Voor welke producten is CE markering vereist?

Alle producten die bedoeld zijn voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en die onder het domein van de NAD (New Approach Directives) vallen, moeten CE markering dragen. NAD bestaat voor de volgende producten:

 • Kabelbaaninstallaties ontworpen om personen te vervoeren
 • Bouwproducten
 • Elektromagnetische comptabiliteit
 • Apparatuur en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen
 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Liften
 • Laagspanningsapparatuur
 • Machineveiligheid
 • Meetinstrumenten
 • Medische hulpmiddelen: actief implanteerbaar
 • Medische hulpmiddelen: Algemeen
 • Medische hulpmiddelen: in-vitrodiagnostiek
 • Nieuwe warmwaterketels gestookt met vloeibare of gasvormige vloeistoffen (efficiëntie-eisen)
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Verpakking en verpakkingsafval
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Drukapparatuur
 • Radio- en telecommunicatie-eindapparatuur
 • Pleziervaartuigen
 • Eenvoudige drukvaten
 • Speelgoed veiligheid

Als uw product onder een of meerdere van de bovenstaande groepen valt, moet het CE gemarkeerd zijn voordat het binnen de EER kan worden verhandeld. Als u niet zeker weet of uw product de CE markering moet dragen, kunt contact met ons opnemen. We helpen u graag bij het bepalen van uw route to compliance.