Artikel

Wat zijn de voor- en de nadelen om het product als importeur te certificeren?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Voordelen: De in de Gemeenschap gevestigde importeur die een product uit een derde land in de Gemeenschap in de handel brengt, heeft onder de Nieuwe Aanpak richtlijnen een beperkte, maar duidelijk omschreven verantwoordelijkheid. In sommige richtlijnen wordt naar de importeur verwezen als de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.
De importeur hoeft noch een mandaat van de fabrikant noch een voorkeursrelatie met de fabrikant te hebben zoals de gemachtigde vertegenwoordiger. De importeur moet er echter wel voor zorgen dat er contact met de fabrikant kan worden gelegd, teneinde aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen.

Nadelen:
In sommige situaties moet de persoon die als importeur wordt aangeduid, in staat zijn de verantwoordelijkheden van de fabrikant op zich te nemen, d.w.z. ervoor te zorgen dat het product aan de essentiele eisen voldoet en dat de juist conformiteitsbeoordelings-procedure wordt toegepast. Wanneer de importeur kant-en-klare producten assembleert, verpakt, verwerkt of etiketteert met de bedoeling deze onder zijn eigen naam in de Gemeenschap in de handel te brengen of wanneer hij het beoogde gebruik van het product ingrijpend wijzigt, kan hij worden beschouwd als de fabrikant in de zin van de Nieuwe Aanpak richtlijnen

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Moet de producent de certificering doen of kan de importeur dat ook?

De verplichting van CE Markering berust in beginsel bij de fabrikant, maar mocht het zo zijn dat de fabrikant zich…

Waarom zou ik als een importeur de ce-certificering laten uitvoeren in plaats van de producent?

Wanneer de importeur kant-en-klare producten assembleert, verpakt, verwerkt of etiketteert met de bedoeling deze onder zijn eigen naam in de…

kan de importeur de producent verplichten om hun producten ce te certificeren?

Dit zal binnen het contract tussen de producent en de importeur vastgelegd moeten worden. De CE-certificering van producten die binnen…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.