Nee. CCC markering dient niet als een plaatsvervanger voor het CE merkteken. Alleen CE gemarkeerde producten hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

De CCC markering geldt uitsluitend in China, terwijl de CE markering alleen van toepassing is binnen de EER. Met een CCC markering kunt u producten dus niet verhandelen binnen de EER, net zo min als u met een CE markering producten kunt verhandelen in China.

CCC markering experts

CCC bestaat pas sinds 2002 en is een samenvoeging van eerdere verplichte Chinese keurmerken CCIB en CCEE. Zowel Chinese al geïmporteerde producten moeten voorzien van het CCC merk.  Zonder het keurmerk kunnen producten worden tegengehouden bij de grens. Bedrijven die producten verhandelen die wel voorzien zijn van het CCC merkteken, maar nooit officieel zijn gekeurd, kunnen hoge boetes opgelegd krijgen.