Een nieuwe toekomst voor de Europese handel en de markt van medische hulpmiddelen

In december 2015 heeft de Europese Commissie de onderhandelingen over de ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’ (CETA) publiekelijk aangekondigd. Het doel van dit verdrag tussen de Europese Unie en Canada is het versterken van de economische betrekkingen. Dit resulteert in een groeiende markt voor medische hulpmiddelen tussen Europa en Canada. Bovendien kunnen Europese bedrijven hierdoor concurreren met Canadese bedrijven om projecten van de Canadese regering te verkrijgen en andersom. Op 15 februari 2017 stemde het Europees Parlement in met het verdrag met een marge van 54 stemmen. Het verdrag zal naar verwachting in gebruik worden genomen tijdens de EU-Canada top op 27 oktober 2017.

Om het doel van het CETA-verdrag op een duurzaam niveau te krijgen, worden bestaande handelsbelemmeringen geminimaliseerd. Dit betekent dat het CETA-verdrag leidt tot beëindiging van douanerechten, vermindering van beperkingen op het aannemen van overheidsopdrachten, een toename van toegankelijkheid van de dienstenmarkt en voorkoming van het illegaal kopiëren van EU-innovaties en traditionele producten.

Het minimaliseren van deze handelsregels kan grote gevolgen hebben voor alle leden van het verdrag. Zo was in 2015 de handel tussen Canada en de Europese Unie geschat op een waarde van 60 miljard euro. De Europese Unie verwacht dat dit met 20 procent zal toenemen, wat zal leiden tot groei van 12 miljard euro voor de Europese Unie en 8,7 miljard euro voor Canada.

Terwijl handelsverordeningen en beperkingen worden geminimaliseerd, zullen de productveiligheidsnormen worden gehandhaafd. Wanneer een medisch apparaat op de Europese markt wordt geïntroduceerd, moet het voldoen aan de eisen volgens de CE-certificatieprocedure overeenkomstig met de richtlijn medische hulpmiddelen. Producten die op de Canadese markt worden uitgegeven, moeten voldoen aan de vereisten van de Canadese autoriteit ‘Therapeutic Products Directorate (TPD)’.

Dit lijkt wellicht de reikwijdte van het CETA-verdrag te ondermijnen, maar in werkelijkheid is er al een oplossing hiervoor. De Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) biedt beide partijen geharmoniseerde internationale normen. Daarom liggen de productveiligheidseisen in het algemeen op dezelfde lijn. Dit in combinatie met het CETA-verdrag geeft een positief perspectief op de toekomst van de handel van medische hulpmiddelen.

Neem voor meer informatie over het CETA-verdrag contact met ons op.