Menu +

Taal

Markten

Industrieën

Diensten

Waarom wij

Resources

Please note on May 26th and 27th our Dutch office will be closed. For urgent matters click this banner and send an email

We're closed on May 26th and 27th. Urgent? Click here

CE Markering voor Elektrisch en Elektronisch apparatuur

Diensten volgens de EMC Richtlijn (2014/30/EU), Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), RED Richtlijn (2014/53/EU) & RoHS Richtlijn (2011/65/EU)

Met ruim 25 jaar ervaring kan ons team van experts u helpen bij het behalen van volledige CE markering voor uw elektronische en elektrische apparaten. Dit houdt in dat u de volledige conformiteit van uw elektronische en elektrische apparaten kan aantonen zodat u de Europese markt kan betreden. 

CE markering elektrische apparaten

Het CE keurmerk voor elektronische en elektrische apparaten geeft aan dat uw apparatuur in compliance is met de Europese productwetgeving. Zonder deze markering blijft het onbevestigd dat uw product veilig gebruikt kan worden en mag daarom niet de Europese markt betreden. Certification Experts helpt u volledige CE compliance te behalen zodat uw apparatuur de Europese markt mag betreden.

Uitdagingen van CE keuring elektrische apparaten

Het behalen van het CE keurmerk voor elektrische en elektronische apparaten kan een complex proces zijn. Dit komt doordat u als fabrikant moet bevestigen dat uw apparatuur in overeenstemming is met de Laagspanningsrichtlijn (LVD), Elektromagnetische conformiteitsrichtlijn (EMC), Radioapparatuur Richtlijn (RED) en/of de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS). Deze richtlijnen benoemen al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten waaraan voldaan moet worden en stellen ook dat leveranciers van elektrische apparatuur de potentiële gevaren van hun apparatuur moeten identificeren, om vervolgens de risico’s te analyseren.

Begeleiding van begin tot eind

Onze experts kunnen vaststellen of de Laagspannings-, EMC, RED en RoHS richtlijn van toepassing zijn op uw elektrische en elektronische apparaten om u vervolgens te begeleiden in het proces van ontwerp evaluatie en het oplossen van potentiële non-compliance problemen. Tijdens dit proces volgen wij de vereisten zoals uiteengezet in de veiligheidsnormen. We zullen u dus helpen om CE markering te behalen, zodat de compliance van uw elektrische en elektronische apparaten kan worden aangetoond, en u de apparatuur op de Europese markt in gebruik kan stellen.

Laat ons toegewijde team van experts het CE markeringsproces van uw elektrische apparatuur uitvoeren

Wat betekent de CE markering elektrische apparaten? 

De Conformité Européenne (CE) markering is een wettelijke norm die verifieert dat producten veilig zijn om te gebruiken en te verkopen binnen Europees Economische Ruimte (EER). Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen om het CE keurmerk te behalen voor ze toegang krijgen tot de Europese markt. Wanneer een importeur producten verhandelt onder diens eigen naam, neemt deze ook de verantwoordelijkheden van de fabrikant op zich, en moet die zelf het CE keurmerk aanbrengen. 

CE keuring elektrische apparaten

Om CE markering voor elektrische en elektronische apparaten te behalen moeten bedrijven verzekeren dat de apparatuur in compliance is met alle toepasbare Europese wetgeving. Voor elektrische en elektronische apparatuur kan de volgende wetgeving van toepassing zijn gebaseerd op CE markering:

 • De EMC Richtlijn 2004/30/EU streeft naar de waarborging van minimalisering de uitstoot van elektromagnetisch storing die van elektrische en elektronische apparaten af kan komen en ander apparatuur kan beïnvloeden. De richtlijn, EMC elektrische apparaten voor CE markering, vereist ook dat de apparatuur bestand moet zijn tegen de storing van ander apparatuur.
 • De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU waarborgt dat elektrisch apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van bescherming biedt aan de Europese burgers. 
 • De Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU (RED) vereist dat apparatuur wordt geconstrueerd voor efficiënt gebruik van het radiospectrum om schadelijke interferentie met terrestrische en orbitale communicatie te voorkomen. De RED richtlijn zet alle essentiële vereisten uiteen om een hoog level van veiligheid van publiekelijk belang te kunnen waarborgen.
 • De RoHS Richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863/EU streven naar preventie van de risico’s voor de gezondheid van mens en milieu, gerelateerd aan het hanteren van het afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit gebeurt door bepaalde gevaarlijke stoffen binnen de EER te vervangen door veiligere stoffen, in een poging de risico’s en schade te beperken. 

