Artikel

Wie is verantwoordelijk voor mijn product wanneer CE-gecertificeerd?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen onderscheiden een aantal partijen die verantwoording inzake CE-markering hebben dan wel nemen:
  • Fabrikant

De fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en fabriceren van een product met de bedoeling dit onder zijn eigen naam in de Gemeenschap in de handel te brengen. De verantwoordelijkheid van een fabrikant wordt voorts bij eenieder gelegd die het beoogde gebruik van een product op zodanige wijze wijzigt, dat andere essentiële eisen van kracht worden, of die een product in belangrijke mate wijzigt of herbouwt (en zo een nieuw product maakt) met de bedoeling dit in de Gemeenschap in de handel te brengen.

De Nieuwe Aanpak richtlijnen eisen niet dat de fabrikant in de Gemeenschap is gevestigd. De in de richtlijnen vastgelegde verantwoordelijkheden zijn dus voor fabrikanten die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd hetzelfde als voor fabrikanten die hun zetel in een lidstaat hebben.

  • Gemachtigde vertegenwoordiger

De fabrikant kan in de Gemeenschap of elders zijn gevestigd. In beide gevallen kan de fabrikant een gemachtigde vertegenwoordiger in de Gemeenschap aanwijzen om namens hem te handelen bij de uitvoering van bepaalde taken die in de toepasselijke richtlijnen worden opgelegd. Een fabrikant die buiten de Gemeenschap is gevestigd, is echter niet verplicht om een gemachtigde vertegenwoordiger te hebben, ook al kan dit
bepaalde voordelen hebben.

  • Importeur/persoon verantwoordelijk voor het in de handel brengen

De in de Gemeenschap gevestigde importeur die een product uit een derde land in de Gemeenschap in de handel brengt, heeft onder de nieuwe aanpak-richtlijnen een beperkte, maar duidelijk omschreven verantwoordelijkheid. In sommige richtlijnen wordt naar de importeur verwezen als de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wie kan allemaal een gemachtigde vertegenwoordiger zijn?

De Europese Gemachtigde Vertegenwoordiger kan elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is…

Welke informatie heeft de gemachtigde verantwoordelijke in zijn bezit?

De taak van de Europees Geautoriseerd Vertegenwoordiger is om het complete Technisch Dossier van het product in zijn bezit te…

Wat is een gemachtigde vertegenwoordiger?

De fabrikant kan in de Gemeenschap of elders zijn gevestigd. In beide gevallen kan de fabrikant een gemachtigde vertegenwoordiger in…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.