De richtlijnen schrijven voor dat alleen de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde, gegevens op het product mag zetten. Indien u, in de rol van de verkoper, tevens de rol van de fabrikant of in voorkomend geval diens gemachtigde aanneemt, dan mag u de gegevens op het product zetten.