Certification Experts
Artikel

Als mijn product niet gecertificeerd is mag de douane deze dan vast houden?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Ja, indien de douaneautoriteiten constateren dat een document dat de producten dient te begeleiden, ontbreekt of dat producten niet het conformiteitsteken of het etiket dragen dat onder de communautaire of nationale verordeningen betreffende de productveiligheid is voorgeschreven, worden zij verzocht de vrijgave van goederen op te schorten. Hetzelfde geldt voor goederen die dusdanige kenmerken vertonen dat er een ernstig vermoeden rijst dat deze goederen onder normale en te voorziene gebruiksomstandigheden een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid vormen. (Conform Verordening (EEG) Nr. 339/93)

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

De Douane vraagt om een EG Verklaring van Overeenstemming. Hoe kom ik hieraan?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een…

Hoe kan ik mijn monster voor testen naar Europa opsturen?

U kunt uw monster opsturen naar Europa inclusief alle ondersteunende documentatie in zijn originele verpakking naar het aangegeven adres voor…

Naar welke Documenten mag de Douane vragen?

De Douane mag vragen naar de EG Verklaring van Overeenstemming om te controleren of uw product aan communautaire of nationale…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.