Mogelijke consequenties van misbruik CE markering elektrische apparaten

Wanneer uw apparatuur niet onder de relevante CE markering richtlijnen en verordeningen valt, is het verboden om het CE keurmerk aan te brengen. Het is ook strafbaar om CE markering aan te brengen op apparatuur die wel onder de richtlijnen valt, maar niet voldoet aan de Europese vereisten. De apparatuur kan door een derde partij geëvalueerd en/of getest worden om te controleren of het in overeenstemming is met de wettelijke veiligheidsvereisten. Wanneer de apparatuur niet in compliance is, mag het dus niet het CE keurmerk dragen, en daardoor niet verhandeld worden op de Europese markt. 

Wanneer een controlerende autoriteit vaststelt dat er onterecht of geen CE markering is bevestigd aan uw apparatuur, kunnen ze drastische maatregelen treffen, zoals:

 • Verplichten van de fabrikant of importeur om de apparatuur aan te passen
 • Het terughalen van de apparatuur van de markt
 • Het afwijzen en terugsturen van uw apparatuur bij de douane
 • U strafrechtelijk vervolgen

Wie is er verantwoordelijk voor het CE keurmerk elektrische apparaten

Binnen het CE markeringssysteem hebben fabrikanten de verantwoordelijkheid voor de CE markering. Daarom moet de fabrikant de Conformiteitsverklaring (DoC) opstellen en er voor zorgen dat het CE keurmerk op de apparatuur wordt aangebracht. Andere marktdeelnemers, zoals een importeur, Authorised Representative (AR), bestelhuisdienstverlener en distributeur, hebben ook de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de CE markering op de juiste manier is geïmplementeerd door de fabrikant. 

Hoe krijgt u CE markering elektrische apparaten

Om de CE markering te behalen voor uw elektrische en elektronische apparaten moet uw bedrijf verzekeren dat uw apparatuur in overeenstemming is met de relevante Europese richtlijnen en/of verordeningen, en dat u in het bezit bent van de benodigde technische documentatie. Sommige richtlijnen stellen ook dat er een handleiding bij de apparatuur geleverd moet worden in een goedgekeurde taal van het land waar het verkocht wordt. Dit moet op orde zijn voordat u de Europese markt mag betreden. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten ook een Conformiteitsverklaring (DoC) hebben. 

Lidstaten van de Europese Unie kunnen geen producten waaraan CE markering bevestigd is, weerhouden de markt te betreden zonder adequaat bewijs van non-compliance. Certification Experts biedt begeleiding in kosten en tijd efficiëntie van het CE markeringsproces. Wij zullen de zorg dragen voor de volgende stappen voor u: 

 • Classificatie van relevante richtlijnen en verordeningen
 • Selecteren van (geharmoniseerde) CE-normen voor elektrische veiligheid
 • Opstellen van testprocedures
 • Beschrijving van de stappen van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Bepalen van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
 • Adequate analyse en beoordeling van de risico’s
 • Testen
 • Samenstellen technisch dossier 
 • Opstellen EU-conformiteitsverklaring 

INZICHT

What is a Declaration of Conformity?

INZICHT

What is a Technical File?

INZICHT

What types of testing does Certification Experts perform?

Certification Experts biedt de volgende diensten

Klik op de dienst-knoppen hieronder om te zien wat onze experts kunnen doen om u te helpen volledige compliance te behalen voor uw elektrisch en elektronisch apparatuur. 

Conformiteit
Gevolmachtigde vertegenwoordiger
Technisch dossier
Engineering overzicht
Testen en inspectie
Route naar conformiteit
Risicobeoordeling
Gebruikersinformatie overzicht
Opleiding
Deskundig advies

Behaal de juiste markering voor uw elektrisch en elektronische apparatuur met ons bewezen proces

01 – Classificeren

van relevante normen, richtlijnen en verordeningen

02 – Uitvoeren

van de conformiteitsprocedure

03 – Testen

volgens de relevante normen

04 – Samenstellen

van het Technische Dossier

05 – Aanbrengen

van de CE markering en ondertekenen DoC

01 – Identificeer
het wettelijk kader voor jouw elektronicaproducten
02 – Bepaal
de weg naar conformiteit
03 – Voer
de conformiteitsbeoordelingsprocedure
04 – Markering
kan worden aangebracht en het certificaat ondertekend
05 – Breng
je product zonder zorgen naar de gewenste markt
Previous
Next

