e machinerichtlijn is de kern van de Europese regelgeving met betrekking tot het reguleren van de machinebouw producten. In deze richtlijn, worden machines beschreven als “een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem anders dan rechtstreeks menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een specifieke toepassing “. Het is duidelijk dat deze brede definitie een zeer breed scala van machines betrekt, van eenvoudige hand-held elektrisch gereedschap tot volledig geautomatiseerde industriële productielijnen.

De Machinerichtlijn vormt de wettelijke basis om te voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die van toepassing zijn op machines op EU-niveau. De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen eisen dat machine leveranciers de gevaren en aanwezige risico’s van hun product identificeren . Elk risico moet worden gebracht tot een laag niveau.

Tweedehands machines die voor het eerst worden gebruikt binnen de EU voorafgaand aan de datum van de uitvoering van de oude richtlijn (januari 1995) zijn uitgesloten van de verplichting om te voldoen aan de nieuwe richtlijn. Echter, als de machines worden verbeterd, zodat de oorspronkelijke specificaties zijn veranderd, zal het moeten voldoen aan alle eisen van de meest nieuwe richtlijn.

Elke machine die is vervaardigd vóór 1 januari 1995 moet worden voldoen aan de richtlijn, indien zij later naar Europa zijn gebracht ( net als elk andere nieuwere machines die buiten de EU is gefabriceerd en hier wenst binnen te komen).

Voor het plaatsen van een machine op de Europese markt, moet de fabrikant een technisch dossier maken en ervoor zorgen dat zijn machine in overeenstemming is met de richtlijn door middel van een beoordelingsproces. Daarna, dient de producent of diens Authorised Representative een verklaring van overeenstemming op te stellen. Na CE-markering van het product, kan de machine op de markt worden gebracht.

Certification Experts 

Certification Experts kan uw huidige certificatie evalueren en, indien nodig, een conformiteitsbeoordeling re-evalueren. Voor meer informatie met betrekking tot de machinerichtlijn, gebruik dan onze contactformulier of neem direct contact op met een van onze experts via +31 (0) 294 48 33 55.
U kunt ook terecht op onze partner website voor meer informatie.