Certification Experts
Artikel

Waar moet ik op letten wanneer ik mijn product zelf certificeer?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De volgende uitgangspunten dienen in acht genomen te worden:
  • De fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur dient te garanderen en te verklaren dat de betrokken producten voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijnen die daarop van toepassing zijn;
  • De verantwoordelijke partij brengt op ieder product de CE-markering aan en stelt de EG Verklaring van Overeenstemming op;
  • De verantwoordelijke partij stelt de technische documentatie samen (het Technisch Dossier) en houdt deze gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste product voor controledoeleinden ter beschikking van de bevoegde nationale instanties;
  • Op basis van het TD moet kunnen worden beoordeeld of het product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende richtlijn(en). Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient het TD tevens inzicht verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van het product;
  • De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om te ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten in overeenstemming met het TD zijn en met de essentiele eisen van de richtlijn(en) die op het product van toepassing zijn

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Hoe weet ik dat ik het certificeren goed gedaan heb?

Producten die overeenkomstig geharmoniseerde normen zijn vervaardigd, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen waarop deze geharmoniseerde…

Mag ik zelf de documenten opstellen als ik zelf certificeer?

Ja, overeenkomstig de eisen van de Richtlijnen, mag u als fabrikant zelf de benodigde documentatie opstellen. Alle documentatie dient vervolgens…

Wat zijn de voordelen van zelfcertificering?

De voordelen van zelfcertificering doen zich met name voor bij fabrikanten die nauwlettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.