EU Authorised Representative

Binnen 1 week

Door ons als uw EU Authorised Representative aan te stellen, wordt AR Experts uw geautoriseerd vertegenwoordiger. Binnen 24 uur van het ontvangen van het ondertekende mandaat kunnen we al vermeld worden op uw verpakking. Met ruim 25 jaar aan ervaring, zal ons team van 15+ experts u helpen om toegang te verkrijgen tot de EU.

Samenvatting

Een kort overzicht van deze pagina

EU Authorised Representative

Een EU Gemachtigde is de Nederlandse term voor een Authorised Representative (AR). Een AR kan aangesteld worden door fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn en die hun producten willen verkopen op de EU markt. Een EU AR handelt EU representation namens de fabrikant om te garanderen dat de producten die verkocht worden op de EU markt in overeenstemming zijn met de Europese product compliance wetgeving. Wat betekend dat ze alle taken uitvoeren met betrekking tot EU Representative services. Het gaat hierbij zowel om producten die direct verkocht worden, door middel van e-commerce (online), of via een bestelhuisdienstverlener.

Uitdagingen die een Gemachtigde kan oplossen

De verantwoordelijkheden van fabrikanten die gevestigd zijn binnen de EU zijn helder, maar voor fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn en toch op de EU-markt verkopen kan het nog wel eens onduidelijk zijn welke marktdeelnemer binnen een productieketen verantwoordelijk is voor wat. In dit soort gevallen speelt een authorised representative (AR), oftewel, een gemachtigde vertegenwoordiger een belangrijke rol in het waarborgen van een veilig en legaal productie en handel proces. Deze verantwoordelijkheden omvatten onder andere: het verifiëren van de CE markering, het beschikbaar stellen van de technische documentatie voor nationale toezichthoudende autoriteiten, het behandelen van verzoeken van deze autoriteiten, eventuele samenwerking etc. Echter kan het hebben van een EU-vertegenwoordiger ervoor zorgen dat dit proces eenvoudig voor u verloopt.

Hoe AR experts kan helpen

EenEU Representative maakt onderdeel uit van het verzekeren van een veilig en legaal productie- en handel proces. De fabrikant besteed specifieke taken uit aan EU AR, wat inhoudt dat zevverantwoordelijk zijn voor de EU representation en ook gedeelte van de fabrikant zijn verantwoordelijkheden overneemt. De hiervoor genoemde uitdagingen zullen niet langer een probleem zijn waar de fabrikant zich over moet ontfermen: de EU AR zal deCE marking controleren,de technische documentatie beschikbaar stellen voor de nationale toezichthoudende autoriteitendiens verzoeken behandelen en met ze samenwerken.

Voor wie wij ons inzetten

EU Authorised Representative

Vertrouw op ons als uw EU Authorised Representative.

Wat is een Authorised Representative?

Een AR is een juridische partij die binnen de Europese Unie gevestigd is en die handelt als tussenpersoon voor een fabrikant die buiten de EU gevestigd zit en competente nationale autoriteiten binnen de EU. De AR neemt een aantal verantwoordelijkheden van de fabrikant over en waarborgt dat de producten die verkocht worden op de EU markt in overeenstemming zijn met de relevante nationale compliance wetgeving. Een EU Authorised Representative verifieert door middel van een controle van de technische documentatie dat de compliance procedure correct is uitgevoerd, zodat uw product juridische gezien CE markering mag dragen. Een competente AR is daarnaast in staat om alle vragen van autoriteiten te beantwoorden en u (als fabrikant) op basis hiervan te adviseren. Dezelfde rol bestaat voor de UK markt, waar een dergelijke partij een UKRP (UK Responsible Person) wordt genoemd. AR Experts biedt ook de dubbel rol aan als UK EU Representative.

Wie heeft een Authorised Representative nodig?

Zoals eerder vermeld zijn de diensten van een EU Authorised Representative bedoeld voor fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn en die hun producten op de EU markt willen verkopen. Echter moet worden opgemerkt dat het hebben van een EU Authorised Representative alleen verplicht is voor fabrikanten van medische apparaten. Voor fabrikanten die andere productgroepen op de EU-markt willen verhandelen, zijn zij niet verplicht, maar kunnen zij een EU-vertegenwoordiger aanstellen. EU Market Surveillance Regulation (MSR) stelt dat er een Europese marktdeelnemer verplicht is, maar dat dit ook een importeur of online-platformen (bestelhuisdienstverlener) kan zijn. In de praktijk blijkt echter dat de importeurs en online-platformen de voorkeur geven aan het vermijden van deze verantwoordelijkheid en in plaats daarvan hun klanten verplicht om als private labebeler te verkopen of een EU Geautoriseerde Vertegenwoordiger aan te stellen.

