Artikel

Moet de producent de certificering doen of kan de importeur dat ook?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De verplichting van CE Markering berust in beginsel bij de fabrikant, maar mocht het zo zijn dat de fabrikant zich niet heeft gevestigd in de EER, kan de fabrikant gemachtigde vertegenwoordiger of in sommige gevallen de importeur de verplichtingen op zich nemen. Het is wel van belang dat de importeur (de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen) in staat moet zijn om aan de toezichthoudende autoriteit een exemplaar van de EG Verklaring van Overeenstemming over te leggen en om het Technisch Dossier ter beschikking te stellen. Deze verantwoordelijkheid wordt alleen bij de importeur (de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen) gelegd als de fabrikant niet in de Gemeenschap is gevestigd en geen gemachtigde vertegenwoordiger in de Gemeenschap heeft.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Waarom zou ik als een importeur de ce-certificering laten uitvoeren in plaats van de producent?

Wanneer de importeur kant-en-klare producten assembleert, verpakt, verwerkt of etiketteert met de bedoeling deze onder zijn eigen naam in de…

Wat zijn de voor- en de nadelen om het product als importeur te certificeren?

Voordelen: De in de Gemeenschap gevestigde importeur die een product uit een derde land in de Gemeenschap in de handel…

kan de importeur de producent verplichten om hun producten ce te certificeren?

Dit zal binnen het contract tussen de producent en de importeur vastgelegd moeten worden. De CE-certificering van producten die binnen…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.