Een norm is een geformuleerde maatstaf om tot eenheid te komen op een gebied waar verscheidenheid ondoelmatig of overbodig is. Normen hebben geen kracht van wet; het gebruik is vrijwillig. Dit in tegenstelling tot richtlijnen, welke wel een wettelijke verplichting vormen.

In een richtlijn stelt de Europese Commissie voor een product slechts fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen op. De gedetailleerde technische specificaties van producten die aan de in richtlijn vastgestelde essentiële eisen voldoen, worden vastgelegd in geharmoniseerde normen.