Waarom is een EU/EC Declaration of Conformity vereist? 

Een Declaration of Conformity (DoC) is vereist voor de CE markering omdat het als bewijs functioneert dat uw product veilig is om te gebruiken. Wanneer een fabrikant de Declaration of Conformity ondertekent, verklaart deze dat diens product ontworpen en gefabriceerd is in overeenstemming met de relevante conformiteitbeoordelingsvereisten en neemt deze volledige verantwoordelijkheid voor de compliance van het product met de EU gezondheids- en veiligheidsvereisten.

Een Declaration of Conformity moet altijd bijgevoegd zijn bij een CE gemarkeerd product dat verkocht of verhandeld wordt in de Europese Unie. Dit betreft maar is niet gelimiteerd tot de volgende productgroepen:

 • Machines en installaties
 • Elektrische apparatuur en componenten
 • Bouwproducten
 • Medische Hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Drukapparatuur
 • Radioapparatuur

Het is een officiële verklaring bij de fabrikant of diens Authorised Representative (AR) dat het product conform is met alle relevante vereisten van de Europese productveiligheidsrichtlijnen. De DoC moet alle relevante product informatie bevatten, zoals:

 • Naam en adres van de fabrikant of Authorised Representative
 • Beschrijving van product en modelnummer
 • Richtlijnen gebruikt voor de CE-markeringscertificering
 • Lijst met gebruikte standaarden
 • Naam en functie van bevoegde persoon
 • Handtekening en datum