Privacyverklaringen

Certification Experts B.V., onderdeel van Kader Group B.V., verwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een afzonderlijke privacyverklaring opgesteld. Als je vragen hebt, opmerkingen wilt maken of nadere toelichting nodig hebt, kun je jouw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.

Privacyverklaring websites


Certification Experts B.V., onderdeel van Kader Group B.V., gevestigd aan Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, of AVG/GDPR).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Certification Experts verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik wenst te maken van één van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

Als je contact opneemt met ons voor een vraag, offerte of vertrouwelijkheidsovereenkomst:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • Achtergelaten opmerking

Als je contact opneemt met AR Experts, entiteit van Certification Experts B.V.:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Rol
 • Land
 • Productnaam
 • Aantal producten/product families
 • Achtergelaten opmerking

Als je je alleen abonneert op onze nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Certification Experts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het versturen van een nieuwsbrief
 • Om contact op te nemen naar aanleiding van het ingevulde webformulier
 • Om te informeren en adviseren over een dienst/software
 • Om informatie toe te sturen
 • Versturen van uitnodigingen voor (digitale) evenementen, zoals – maar niet beperkt tot – een Webinar

Certification Experts verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van betrokkene en als noodzakelijk voor het opstellen van een overeenkomst. Jouw toestemming voor de nieuwsbrief kun je te allen tijde intrekken door jezelf uit te schrijven onderaan de nieuwsbrief. Als je een dienst af gaat nemen bij Certification Experts kun je de privacyverklaring voor verkooprelaties raadplegen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Certification Experts bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Certification Experts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het opstellen van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Certification Experts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Certification Experts kan zich verplicht zien om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. In dat geval neemt Certification Experts alle nodige maatregelen om persoonsgegevens op rechtmatige wijze aan zulke landen door te geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Certification Experts, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl.

Certification Experts wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Certification Experts en Kader Group nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat dit niet wordt nageleefd, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl.

Microsoft Clarity en Microsoft Advertising

Certification Experts en Kader Group werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee interacteert door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om onze producten/diensten te verbeteren en te ontwikkelen. Gegevens over het gebruik van de website worden vastgelegd met behulp van first- en third-party cookies en andere volgtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor site-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, bezoek de Microsoft Privacyverklaring.

Wijzigingen

Certification Experts en/of Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 30.10.2023

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.

Privacyverklaring verkooprelaties


Certification Experts B.V., onderdeel van Kader Group B.V., gevestigd aan Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, of AVG/GDPR).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Certification Experts verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens contactpersoon
 • Productinformatie
 • E-mailverkeer en notities van contactmomenten
 • Betalingsgegevens
 • Identificerende nummers (o.a. KVK, BTW)
 • Documentatie zoals technische bestanden, facturen, en offertes
 • Kaartnummer (afhankelijk van betaalwijze)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Certification Experts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met (verkoop) relaties
 • Beheren van (verkoop) relaties
 • Informeren en adviseren over diensten en software
 • Uitvoeren van diensten
 • Factureren van geleverde diensten/software
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven
 • Versturen van uitnodigingen voor (digitale) evenementen, zoals – maar niet beperkt tot – een Webinar
 • Voor (tevredenheid) enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren

Certification Experts verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en vanwege gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Certification Experts heeft voor het bewaren van jouw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Certification Experts vanwege haar servicebeleid. Certification Experts onderhoudt contact met de (verkoop)relatie om te adviseren, te informeren en te verkopen. Van terugkerende (verkoop)relaties zijn alle gegevens, inclusief in het verleden geleverde diensten en communicatie aanwezig en deze hoeven niet opnieuw opgevraagd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Certification Experts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Certification Experts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Certification Experts kan zich verplicht zien om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. In dat geval neemt Certification Experts alle nodige maatregelen om persoonsgegevens op rechtmatige wijze aan zulke landen door te geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Certification Experts, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl.

Certification Experts wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Certification Experts en Kader Group nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat dit niet wordt nageleefd, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl.

Wijzigingen

Certification Experts en/of Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 30.10.2023

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.

Social Media Monitoring

Certification Experts B.V., een dochteronderneming van Kader Group B.V., maakt gebruik van sociale media om belangstellenden op de hoogte te houden van onze diensten en gerelateerde ontwikkelingen. Certification Experts is actief op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Elk van deze socialemediaplatforms heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens.

Reacties op een van deze sociale mediadiensten zijn openbaar en kunnen worden vastgelegd door Certification Experts, inclusief privéberichten die worden verzonden. Naast informatie die direct met ons wordt gedeeld, volgt en monitort Certification Experts ook berichten op sociale media en andere internetbronnen om relevante onderwerpen te volgen (Social Listening). Dit kan specifieke termen, thema’s, verwijzingen, klantervaringen of reacties betreffen die gerelateerd zijn aan onze organisatie of diensten op sociale media en openbare bronnen. Deze activiteiten worden onder andere uitgevoerd om onze diensten en berichtgeving te verbeteren.

Certification Experts kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Gegevens uit openbare sociale media-profielen en reviews
 • Inhoud van verzonden berichten via sociale media
 • Inhoud van geplaatste berichten en reviews op sociale media

Certification Experts verzamelt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang als grondslag. Met de externe partij die Certification Experts hiervoor heeft geselecteerd, is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om te reageren op berichten over Certification Experts en onze producten op sociale media.

Je kunt je rechten uitoefenen zoals beschreven in de Privacyverklaring Websites.