UK Authorised Representative

binnen 1 week

Sinds de Brexit is het niet langer geldig voor fabrikanten om zich te laten vertegenwoordigen door een Europese Authorised Representative als ze hun product op de UK markt willen verhandelen. Door ons als uw UKCA Authorised Representative aan te stellen, wordt UKCA Experts, gesitueerd in de UK en onderdeel van Certification Experts, uw geautoriseerd vertegenwoordiger. Binnen 24 uur van het ontvangen van het ondertekende mandaat kunnen we al vermeld worden op uw verpakking. Met ruim 25 jaar aan ervaring, zal ons team van 15+ experts u helpen om toegang te verkrijgen tot de UK markt.

UK Authorised Representative

Een UKCA Authorised Representative kan aangesteld worden door fabrikanten die buiten de UK gevestigd zijn en die hun producten willen verkopen op de UK markt. Een UK Representative handelt namens de fabrikant om te garanderen dat de producten die verkocht worden op de UK markt in overeenstemming zijn met de UK product compliance wetgeving. Dit betreft producten die direct verkocht, via e-commerce (online), of door middel van een bestelhuis dienstverlener. Het gaat hierbij zowel om producten die direct verkocht worden, door middel van e-commerce (online), of via een bestelhuisdienstverlener.  

Uitdagingen die een UK Authorised Representative kan oplossen

Het kan lastig zijn om een geschikte UKCA Authorised Representative te vinden die in de UK geregistreerd is. De verantwoordelijkheden van fabrikanten die in de UK gevestigd zijn, spreken voor zich, maar voor fabrikanten die buiten de UK gevestigd zijn kan het lastig zijn om te weten welke marktdeelnemer binnen de distributieketen verantwoordelijk is voor wat. Deze verantwoordelijkheden omvatten onder andere: het verifiëren van de UKCA markering, het beschikbaar stellen van de technische documentatie voor nationale toezichthoudende autoriteiten, het behandelen van verzoeken van deze autoriteiten, en eventuele samenwerking.

Hoe AR Experts kan helpen

UKCA Experts, onderdeel van Certification Experts, is geregistreerd in de UK en kan daarom handelen als uw UK AR. De fabrikant besteed specifieke taken uit aan de UK Representative, wat inhoudt dat deze ook een gedeelte van de fabrikant zijn verantwoordelijkheden overneemt. De hiervoor genoemde uitdagingen zullen niet langer een probleem zijn waar de fabrikant zich over moet ontfermen: de UK AR zal de UKCA markering controleren, de technische documentatie beschikbaar stellen voor de nationale toezichthoudende autoriteiten, diens verzoeken behandelen en met ze samenwerken.

Voor wie wij ons inzetten

UK Authorised Representative

Vertrouw op ons als uw UK Authorised Representative.

Wat is een Authorised Representative?

Een UKCA Authorised Representative is een juridische partij die binnen de UK gevestigd is en die handelt als tussenpersoon voor een fabrikant die buiten de UK gevestigd zit en competente nationale autoriteiten binnen de UK. De UKCA Authorised Representative neemt een aantal verantwoordelijkheden van de fabrikant over en waarborgt dat de producten die verkocht worden op de UK markt in overeenstemming zijn met de relevante nationale compliance wetgeving. Een UK Representative verifieert door middel van een controle van de technische documentatie dat de compliance procedure correct is uitgevoerd, zodat uw product juridische gezien UKCA markering mag dragen. Een competente UK Representative is daarnaast in staat om alle vragen van autoriteiten te beantwoorden en u (als fabrikant) op basis hiervan te adviseren. Dezelfde rol bestaat voor de EU markt, waar een dergelijke partij een EU AR wordt genoemd.

Wie heeft een Authorised Representative nodig?

Zoals eerder vermeld zijn de diensten van een UK Representative bedoeld voor fabrikanten die buiten de UK gevestigd zijn en die hun producten op de UK markt willen verkopen. Het moet echter gezegd worden dat het hebben van een UK Representative in de UK alleen verplicht is voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. Voor fabrikanten die andere productgroepen op de Britse markt willen verhandelen, is het niet verplicht, maar ze kunnen ervoor kiezen een UK Representative in de UK aan te stellen.

