De taak van de Europees Geautoriseerd Vertegenwoordiger is om het complete Technisch Dossier van het product in zijn bezit te hebben. In dit Technisch Dossier vallen onder andere de technische tekeningen en berekeningen van het product, de testrapporten, de risicoanalyse en de gebruikersinstructies van het product. Daarnaast stelt de Vertegenwoordiger de EG Verklaring van Overeenstemming op, hierop zal de naam en het adres van de Europese Gemachtigde Vertegenwoordiger aanwezig zijn en zal ook door hem ondertekend worden.
De naam en het adres van de Europees Gemachtigde Vertegenwoordiger moeten ook in de nabijheid van de CE-markering op het product worden aangebracht.