CE-markering

Verklaring van conformiteit verkrijgen

Wij helpen u om ervoor te zorgen dat uw product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen en verordeningen.

Voor wie geldt de CE-Markering?

CE-markering wordt aangevraagd door:

 • Fabrikant
 • Producenten
 • Ontwikkelaars
 • Ontwerpers
 • Importeurs

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt verhandelt, moet de conformiteitsverklaring hebben opgesteld. Deze verklaring geeft aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

Zo moet een fabrikant ervoor zorgen dat zijn elektrische apparatuur geen storende magnetische straling veroorzaakt. Dit en vele andere risico's moeten in het technisch dossier (TD) van het product worden behandeld voordat het op de Europese markt wordt gebracht. Dit dossier bevat specificaties, CE-testrapporten, gebruiksaanwijzingen, keuringscertificaten en een verklaring (certificaat) van overeenstemming.

Wat is CE-markering?

Verpakkingen, gebruiksaanwijzingen en producten voor onder andere de volgende gebieden hebben regelmatig de CE-markering gekregen:

 • Machines
 • Medisch Hulpmiddel
 • Elektronica
 • Bouwproducten

Denk aan kinderspeelgoed, LED-verlichting, machines, etc. De symbolen op deze producten staan voor Conformité Européenne, die u zou kunnen interpreteren als zijnde in overeenstemming met de Europese wetgeving. Als Europese vertegenwoordiger - met expertise op het gebied van productveiligheid en technische en juridische conformiteit - zorgen wij ervoor dat uw product op de Europese markt kan komen, mits uw product voldoet aan de geldende Europese wetgeving. Dit proces neemt normaal gesproken tot 2-4 weken in beslag, afhankelijk van de gegeven situatie.

Waarom heeft u CE-markering nodig?

De CE-markering geeft aan dat uw product voldoet aan de wettelijke eisen - vastgesteld binnen de Europese richtlijnen op het gebied van:

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Milieu

Voordat uw product op de Europese markt komt, moet u de CE-markering op uw product hebben: dit bewijst dat u de veiligheid van de consument en zijn omgeving kunt garanderen. Daarnaast dient de verplichte CE-conformiteitsverklaring (ook wel verklaring van overeenstemming) als verweer tegen schadeclaims wegens niet-nakoming van het product.

Bevindt u zich in één of meer problemen zoals hieronder beschreven? Wij helpen u graag bij het verzamelen en structureren van alle documentatie die nodig is voor de CE-markering van uw product. Wij kunnen de toegang van uw veilig product tot de Europese markt garanderen.

Uw probleem

Onze oplossing

U weet niet zeker of uw product voldoet aan het huidige dossier en de uitgevoerde CE-testrapporten.

Certification Experts kan vaststellen welke informatie ontbreekt voor de CE-testen en kunnen waar nodig oplossingen aanreiken en uitvoeren.

U heeft geen duidelijk overzicht van de CE-veiligheidsnormen door de hoeveelheid documentatie die nodig is voor de verplichte CE-markering.

Certification Experts biedt een snelle en op maat gemaakte certificering om ervoor te zorgen dat uw product en documentatie aan alle CE-veiligheidseisen voldoen.

U weet niet welke richtlijnen en normen op uw product van toepassing zijn.

Onze deskundigen weten welke normen en richtlijnen op uw product van toepassing zijn.

U heeft nooit eerder een CE-markering aangevraagd en u bent niet bekend met het stappenplan om een CE-conformiteitsverklaring te krijgen.

Certification Experts selecteert de route die u moet volgen om ervoor te zorgen dat uw product op de EU-markt komt in overeenstemming met de Europese regels.

U weet niet hoe u de volledige aanvraag voor een CE-markering van uw product moet starten.

Dankzij onze ervaring zijn we snel en slagvaardig in het opstellen van een actieplan en het daadwerkelijk leveren van een oplossing.

Uw probleem

U weet niet zeker of uw product voldoet aan het huidige dossier en de uitgevoerde CE-testrapporten.

U heeft geen duidelijk overzicht van de CE-veiligheidsnormen door de hoeveelheid documentatie die nodig is voor de verplichte CE-markering.

U weet niet welke richtlijnen en normen op uw product van toepassing zijn.

U heeft nooit eerder een CE-markering aangevraagd en u bent niet bekend met het stappenplan om een CE-conformiteitsverklaring te krijgen.

U weet niet hoe u de volledige aanvraag voor een CE-markering van uw product moet starten.

Onze oplossing

Certification Experts kan vaststellen welke informatie ontbreekt voor de CE-testen en kunnen waar nodig oplossingen aanreiken en uitvoeren.

Certification Experts biedt een snelle en op maat gemaakte certificering om ervoor te zorgen dat uw product en documentatie aan alle CE-veiligheidseisen voldoen.

Onze deskundigen weten welke normen en richtlijnen op uw product van toepassing zijn.

Certification Experts selecteert de route die u moet volgen om ervoor te zorgen dat uw product op de EU-markt komt in overeenstemming met de Europese regels.

Dankzij onze ervaring zijn we snel en slagvaardig in het opstellen van een actieplan en het daadwerkelijk leveren van een oplossing.

Hoe verkrijgt u CE goedkeuring?

Voordat u deze markering op uw product of op de verpakking van het product plaatst, moet u met succes de CE-certificering hebben uitgevoerd. Om de CE-markering te verkrijgen moet u voldoen aan de richtlijnen en normen, een risicobeoordeling hebben uitgevoerd, het technisch dossier hebben samengesteld en een conformiteitsverklaring voor de CE-markering hebben uitgegeven.

