Meet Instrumenten Richtlijn, krijgt u waar u voor betaald?

Iedereen die wel eens een biertje tapt weet dat het soms bijzonder lastig is om de beker helemaal perfect gevuld te krijgen. Nu is het ook nog eens zo dat wanneer er een maatstreep op de beker staat, dat de beker tot de maatstreep gevuld hoort te zijn. Iedereen gaat ervan uit dat wanneer iemand de beker vult tot de maatstreep dit automatisch bijvoorbeeld 0,25 liter is. Maar is dit ook zo? Dit is waar de Meet Instrumenten Richtlijn een rol gaat spelen.
Een fabrikant van bekers met een maatstreep, die vaak worden gebruikt op festivals, dienen zeker te weten dat de inhoudsaanduiding die op de bekers vermeld staat ook klopt. Indien dit niet het geval is, dan vindt er een economisch delict plaats. Wanneer de maatstreep niet klopt krijgt de eindgebruiker niet waarvoor hij betaald. Nu wordt hier in de praktijk bijna nooit een probleem van gemaakt. Echter, de fabrikanten dienen zich wel te houden aan specifieke wetgeving aangaande de maatstreep.

De bekers zoals hiervoor besproken vallen onder de Meet Instrumenten Richtlijn 2014/32/EU en dienen daardoor aan de eisen die voortkomen uit de voornoemde Richtlijn te voldoen. De fabrikant dient te zorgen dat wanneer een eindgebruiker voor een 0,25 liter consumptie betaald en voor de afrekening de maatstreep op de beker gebruikt wordt, de eindgebruiker ook 0,25 liter krijgt. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient de fabrikant testen uit te voeren op zijn bekers om er zeker van te zijn dat de maatstreep op de juiste hoogte is aangebracht.

Internationale en Europese normen geven aan hoeveel monsters een fabrikant dient te nemen per partij bekers die hij produceert. De fabrikant kan bijvoorbeeld de beker vullen met water en vervolgens de beker wegen om te bepalen of de maatstreep correct is aangebracht. Dit dient te worden gecontroleerd voor elke partij bekers. De monstername dient ook te worden gedocumenteerd. Dit houdt in dat de fabrikant de procedure moet vastleggen waarin staat hoeveel monsters zij nemen en hoe zij de inhoud testen.

Uiteindelijk dient de fabrikant te streven naar het op de markt brengen van perfecte bekers door deze met de correcte maatstreep te voorzien. Certification Experts kan fabrikanten bijstaan om te voldoen aan de verplichte vereisten van de Meet Instrumenten Richtlijn 2014/32/EU zodat u uw bekers kan voorzien van de CE-markering. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze experts via 0294 483 355 of een e-mail sturen naar info@certification-experts.com.