Veel woningcorporaties en vastgoedeigenaren in Nederland overwegen hun oude liften te laten renoveren maar staan voor de keuze om te moderniseren of te vernieuwen? Om deze vraag te beantwoorden is het goed om stil te staan bij de veranderingen op het gebied van de liftnormen.

Liftrenovatie of liftvervanging? Let op de nieuwe liftnorm EN 81-20

De prijzen van nieuwe liften zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daardoor zijn er vaker situaties waarbij de eigenaar (al dan niet hierop gewezen door zijn adviseur) overweegt niet te renoveren maar te kiezen voor een geheel nieuwe lift.

Voor en nadelen

Soms kan het zinvol zijn om een gehele nieuwe lift te plaatsen, soms ook niet. Er zijn oudere liften die voorzien zijn van zeer degelijke onderdelen, bijvoorbeeld erg sterke deuren. Dan ga je er niet altijd op vooruit bij liftvervanging. Echter is een nieuwe lift vaak comfortabeler en veiliger. Een zorgvuldige afweging is nodig, waarbij het energieverbruik van modernisering en vervanging vergeleken kan worden. Niet in de laatste plaats speelt ook de benodigde tijd voor de betreffende renovatieoptie een belangrijke rol. In september 2017 gelden er namelijk nieuwe regels.

Ná 31 augustus 2017: EN 81-20 

Bij een liftrenovatie blijft de norm van kracht die bij de ingebruikname gold. Dat kan de NEN 1081 zijn, maar ook de EN 81-1/2. Bij liftvernieuwing geldt de huidige norm voor nieuwe liften. Dat kan, bij ingebruikname voor 31 augustus 2017, de EN 81-1/2 zijn, maar ook de EN 81-20. Bij ingebruikname na 31 augustus 2017 geldt alléén de EN 81-20. Na deze datum worden de NEN-EN 81-1/2 teruggetrokken en mogen er dus geen liften meer volgens deze normen worden vervaardigd.

Vrije ruimte

Hoe ouder de norm, hoe beperkter de minimaal vereiste vrije ruimte boven en onder de liftkooi in de uiterste posities. Bij het vernieuwen van een lift is dus meestal extra vrije ruimte vereist. Die moet dan wel bouwkundig beschikbaar zijn, want anders is vernieuwen geen optie. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat de eisen aan de vrije ruimte boven en onder in de schacht van liften, gebouwd onder de EN 81-20, uitgebreider kunnen zijn dan de vrije-ruimte-eisen bij liften, gebouwd onder de EN 81-1/2.

Belangrijke wijzigingen in de liftnorm EN 81-20

We zetten even de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe normen ten opzichte van de EN 81-1/2 op een rij:

  • ventilatie: hiervoor zijn alleen eisen opgenomen voor zover het voor de lift nodig is (verder conform plaatselijke wetgeving);
  • vrije ruimtes: meer mensen op kooidak; meer vrije ruimte voorzien;
  • verbruggen veiligheidslijn: speciale hulpmiddelen nodig, extra signalering;
  • inspectiebesturing: ook in de put, meerdere snelheden, afhankelijk van risico;
  • deuren: sterker en pendelproef, in verband met sterkte, en uitbreekbeveiliging vereist;
  • noodverlichting: 1 lux in plaats van 1 Watt;
  • ophanging: verwijzing naar nieuwe norm draagmiddelen en beveiliging tegen ‘takelen’ voorzien.”* Bron: http://www.liftinstituut.nl

Oplevering vernieuwing vóór 31 augustus 2017

De situatie kan ontstaan dat u kiest voor vernieuwing van een EN 81-1/2-lift en dat u voldoende vrije ruimte heeft voor vervanging door een nieuwe lift op basis van de EN 81-1/2, maar dat u onvoldoende vrije ruimte heeft voor vervanging op basis van de EN 81-20. Dan is het zaak om de vaart erin te houden, zodat oplevering ruim vóór 31 augustus 2017 plaatsvindt. Want dan mag u de EN 81-1/2 nog hanteren.

Certification Experts

Onze experts kunnen een adviserende rol innemen om u te voorzien van alle nodige informatie omtrent de nieuwe liftnorm. Als u voor de keuze staat om te vernieuwen of te renoveren kunnen wij u ondersteunen in het maken van een besluit.  Voor vragen of advies kunt u gebruik maken van ons contactformulier of bel ons op 0294 483 355.