Certification Experts
Artikel

Welke producten kunnen worden zelfgecertificeerd?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Dat verschilt per product en daarmee samenhangende richtlijn(en). Voor een groot aantal producten met een relatief laag veiligheidsrisico mag de fabrikant zelf verklaren dat het product in overeenstemming is met de eisen uit de betreffende richtlijn. Dit proces heet de interne fabricagecontrole (Module A). In dit geval gaat het om een proces van zelfcertificering en de fabrikant legt zijn verantwoording af door de EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen en het product te voorzien van de CE-markering.

De verantwoordelijke partij dient tevens het Technisch Dossier samen te stellen om zodoende aan te kunnen tonen, indien nodig, dat het product voldoen aan de essentiële eisen uit de geldende richtlijnen.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Hoe weet ik dat ik het certificeren goed gedaan heb?

Producten die overeenkomstig geharmoniseerde normen zijn vervaardigd, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen waarop deze geharmoniseerde…

Mag ik zelf de documenten opstellen als ik zelf certificeer?

Ja, overeenkomstig de eisen van de Richtlijnen, mag u als fabrikant zelf de benodigde documentatie opstellen. Alle documentatie dient vervolgens…

Waar moet ik op letten wanneer ik mijn product zelf certificeer?

De volgende uitgangspunten dienen in acht genomen te worden: De fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur dient te garanderen…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.