De Raad van de Europese Unie heeft de nieuwe Radio Equipment Directive (RED) in april 2014 van kracht gezet en daarbij de oude R & TTE-richtlijn vervangen. Fabrikanten hebben een jaar om te voldoen aan de eisen van de RED. Apparatuur die voldoet aan de ‘oude’ R & TTE-richtlijn zijn nog 12 maanden na de overgangsdatum toegestaan om te worden verkocht. De RED-richtlijn maakt het mogelijk voor een specifieke groep van apparatuur om de EU in te treden.

Belangrijke veranderingen in de nieuwe richtlijn zijn:

– Om schadelijke interferentie te voorkomen, schetst de nieuwe richtlijn duidelijkere eisen voor radio-apparatuur, zodat deze beter gebruik en ondersteuning biedt voor efficiënter gebruik van het radiospectrum.

– Sommige onnodige administratieve verplichtingen zijn verwijderd

– Er zijn uidelijkere verplichtingen voor de fabrikanten (artikel 10 van de richtlijn), gemachtigden (artikel 11), importeurs (artikel 12) en distributeurs (artikel 13).

– Fabrikanten zijn verplicht om de CE-markering aan te brengen op de radio-apparatuur zodat deze in overeenstemming is met alle relevante eisen van de richtlijn.

– Een product dat valt binnen de radio-apparatuur en software richtlijn valt kan alleen worden gebruikt nadat goedkeuring en naleving is aangetoond.

– Met de veiligheidsbeoordeling moet nu ook rekening worden gehouden met te verwachten gebruiksomstandigheden, niet alleen het beoogd gebruik (artikel 17) – maar ook in anticiperen op hoe een product verkeerd kan worder worden gebruikt.

– De verantwoordelijkheden van de autoriteiten voor markttoezicht zijn duidelijker beschreven. De traceerbaarheid verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs zijn ook verbeterd. Bijvoorbeeld: Fabrikanten van radioapparatuur met een laag niveau van overeenstemming met de essentiële eisen moeten allen geregistreerd staan in een centraal systeem.

Onze zeer ervaren experts kunnen advies en support leveren en u helpen bij alle zaken met betrekking tot produkt wetgeving. Neem contact op met een van onze experts via +31 (0) 294 48 33 55 of e-mail ons: info@cer-old.sonder.baby