante informatie over de normen voor elk product.
  1. Het EECS wilt dat er een in instrument voor “onlinemarkttoezicht” komt aan de hand waarvan handelende klokkenluiders op een vertrouwelijke manier aan de autoriteiten kunnen melden dat er een bepaald, al dan niet geïmporteerd,  industrieel product niet volgens de normen is ontworpen.

Dit is echter een kleine greep uit het rapport.  Het hele document  is via deze link te lezen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of heeft u een algemene vraag met betrekking tot product certificering, neem dan contact op met een van onze experts via  U kunt bellen naar +31 (0) 294 48 33 55 of onze contact formulier invullen.