Wat onze klanten zeggen over ons

Van Heek Medical
Wilma Peereboom
Quality Coordinator
De samenwerking met CE verloopt goed. Ze waren besluit­vaardig vanaf het begin en de zaken zijn erg verzorgd aangepakt. Ik vind het probleem­oplossend vermogen van Certification Experts een van de sterke punten van het bedrijf.
6 weken
Europa
Medisch
Confocal
Peter Drent
CEO
Persoonlijk ben ik erg tevreden van de dienstverlening en kwaliteit van het werk dat Certification Experts leverde. Ik wil zeker opnieuw met hen samenwerken voor toekomstige projecten.
3 weken
Europa
Elektronica
Gallery Play Media
Ruben Kieftenbelt
Founder & CTO
De testresultaten tijdens het certificeringsproject waren uitgebreid en gedetailleerd. Het was een aangename ervaring met waardevolle resultaten. Bovendien bracht Certification Experts meteen oplossingen aan voor hindernissen tijdens het certificeringsproces.
4 weken
Europa
Electronica
Adtrack Media
Paul East
CTO
Werken met Certification Experts verliep steeds hulpvaardig en met kennis van zaken. Ze reageerden steeds snel, zelfs tijdens de moeilijke omstandigheden door de COVID-19-pandemie. We kijken ernaar uit om met Certification Experts samen te werken voor toekomstige projecten.
4 weken
Europa
Electronica
Nikon
Joachim Hofmann
GM Service & Support
Tijdens onze samenwerking was het CE-team steeds erg behulpzaam, professioneel, snel en flexibel. Het is altijd fijn om te kunnen rekenen op een partner die steun kan bieden met diepgaande expertise wanneer nodig. In de toekomst zal CE onze eerste keuze blijven voor deskundige kennis van zaken.
4 weken
Europa
Electronica
Physee
Wai-Man Tang
Quality Assurance Manager
Het is een fijne ervaring om met Certification Experts te werken. Wij zijn een scale-up die aan product­ontwikkeling doet, met erg krappe deadlines. Certification Experts past zich aan onze behoeften aan en begeleidt ons stap voor stap om onze product­certificeringen op tijd klaar te krijgen.
3 weken
Europa
Electronica
Oceanteam
Lars van ‘t Kruijs
Managing Director
Het team van Certification Experts bestaat uit erg aangename mensen, het was een vlotte samenwerking! Voor mij was het vooral belangrijk hoe ze alles duidelijk maakten en onze gedachten op dezelfde lijn zaten.
3 weken
Europa
Machines
Alfa Wasserman
Kurt Spiegel
Engineer Manager
CE is al meer dan 10 jaar onze partner en we hebben een uitstekende relatie. De persoonlijke gesprekken zijn echt belangrijk en zorgen voor een heuse tijdsbesparing.
6 weken
Europa
Medische
Dot Robot
Edward Belderbos
Technical Director
Het was een plezier om met Certification Experts samen te werken. Nadat ze onze documentatie hadden door­genomen, gaven ze ons gestructureerde feedback en toonden ze ons de mogelijk­heden om conformiteit te behalen met de EU-richtlijnen.
3 weken
Europa
Electronica
Noffz
Markus Solbach
Director Sales & Marketing
Certification Experts biedt een hoog­waardige service met veel flexibiliteit en erg snelle respons­tijden. We waren onder de indruk van hun degelijk technisch inzicht en gedetailleerde feedback op onze complexe test­oplossing binnen een kort tijdsbestek.
4 weken
Noord-Amerika
Electronica
De Canadese regering
Melanie Ter Meulen
Trade Commissioner
De samenwerking met Certification Experts loopt vlot en ze zijn een waardevolle partner voor ons. Als Nederlandse bedrijven specifieke technische informatie nodig hebben over de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) is Certification Experts het eerste aanspreekpunt.
2 weken
Europa
Consultancy

Deskundige inzichten

Volledige productconformiteit zonder de kopzorgen.

Laat het maar aan ons over

Conformiteit 

Betreed elke markt, ongeacht markering of bedrijfstak. Van CE-markering en UL tot CCC, wij bieden complete certificatiebegeleiding en deskundige diensten op maat voor je unieke situatie.

