Wat is CE marking?

CE staat voor ‘Conformité Européenne’ en refereert naar een certificerings-mark dat wettelijk gezien verplicht moet worden aangebracht op alle producten die binnen het domein van de Europese nieuwe aanpak-richtlijnen vallen. Met dit keurmerk bevestigt de fabrikant, diens Authorised Representative (AR) of de importeur dat het product (ook producten die geïmporteerd worden van buiten de EU) voldoet aan alle juridische vereisten zoals beschreven in de relevante richtlijn(en).

Alle producten die een CE markering bedragen hebben vrije toegang tot de volledige markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Producten die niet conform zijn aan de essentiële vereisten van de Europese Richtlijnen mogen niet het CE keurmerk dragen en kunnen niet legaal binnen de EER verhandeld worden.