Artikel

Wat is een Technisch Dossier?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Het Technisch Dossier (TD) bevat relevante informatie waaruit moet blijken dat aan de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) is voldaan. Het TD moet ten minste tot tien jaar na de bouwdatum van de machine of, bij serieproductie, van de laatst geproduceerde eenheid daarvan, ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten blijven. Voor de fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur vormt het TD tevens het technisch bewijsmateriaal, dat mogelijkheden van verweer biedt bij aansprakelijkheidsclaims. De inhoud van het TD is per richtlijn in overeenstemming met de desbetreffende producten vastgelegd.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

In welke taal moeten deze documenten opgesteld worden?

De gebruikershandleiding moet worden opgesteld in de taal van het land waar het product op de markt wordt gebracht en/of…

Welke informatie moet in de veiligheidsvoorschriften komen te staan?

De veiligheidsvoorschriften zijn in de eerste plaats een onderdeel van de gebruikershandleiding. Daarnaast kan verwacht worden dat de veiligheidsinstructies in…

Which information should be in the user's manual?

The New Approach Directives directly relate to the user’s safety. The information given to the user plays an essential role…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.