Wanneer de importeur kant-en-klare producten assembleert, verpakt, verwerkt of etiketteert met de bedoeling deze onder zijn eigen naam in de EER in de handel te brengen of wanneer hij het beoogde gebruik van het product ingrijpend wijzigt, kan hij worden beschouwd als de fabrikant in de zin van de Nieuwe Aanpak richtlijnen.

Indien de importeur als de fabrikant wordt beschouwd, is hij verplicht om ervoor te zorgen dat een product dat in de EER in de handel wordt gebracht, voldoet aan de essentiële eisen volgens de bepalingen van de toepasselijke richtlijn(en).