 • Adviesverlening
 • Route naar conformiteit
 • Testen
 • Inspecties ter plaatse
 • Design overzicht
 • Technisch dossier overzicht
 • Risicobeoordeling
 • Opleiding
Gevolmachtigde vertegenwoordiger

Wij bieden Gevolmachtigde Vertegenwoordiging (GV) aan voor bedrijven en e-commerce ondernemingen die buiten de EU/VK gevestigd zijn – door ons als je juridische partner te laten registreren verkrijg je toegang tot die markten.

 • Markttoegang EU/VK
 • Verificatie van CE/UKCA
 • Markering
 • Contactpunt voor de overheid
 • Technisch dossier
 • Omzeilen van importeurs
 • Registratie
Technisch dossier

Elke fabrikant heeft een technisch dossier nodig om aan de eisen te voldoen. Wij ondersteunen, stellen samen en bekijken deze technische documenten voor je.

 • Verklaring van conformiteit
 • Gebruikersinformatie (gebruiksaanwijzing/etikettering/verpakking)
 • Risicobeoordeling
 • Technische schema’s en tekeningen
 • Templates
Engineering overzicht

Wij bekijken je ontwerpen en helpen je door de prototypefase heen om te waarborgen dat aan kritieke veiligheidsnormen wordt voldaan.

 • Design overzicht
 • Co-engineering
 • Adviesverlening
 • Risicobeoordeling
Testen en inspectie

Waar je ook bent, wij bieden een breed scala van deskundige test- en inspectiemogelijkheden, zowel intern als via ons wereldwijde netwerk van aangesloten partners en testlaboratoria.

 • EMC, laagspanning, radio, medisch, speelgoed en PVU
 • Inspecties ter plaatse of digitaal
 • Gemelde instanties
 • Erkende testlaboratoria
Route naar conformiteit

Wij maken een duidelijk en praktisch stappenplan voor conformiteit in elke markt. Ontvang deskundig advies over kosten/tijd efficiëntie van certificering voor toegang tot meerdere markten.

 • Bepalen van de productwetgeving
 • Opzetten testprocedure (in-house/geaccrediteerde tests)
 • Strategie voor wereldwijde markttoegang
 • Checklist technisch dossier
Risicobeoordeling

Wij helpen je risico’s efficiënter te elimineren en je klanten en je bedrijf te beschermen. Weet je niet zeker of je iets goed hebt gedaan? We kunnen een volledige risico-evaluatie uitvoeren.

 • Machine / Elektronica / Speelgoed / Medisch / PVU / GPS
 • EN-ISO 12100
 • Safexpert risicobeoordelingssoftware (TÜV-gecertificeerd)
 • Overzicht van bestaande risicobeoordeling
 • Templates
Gebruikersinformatie overzicht

Zorg ervoor dat je handleidingen, etikettering en verpakking volledig conform zijn met je
gekozen markten. Van het schrijven tot het beoordelen van materiaal, bij ons ben je aan het juiste adres.

 • Checklists
 • Etikettering van producten
 • Templates
 • Handleidingen opstellen
 • Machineplaat
Opleiding

Wij bieden aangepaste opleidingsprogramma’s onder leiding van deskundigen, die je team op de hoogte brengen van
belangrijke veiligheidsprocessen en -voorschriften met betrekking tot je markten.

 • Productconformiteit
 • CE-markering
 • Machine / robotica veiligheid
 • UL/CSA
 • Safexpert
Deskundig advies

Ons team heeft meer dan 25 jaar ervaring in de branche en biedt deskundige begeleiding
over elk aspect van productconformiteit.

 • Productconformiteit
 • Aanbevelingsbrief (NVWA, NoBo, ILT en BPT)
 • Gevolmachtigde vertegenwoordiger
 • Product testen
 • Verkoper/koper problemen met CE-markering oplossen
 • Advies over productwetgeving
 • Gebruikersinformatie
 • Route naar conformiteit
 • Engineering overzicht
 • Opleiding
 • Risicobeoordeling
Information Supply

We notify you if there are regulatory changes pertaining to your product

Technical File

We ensure the availability of the technical file in case of requests from authorities

CE/UKCA Marking

Trust us as your partner to verify the compliance of your products

Authorised Representative

We register as your official point of contact for market surveillance authorities

EU/UK Market Access

You gain access to the EU/UK market, no matter where your business is located

Legal point of contact

We represent you on your behalf for all legal issues pertaining to your product