Artikel

Wat is ce-markering?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De CE-markering is een merkteken dat wettelijk aangebracht dient te worden op producten die vallen onder de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. ‘CE’ staat voor ‘Conformité Européenne’. Met het teken geeft de fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur (bij invoer van producten van buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de van toepassing zijnde richtlijn(en). Alle producten met een CE-markering hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Producten die niet in overeenstemming zijn met bijbehorende richtlijnen en geen CE-markering hebben, mogen niet binnen de EER verhandeld worden.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wie kan de ce-markering voor mijn product uitvoeren?

Dit verschilt per product. Voor een groot aantal producten met een relatief laag veiligheidsrisico mag de fabrikant zelf verklaren dat…

Ik ben in een ontwikkelingsfase met mijn product. hoe kan ik nu al rekening houden met de ce-markering?

Certification Experts kan u tijdens het productieproces ondersteuning bieden door aan te geven aan welke essentiële eisen uw product moet…

Wat is de procedure voor de ce-markering?

Nieuwe Aanpak Richtlijnen omschrijven globaal aan welke essentiële eisen producten moeten voldoen. De fabrikant mag zelf invulling geven aan de…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.