De verantwoordelijkheid voor wat betreft de conformiteitsbeoordeling hangt af van de toegepaste procedure van de fabrikant. Over het algemeen moet de fabrikant alle benodigde maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces zodanig is dat de producten gegarandeerd voldoen, om het product te voorzien van een CE-markering om het Technisch Dossier en de EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen.
Afhankelijk van de richtlijn kan het zijn dat de fabrikant zijn product aan een derde partij
(Aangemelde Instantie) ter beschikking moet stellen om het product te laten testen en certificeren, of dat hij zijn kwaliteitssysteem door een aangemelde instantie moet laten certificeren.