Artikel

Wat moet er precies op mijn product komen te staan wanneer deze gecertificeerd is?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Het CE merkteken moet door de fabrikant of door diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger worden aangebracht, met in de nabijheid de firmanaam en het adres van de producent of de Europees Gemachtigde Vertegenwoordiger.
Gecertificeerd product
Het CE merkteken moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product of op de gegevensplaat worden aangebracht. Wanneer dit niet mogelijk is of wanneer dit vanwege de aard van het product niet toegestaan is, moet het teken worden aangebracht op de verpakking, indien die er is, en op de bijgeleverde documenten, wanneer de betreffende richtlijn zulke documenten eist.

Wanneer een Aangemelde Instantie overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen betrokken is bij de productiecontrolefase, dient het CE merkteken te worden gevolgd door het identificatienummer van die instantie. Het identificatienummer wordt onder verantwoordelijkheid van de Aangemelde Instantie aangebracht door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wat moet er op een typeplaatje staan?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht. Typeplaatje conform Machinerichtlijn…

Mag ik als verkoper mijn gegevens ook op het product zetten?

De richtlijnen schrijven voor dat alleen de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde, gegevens op het product mag zetten.…

Wat is een typeplaatje/gegevensplaat?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht. Daarnaast…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.