Nee, de verpakking moet aan de eisen voldoen van de Verpakking en verpakkingsafvalrichtlijn 94/62/EG. Daarnaast dient men rekening te houden met de specifieke markeringeisen uit de geldende richtlijn(en) en/of de eventuele (geharmoniseerde) normen.