Kan ik zelf mijn product CE-certificeren?

Denkt u aan zelfcertificering met CE markering? Dit is wat u moet weten. Voordat u uw product binnen de Europese Unie kunt verkopen, moet het de CE markering verkrijgen, wat betekent dat het voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingsnormen. Een belangrijke beslissing waarmee fabrikanten worden geconfronteerd, is of men (indien mogelijk) hun producten zelf moet certificeren, of dat er een derde partij bij moet worden betrokken. We hebben de basisprincipes uiteengezet om u te helpen beslissen of zelfcertificering de juiste keuze voor u is.

Wat is Zelfcertificering?

Zoals de naam al aangeeft, betekent zelfcertificering dat u als fabrikant zelf de conformiteit van uw producten beoordeelt. Dit omvat het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling, het opzetten van een Technisch Dossier, het afgeven van een Verklaring van Overeenstemming en het aanbrengen van het CE-markeringlogo op het product. Fabrikanten van de meeste producten kunnen de CE markering aanbrengen zonder tussenkomst van een derde partij. Moet u zelf de vereiste conformiteitsbeoordelingen uitvoeren en de CE markering aanbrengen? Lees verder.

Hoe verkrijg ik de CE markering voor mijn product?

Voordat we beslissen of zelfcertificering de route is die u wilt volgen, moeten we eerst eens kijken wat het betekent om de CE markering op uw product aan te brengen. Volgens de Europese Commissie moeten fabrikanten deze 6 stappen volgen:

 • Identificeer de van toepassing zijnde richtlijn(en) en geharmoniseerde normen
 • Controleer productspecifieke vereisten
 • Bepaal of een onafhankelijke conformiteitsbeoordeling (door een notified body) noodzakelijk is
 • Test het product en controleer de conformiteit.
 • Stel de vereiste technische documentatie op en houd deze beschikbaar.
 • Breng het CE-markeringlogo aan en stel de conformiteitsverklaring op.

Kan ik zelf mijn product certificeren?

In de meeste gevallen, als een conformiteitsbeoordeling door een notified body niet noodzakelijk is, kunnen fabrikanten hun producten zelf certificeren, mits ze de Europese geharmoniseerde normen toepassen tijdens de conformiteitsbeoordeling. Bijvoorbeeld, machines die niet als hoog risico worden geclassificeerd en de meeste medische hulpmiddelen van klasse I vereisen geen tussenkomst van een notified body. Maar zelfs het vaststellen of een notified body nodig is voor de certificering van machines, elektronica, medische apparatuur of bouwproducten is ingewikkeld en kan het beste worden vastgesteld door een professional te raadplegen.

Is het verstandig om zelf mijn product te certificeren?

Zelfcertificering met CE markering kan verleidelijk klinken voor fabrikanten die denken dat hiermee de extra kosten van samenwerking met een derde partij worden vermeden. Echter, CE markering richtlijnen en testprocessen staan bekend als buitengewoon complex. Houd rekening met de volgende stappen die u moet ondernemen:

 • Definieer het wettelijke kader dat van toepassing is op uw product
 • Identificeer welke beoordelingen vereist zijn voor uw product.
 • Voer de zelfevaluatie uit

Deze stappen kunnen tijdrovend en vervelend zijn, en tijd is essentieel wanneer uw product gereed is voor markttoegang. Testprocessen, bijvoorbeeld voor elektronica en machines, zijn meestal complex, en niet weten welke testfaciliteiten geschikt zijn, kan een kostbare fout zijn. Experts op het gebied van certificering zorgen voor een efficiënte CE markeringsstrategie die specifiek is voor uw product en garant staat voor conformiteit. Zij voeren de zelfcertificeringsstappen uit om de kwaliteit en veiligheid van uw product te waarborgen, terwijl u zich op andere zaken kunt concentreren. Als u er daarom voor wilt zorgen dat uw product eerder op de markt komt dan uw concurrenten, kunt u het beste samenwerken met een derde partij voor een grondig en efficiënt zelfcertificeringsproces.

Hoe kan een derde partij helpen?

Bedrijven met expertise op het gebied van certificering kunnen u helpen het tijdrovende proces van het zelf aanbrengen van de CE markering te vermijden. Bovendien nemen ze de mogelijkheid van bestraffing en andere complexiteiten weg als uw product niet voldoet aan de relevante normen. Derden zorgen voor een efficiënt certificeringsproces door het volgende te bieden:

 • Expertise in certificering en kennis van normen
 • Vaardigheid in het bijhouden van technische gegevens
 • Kennis van de tijdlijnen voor CE-markering
 • Vermogen om de technische taal in documentatie te ontcijferen
 • Verzekering van snelle markttoegang
 • Bewustzijn van het belang van productconformiteit.

Ook al werkt u met een derde partij, wordt de officiële procedure een zelfcertificeringsprocedure genoemd.

De voordelen wanneer een derde partij wordt ingeschakeld

Als fabrikant is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw product voldoet aan de veiligheidseisen van de EU voordat het op de markt wordt gebracht. Of u het alleen aanpakt of een derde partij inschakelt, is uw beslissing. Certificering is echter tijdrovend en complex. Het waarborgen dat uw product voldoet aan de nalevingsnormen is cruciaal voor de veiligheid van toekomstige gebruikers en om aansprakelijkheid als fabrikant te voorkomen. Door samen te werken met experts op dit gebied bespaart u tijd en energie – kostbare hulpbronnen bij het op de markt brengen van een product.

Vragen over CE markering? Wij zijn er om te helpen. Of u nu nieuw bent in de wereld van productcertificering of vragen heeft over een specifiek onderdeel van het proces, neem contact met ons op om uw product snel en efficiënt van een CE markering te voorzien.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.