ATEXATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
Organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat moeten voldoen aan de ATEX 137-richtlijn. Een andere richtlijn is de ATEX 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

ATEX 95 – Regelgeving voor producten

Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, moeten voldoen aan de ATEX 95-richtlijn (94/9/EG). Deze richtlijn heeft als doel het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te bevorderen en regelt de CE-markering van deze categorie producten. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

ATEX 137 – Arboregelgeving

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar en de technische (dan wel organisatorische) maatregelen te treffen ter voorkoming van explosies. De regels en verplichtingen rondom explosiegevaar zijn vermeld in de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 137).

De risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgesteld in een explosieveiligheidsdocument, dat bestaat uit:
–    Een nadere risicoanalyse;
–    Een gevarenzone indeling;
–    Passende technische maatregelen;
–    Training en voorlichting van de werknemers.

Certification Experts biedt bedrijven service en ondersteuning in de realisering van een complete explosieveiligheidsdocument.