Certification Experts
Artikel

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en blijft geldig voor producten waaraan geen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, d.w.z. producten die zijn gerepareerd zonder dat de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of het oorspronkelijke type is gewijzigd

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Wanneer zulke veranderingen optreden zal het certificeringsproces opnieuw moeten plaatsvinden, eventueel op basis van de vorige certificering, en zal er een nieuwe EG Verklaring van Overeenstemming, conform nieuwe Richtlijnen en/of normen, moeten worden opgesteld.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?…

CE-markering voor gerenoveerde of gewijzigde machines

Gerenoveerde of gewijzigde machines kunnen onderhevig zijn aan revaluatie van de verkregen CE-markering. De reikwijdte van de aangebrachte veranderingen aan…

Zijn er redenen om een product her te certificeren?

Ja, er zijn twee hoofdredenen om uw product (wettelijk) te hercertificeren. Herziening van geharmoniseerde normen Een herziening kan nodig zijn…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.