Onze certificeringen

Certification Experts maakt integraal deel uit van de Kader Group en opereert onder de Business Unit Consultancy & Interim, Product Compliance. Binnen het kader van de Kader Group ondersteunen wij bedrijven bij het navigeren door diverse certificeringsprocessen. Bovendien bezitten wij als bedrijf zelf verschillende certificeringen.

DNV

Certificaat ISO 9001

De Kader Group bezit de ISO 9001-certificering. Certification Experts, als onderdeel van de Kader Group, valt binnen het toepassingsgebied van deze certificering. Deze certificering dient als bewijs van onze capaciteit om voortdurend processen, producten en diensten te verbeteren, waarbij optimale klanttevredenheid wordt gewaarborgd. Het benadrukt onze toewijding aan continue verbetering en excellentie bij het leveren van waarde aan onze klanten.

DNV

Certificaat ISO 27001:2017

Kader bezit de ISO 27001:2017-certificering. Certification Experts, als onderdeel van de Kader Group, valt binnen het toepassingsgebied van deze certificering. De certificering toont aan dat we voortdurende controle hebben over organisatorische informatieprocessen. Dit certificaat bevestigt onze toewijding aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van kritieke bedrijfsinformatie. Het benadrukt onze toewijding aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiliging, waardoor het vertrouwen van onze belanghebbenden wordt gewaarborgd.

DNV

CO2 Prestatieladder

Certification Experts, als onderdeel van de Kader Group, streeft ernaar de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van organisaties te verbeteren en bevordert verantwoorde zorg voor mensen, het milieu en de samenleving. Wij erkennen onze milieubewuste verantwoordelijkheid, en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO: Mensen – Planeet – Welvaart) wordt steeds meer geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.

Wij maken gebruik van de CO2 Prestatieladder als een verbetermethodologie. Deze certificering, onderdeel van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), helpt bedrijven bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. De ladder bestaat uit 5 niveaus, en wij hebben certificering behaald op niveau 3, waarbij we ons committeren aan proactief milieubeheer. Dit omvat initiatieven zoals energiebesparing, efficiënt brandstofgebruik en het integreren van duurzame energiebronnen.

Ons doel is om onze totale CO2-uitstoot tegen 2030 met 80,4% te verminderen, gerelateerd aan onze omzet en het aantal voltijdsequivalenten (FTE). Raadpleeg onze CO2-voetafdruk voor 2022 voor gedetailleerde informatie, die halfjaarlijks wordt bijgewerkt. Deze toewijding sluit aan bij onze missie: het creëren van een veilige en duurzame leefomgeving voor toekomstige generaties.