Artikel

Mag ik als verkoper mijn gegevens ook op het product zetten?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De richtlijnen schrijven voor dat alleen de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde, gegevens op het product mag zetten. Indien u, in de rol van de verkoper, tevens de rol van de fabrikant of in voorkomend geval diens gemachtigde aanneemt, dan mag u de gegevens op het product zetten.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wat moet er op een typeplaatje staan?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht. Typeplaatje conform Machinerichtlijn…

Wat moet er precies op mijn product komen te staan wanneer deze gecertificeerd is?

Het CE merkteken moet door de fabrikant of door diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger worden aangebracht, met in…

Wat is een typeplaatje/gegevensplaat?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht. Daarnaast…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.