Vanaf 20 april 2016 dienen alle EU-lidstaten  de nieuwe richtlijn referentienummers  toe te passen in hun nationale wetgeving . Het doel van de Europese Commissie om deze veranderingen door te voeren is om product wetgeving effectiever te maken en te voorkomen dat producten die vallen onder meer dan een richtlijn elkaar overlappen. De initiatieven voor deze aanpassingen maken deel uit van een moderne transformatie proces van de Europese product wetgeving om zo regels te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen .

Volgens de Commissie zullen deze nieuwe veranderingen de nalevingskosten verminderen en een gezondere speelveld creëren voor kleine en middelgrote bedrijven. De regels tonen duidelijkere verantwoordelijkheden voor de fabrikanten , importeurs en distributeurs en bieden de eindgebruiker meer veiligheid gerelateerde garanties
(traceerbaarheidssysteem ).

De volgende CE-markering richtlijnen zijn door de Europese Unie gepubliceerd op 29 maart 2014 :

1 . Richtlijn 2014/30/EU EMC

2 . Richtlijn 2014/34/EU ATEX

3 . Richtlijn 2014/33/EU Richtlijn Liften

4 . Richtlijn 2014/28/EU Richtlijn explosieven voor civiel gebruik

5 . Richtlijn 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn

6 . Richtlijn 2014/32/EU Richtlijn meetinstrumenten

7 . Richtlijn 2014/29/EU Richtlijn eenvoudige drukvaten

8. Richtlijn 2014/31/EU Richtlijn niet- automatische weeg werktuigen

officiële link

Als een erkende en zeer gewaardeerde certificering bedrijf kunnen wij u juridisch bijstaan ​​met advies over de relevante wet-en product regelgeving en uw positie als ondernemer . Wij kunnen uw product voorzien van een CE-markering en u voorzien van alle officiële documentatie.

Als u nog vragen met betrekking tot dit artikel of u wilt worden geadviseerd over hoe deze veranderingen uw bedrijf kunnen beïnvloeden, aarzel dan niet om ons te contacteren.