Een aantal productgroepen vallen niet binnen onze AR expertise, waaronder: eten, medicijnen, cosmetica, en chemicaliën. Deze producten zijn onderworpen aan andere regels, waar we hier verder niet dieper op ingaan. De producten zijn op dit moment niet inbegrepen in onze diensten als Authorised Representative.

Waarom u een Authorised Representative zou moeten aanstellen

Het aanstellen van een UK Authorised Representative laat u als fabrikant een deel van uw verantwoordelijkheden uitbesteden aan de AR. De AR UK zal vervolgens als tussenpersoon handelen voor u en de nationale competente autoriteiten om een legale en veilige handel van uw producten te waarborgen. De taken die kunnen worden uitbesteed omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot:

  • Controle van de UKCA markering
  • Het beschikbaar stellen van de technische documentatie, waaronder de Conformiteitsverklaring (UK DoC), aan de nationale toezichthoudende autoriteiten
  • Het op de hoogte stellen van de autoriteiten wanneer er een reden is om aan te nemen dat een product een risico vormt en vervolgens samenwerken met de autoriteiten om dit risico te verhelpen
  • De op de hoogte brengen van de fabrikant wanneer er een verzoek is ingediend door de competente autoriteiten met betrekking tot de conformiteit van een product

Certification Experts zal als een betrouwbaar contactpunt handelen als u ons als UK AR aanstelt, of u nou via E-commerce platformen of via een webshop handelt. We kunnen snelle markttoegang garanderen met een spoedige review van uw technische documentatie, maar bieden ook een uitgebreide controle. Onze experts passen onze diensten aan op uw behoeftes.

Kies ons als uw UK Authorised Representative!

De voordelen van een Authorised Representative aanstellen

Het aanstellen van een AR voorkomt dat een importeur toegang heeft tot al uw (de fabrikant z’n) technische documentatie, waaronder:

  • Productspecificaties
  • UKCA-testrapporten
  • Gebruiksaanwijzingen
  • Ontwerp documentatie
  • Conformiteitsverklaring (CE-certificaat)

Verder is het wenselijk om een UK AR aan te stellen die geen economische of commerciële belangen heeft rondom de producten. Ook gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger die expert is op het gebied van conformiteit, gezien de AR de conformiteitsverklaring controleert, en als tussenpersoon van de fabrikant en de marktautoriteiten functioneert. Op deze manier worden juridische complicaties voorkomen en wordt de fabrikant alleen betrokken bij conformiteitszaken die direct betrekking hebben op hun product. Met onze ervaring voldoet Certification Experts aan al deze vereisten. Binnen 24 uur na het ontvangen van een ondertekend mandaat kunnen wij u al representeren.

Wat is de procedure om Certification Experts aan te stellen als uw UK AR?

Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van onze UK AR diensten, beginnen we met het meest belangrijke onderdeel van het proces: het verzamelen van de benodigde technische documentatie. Dit stelt ons in staat om te beginnen met de controle van dit technische dossier zodat we u mogelijk binnen 24 uur met een AR mandaat kunnen voorzien. Na het ondertekenen van dit mandaat zal u een AR certificaat ontvangen waarin we onszelf officieel als uw Authorised Representative verklaren.

Het is goed om te weten dat wanneer het mandaat eenmaal ondertekend is, de taken die zijn overgedragen aan de UK AR vanaf dat moment niet alleen meer door de AR uitgevoerd mogen, maar moeten worden. De fabrikant heeft getekend om dit deel van de verantwoordelijkheid uit te besteden en zal zich niet langer met deze taken mogen bezighouden.

Certification Experts biedt de volgende diensten aan

Portfolio

Check our UKAR services

Klik op de serviceblokken hieronder om te zien wat UKCA Experts aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Kies ons als uw UK Authorised Representative!