Om de CE-markering te krijgen, volgen we deze 5 stappen:

1

Identificatie van de wetgeving

2

Vaststelling certificerings-procedure

3

Conformiteits-beoordeling van het product

4

Opstellen Verklaring van Overeenstemming en CE-markering aanbrengen

5

Product kan verkocht worden op de Europese markt

Certificering is compleet.

1

Identificatie van de wetgeving

2

Vaststelling certificerings-procedure

4

Opstellen Verklaring van Overeenstemming en CE-markering aanbrengen

3

Conformiteits-beoordeling van het product

5

Product kan verkocht worden op de Europese markt

Certificering is compleet.

Verkrijg de conformiteitsverklaring binnen enkele weken, ongeacht waar u zich bevindt 

Alle producten met de CE-markering moeten een conformiteitsverklaring (DoC) hebben. Download hier onze gratis gids voor meer informatie over de DoC. 

Hoe wij u helpen

Onze CE-markering experts zijn ervaren en beschikken over theoretische kennis op het gebied van productveiligheidstechniek, kwaliteitsborging, CE-testen en het opstellen van technische documentatie. Wij zijn in staat om u in elke fase van de productie bij te staan. Zijnde:

 • de ontwerpfase
 • prototyping
 • Al op de markt

Voor de technische documentatie controleren onze experts of alle CE-markering eisen in uw technische documenten zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de technische tekeningen, kwaliteitssystemen, de risicobeoordeling, de verpakking en de gebruikers-handleiding. Wij verstrekken het conformiteitscertificaat met testrapporten op basis van de van toepassing zijnde normen.

Zodra we hebben vastgesteld dat uw product voldoet aan de Europese veiligheidseisen, kunnen we de rol van officiële vertegenwoordiger op ons nemen. Wilt u gebruik maken van onze service? Bel ons dan direct of vul een formulier in en laat ons weten hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wij zullen onze expertise inzetten om het gehele certificeringsproces te verzorgen: van begin tot eind, terwijl u meer tijd heeft voor andere urgente zaken.

CE-markering

Vertrouw ons als uw partner en laat het werk over aan onze experts

Technisch Dossier

Volledige ondersteuning en documentatie checks door onze experts

Risicobeoordeling

EN-ISO 12100 beoordeling van risico’s gemaakt met Safexpert RA software

Training

Vergaar tips en tricks gedurende onze trainingen en workshops van deskundige trainings and workshops

Informatievoorziening

Complete informatie check van handleidingen, labelling en verpakkingen

Co-engineering

Raadpleeg onze engineers om uw ontwerp kwalitatief te verbeteren

Veiligheidsbeoordeling

Complete design en veiligheidsevaluatie door onze toegewijde experts

Testen

Bewijs compliance met testrapporten gebaseerd op de relevante standaarden

Geautoriseerde vertegenwoordiger

Laat ons optreden als vertegenwoordiger voor alle juridische product kwesties

CE-markering

Technisch Dossier

Risicobeoordeling

Training

Informatievoorziening

Co-engineering

Veiligheidsbeoordeling

Testen

Geautoriseerde vertegenwoordiger

Wilt u gebruik maken van onze service?

Bel ons direct of vul een formulier in en laat ons weten hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wij zullen onze expertise gebruiken om het hele certificeringsproces te verzorgen: van begin tot eind, terwijl u meer tijd heeft voor andere dringende zaken.

Uw voordelen

Versneld naar de markt

Door onze diensten op locatie aan te bieden kunnen we voorkomen dat de producten van onze klanten worden afgekeurd. De tijd tot de markt wordt zo drastisch versneld.

Wereldwijde partner

Onze flexibele en grondige werkwijze heeft ons in staat gesteld om meer dan 600 klanten wereldwijd van dienst te zijn.

Verzekerde compliance

Door voor onze certificerings- en compliance diensten te kiezen vermijdt u het risico van aansprakelijkheid en voorkomt u onverwachte juridische problemen

Vermijding van juridische en technische vertragingen

Door te kiezen voor onze certificerings- en nalevingsdiensten vermijdt u het risico van aansprakelijkheid en voorkomt u uitgebreide juridische problemen. Dit betekent een toename van de groei van uw bedrijf en een afname van andere complexiteiten.

Kennis opbouwen

Certification Experts onderscheidt zich van de concurrentie door haar kennis met u te delen en u over de stand van zaken te informeren.

Begeleiding door experts

De services van onze experts verzekeren realistische en op maat gemaakte oplossingen voor elk obstakel in het certificeringsproces.

Wat onze klanten zeggen

Wat onze klanten zeggen

Start vandaag

met het gereed maken van de certificering voor uw product. Onze experts staan gereed om u te helpen en te assisteren.

 • 01-fill in-white Vul ons formulier, het duurt slechts een minuut. De gedeelde informatie wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • 02-receive-white Onze experts zullen u zo snel mogelijk contacteren. We sturen een specifieke prijsschatting, doorlooptijd en planning.
 • 03-certification-white Afhankelijk van uw verzoek kan uw product binnen een aantal weken worden verkocht op de Europese markt.

Onze experts staat klaar om u van dienst te zijn per telefoon +31 850073210, mail of afspraak. U bent ook van harte welkom voor een bezoek aan ons Nederlandse hoofdkwartier in Breukelen.

Ontvang een offerte

Wij zijn Certification Experts

Als internationale organisatie hebben we meer dan 25 jaar ervaring, gespecialiseerd in het verkrijgen van de CE-certificering van producten van onze klanten, de Europese wetgeving op het gebied van productveiligheid en de technische en juridische conformiteit.

Onze expertise is gebaseerd op een combinatie van praktische en theoretische kennis op het gebied van productveiligheid, engineering, kwaliteitsborging, technische documentatie en het gebruik van testfaciliteiten.