Om een voorselectie te maken voor normen inzake CE-markering, is het eerst van belang om vast te stellen aan welke richtlijn(en) uw product voldoet. Is dat eenmaal vastgesteld, dan kunt u de lijst met geharmoniseerde normen raadplegen om de juiste norm voor uw product te vinden.