Artikel

CE-markering voor gerenoveerde of gewijzigde machines

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Gerenoveerde of gewijzigde machines kunnen onderhevig zijn aan revaluatie van de verkregen CE-markering. De reikwijdte van de aangebrachte veranderingen aan de originele machine kan tezamen met de herkomst ervan leiden tot een aantal verschillende situaties.

  • Hercertificering
  • Wettelijke verplichtingen voor de eigenaar, gebruiker of persoon die dergelijke werkzaamheden uitvoert

Substantiële wijzigingen

In sommige gevallen waar de machine zodanig is getransformeerd of uitgebreid moet het worden beschouwd als een nieuwe machine en is het derhalve onderworpen aan de conformiteitsbeoordeling en CE-markeringsvereisten van de Machinerichtlijn.

Kleine wijzigingen

Originele machines met CE-markering die worden gerenoveerd of aangepast met vergelijkbare onderdelen zijn geen onderwerp van de herbeoordeling van de CE-markering.

Veiligheid

De wijziging van een substantieel andere veiligheidsstrategie kan ook een herbeoordeling en naleving van de Machinerichtlijn vereisen. Dit is ook van kracht voor van machines die zijn uitgebracht voor de inwerkingtreding van de Machinerichtlijn en hierdoor toentertijd geen CE-markering nodig hadden.

Voorbeeld

De vervanging van vaste omheining en vergrendelde deuren met foto-elektrische of laserscanning veiligheidssystemen die aanvullende bijbehorende logische besturingseenheden vereisen, zullen waarschijnlijk opnieuw moeten voldoen aan de Machinerichtlijnen voordat de machine opnieuw in de handel wordt gebracht of in gebruik genomen wordt.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?…

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en…

Zijn er redenen om een product her te certificeren?

Ja, er zijn twee hoofdredenen om uw product (wettelijk) te hercertificeren. Herziening van geharmoniseerde normen Een herziening kan nodig zijn…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.