Voor producten die binnen de Algemene Productveiligheid Richtlijn (GPSD) vallen is een AR niet verplicht, maar sterk aanbevolen. E-commerce platformen zullen hoogst waarschijnlijk van u vragen een Authorised Representative aan te wijzen omdat het nieuwe voorstel van de GSPD stelt dat zij verantwoordelijk zijn voor potentiële risico’s, en het aanstellen van een AR ze van deze verplichtingen verlost.

Een aantal productgroepen vallen niet binnen onze AR expertise, waaronder: eten, medicijnen, cosmetica, en chemicaliën. Deze producten zijn onderworpen aan andere regels, waar we hier verder niet dieper op ingaan. De producten zijn op dit moment niet inbegrepen in onze diensten als Authorised Representative.

Waarom u een Authorised Representative zou moeten aanstellen

Het aanstellen van een Europese Authorised Representative laat u als fabrikant een deel van uw verantwoordelijkheden uitbesteden aan de AR. De AR zal vervolgens als tussenpersoon handelen voor u en de nationale competente autoriteiten om een legale en veilige handel van uw producten te waarborgen. De taken die kunnen worden uitbesteed omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot:

  • Controle van de CE markering
  • Het beschikbaar stellen van de technische documentatie, waaronder de Conformiteitsverklaring (DoC), aan de nationale toezichthoudende autoriteiten
  • Het op de hoogte stellen van de autoriteiten wanneer er een reden is om aan te nemen dat een product een risico vormt en vervolgens samenwerken met de autoriteiten om dit risico te verhelpen
  • De op de hoogte brengen van de fabrikant wanneer er een verzoek is ingediend door de competente autoriteiten met betrekking tot de conformiteit van een product

AR Experts (onderdeel van Certification Experts) zal als een betrouwbaar Europees contactpunt handelen als u ons als AR aanstelt, of u nou via E-commerce platformen of via een webshop handelt. Hetzelfde geldt voor de UK markt. We kunnen snelle markttoegang garanderen met een spoedige review van uw technische documentatie, maar bieden ook een uitgebreide controle. Onze experts passen onze diensten aan op uw behoeftes.

Kies ons als uw EU Authorised Representative!

De voordelen van een Authorised Representative aanstellen

Zoals in de EU Market Surveillance Regulation (MSR) vermeldt staat, kan een importeur of een bestelhuisdienstverlener een Europese marktdeelnemer zijn, waardoor een AR wellicht overbodig lijkt. Veel bestelhuisdienstverleners of distributeurs zullen echter van u eisen alsnog een AR aan te stellen, omdat deze dan de verantwoordelijkheden met betrekking tot het product op zich moet nemen volgens de MSR, in plaats van de bestelhuisdienstverleners of distributeurs. Daarbij voorkomt het aanstellen van een AR dat een importeur toegang heeft tot de fabrikant zijn technische documentatie, waaronder:

  • Productspecificaties
  • CE-testrapporten
  • Gebruiksaanwijzingen
  • Ontwerp documentatie
  • Conformiteitsverklaring (CE-certificaat)

Verder is het wenselijk om een AR aan te stellen die geen economische of commerciële belangen heeft rondom de producten. Ook gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger die expert is op het gebied van conformiteit, gezien de AR de conformiteitsverklaring controleert, en als tussenpersoon van de fabrikant en de marktautoriteiten functioneert. Op deze manier worden juridische complicaties voorkomen en wordt de fabrikant alleen betrokken bij conformiteitszaken die direct betrekking hebben op hun product. Met onze ervaring voldoet AR Experts (onderdeel van Certification Experts) aan al deze vereisten. Binnen 24 uur na het ontvangen van een ondertekend mandaat kunnen wij u al representeren.

Wat is de procedure om AR Experts aan te stellen als uw Authorised Representative?

Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van onze AR diensten, beginnen we met het meest belangrijke onderdeel van het proces: het verzamelen van de benodigde technische documentatie. Dit stelt ons in staat om te beginnen met de controle van dit technische dossier zodat we u mogelijk binnen 24 uur met een AR mandaat kunnen voorzien. Na het ondertekenen van dit mandaat zal u een AR certificaat ontvangen waarin we onszelf officieel als uw Authorised Representative verklaren.

Het is goed om te weten dat wanneer het mandaat eenmaal ondertekend is, de taken die zijn overgedragen aan de AR vanaf dat moment niet alleen meer door de AR uitgevoerd mogen, maar moeten worden. De fabrikant heeft getekend om dit deel van de verantwoordelijkheid uit te besteden en zal zich niet langer met deze taken mogen bezighouden.

Certification Experts biedt de volgende diensten aan

Portfolio

Check out our EUAR services

Klik op de serviceblokken hieronder om te zien wat AR Experts aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Kies ons als uw EU Authorised Representative!