Welke informatie moet in de gebruiksaanwijzing komen te staan?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen hebben een directe relatie met de veiligheid van de gebruiker. De informatie die aan een gebruiker wordt verstrekt, speelt een essentiële rol bij het afwenden of reduceren van veiligheidsrisico’s. Het opstellen en verstrekken van de voorschriften inzake de gebruiksaanwijzingen is een wettelijke fundamentele veiligheidseis. De handleiding dient alle informatie te bevatten die noodzakelijk is voor het correct en veilig gebruik van een product.