Veelgestelde vragen

Onze technische en juridische experts beantwoorden dagelijks veel vragen over productcertificering, regelgeving en eisen voor specifieke producten of installaties. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen.

Heeft u daarnaast andere vragen, neem dan gerust contact op met onze experts. Zij helpen u kosteloos en doorgaans binnen 24 uur verder met uw certificering.

Dient mijn product te voldoen aan de CE-markering?

Dit hangt van uw product af. Voor een groot aantal productgroepen bestaan CE-richtlijnen en verordeningen. Valt uw product niet binnen de scope van één van deze richtlijnen of verordeningen, dan mag uw product geen CE-markering dragen.

Ook als uw product niet binnen de scope van een CE-markering valt, dan moet dit product wél altijd voldoen aan de specifieke productveiligheidseisen. Deze zijn afhankelijk van het soort product.

Wilt u weten of uw product een CE-markering moet dragen of welke andere productveiligheidseisen van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ik wil mijn product CE certificeren, wat moet ik doen?

Het certificeren van een product bestaat uit een aantal stappen.

 1. Dient mijn product te voldoen aan de CE-markering?
  Eerst moet u erachter komen óf uw product aan een CE richtlijn en/of verordening moet voldoen. Bij vraag één leest u hoe u dit moet doen.
 2. Vaststellen essentiële veiligheidseisen voor uw product
  Op basis van de vastgestelde richtlijnen en/of verordeningen wordt vastgesteld welke essentiële eisen van toepassing zijn op het product. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van normen, om aan te tonen dat het product voldoet aan de veiligheidseisen.
 3. Testen en/of inspectie
  Op basis van de normen en/of overige eisen wordt het product getest of geïnspecteerd.
 4. Technische documentatie opstellen
  De technische documentatie bevat informatie waaruit blijkt dat het product aan de toepasselijke eisen voldoet. De inhoud van de technische documentatie is in de richtlijnen en verordeningen vastgesteld en daarom afhankelijk van het product.
 5. Verklaring overstemming opstellen
  Wanneer u met de technische documentatie kan aantonen dat het product voldoet aan de richtlijnen en/of verordeningen, kunt u de verklaring van overeenstemming opstellen en tekenen. De CE-markering mag nu aangebracht worden.

Welke richtlijnen, eisen en/of normen zijn van toepassing op mijn product?

In sommige gevallen is het overduidelijk onder welke richtlijnen het product valt. In andere gevallen vergt het uitzoekwerk. Dit houdt in dat meerdere richtlijnen doorgelezen moeten worden om te kunnen beslissen waar het product het beste bij aansluit. We zoeken dit graag voor u uit.

Wanneer er is vastgesteld welke richtlijnen er van toepassing zijn, kunnen de essentiële eisen voor uw product worden bepaald. Aan de hand hiervan kunnen de normen worden vastgesteld, let er wel op deze niet vrij beschikbaar zijn.

De fabrikant heeft het product gecertificeerd, kan ik op basis hiervan het product op de Europese markt zetten?

Dat hangt er vanaf of u het product als importeur of onder eigen naam op de markt brengt.

De importeur moet er voor zorgen dat de fabrikant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dat houdt in dat hij ervoor verantwoordelijk is dat het product voldoet aan de Europese productveiligheidseisen.

Om aan te tonen dat het product voldoet moet hij ervoor zorgen dat de technische documentatie volledig en correct is. Daarnaast moet hij naam, de geregistreerde handelsnaam of het handelsmerk én het postadres waar hij bereikbaar is op het product zetten.

Als u het product onder uw eigen naam op de markt brengt, wordt u gezien als fabrikant. U mag dan, met toestemming van de fabrikant, zijn documentatie gebruiken. U kunt deze documentatie alleen gebruiken wanneer u er zeker van bent dat deze correct is, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer u de documentatie van de fabrikant gebruikt dient er een verklaring op eigen naam te worden gemaakt.

Wanneer u certificeringen gebruikt van de fabrikant, mag het product niet meer aangepast worden.
Wilt u er zeker van zijn dat de aangeleverde documentatie van de fabrikant volledig en correct is, dan voeren wij graag een documentatieonderzoek voor u uit. Hiermee dekt u uw verantwoordelijkheden volledig af.

Wat kost een CE certificering?

Dit hangt van veel factoren af. Denk hierbij aan specifieke testen die uitgevoerd moeten worden, al dan niet door een geaccrediteerd lab, de complexiteit van het product, of het product opgestuurd kan worden, of er reeds gecertificeerde onderdelen in het product zitten etc. Wij geven graag een exacte prijsopgave middels een offerte.

Hoe lang duurt een CE certificering?

Gemiddeld duurt het certificeren zes tot acht weken voor één product. Dit is wel afhankelijk van de testresultaten, of het product nog aangepast moet worden en hoe snel de technische documentatie kan worden aangeleverd. Wanneer er haast bij is kunnen wij, afhankelijk van het product, een spoedprocedure opstarten.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn product aan alle eisen wereldwijd voldoet?

Er zijn geen keurmerken die wereldwijd gelden. Als u uw product wereldwijd op de markt wilt zetten maken wij een plan van aanpak op maat. Belangrijk hierbij is dat we starten met de keurmerken met de strengste eisen.