Disclaimer

Certification Experts B.V. (Kamer van Koophandel 53305159), onderdeel van Kader Group (Kamer van Koophandel 06073298 000 0), hierna aangeduid als “wij” of “Certification Experts”, verleent hierbij toegang tot certification-experts.com en publiceert teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Certification Experts, Kader Group en derden zijn verstrekt. Certification Experts en Kader Group behouden zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of delen daarvan op elk moment te verwijderen zonder de verplichting om jou hiervan op de hoogte te stellen.

De informatie op certification-experts.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Overeenkomsten worden alleen gesloten door het aanvaarden van een als zodanig aangewezen aanbod door Certification Experts en/of Kader Group.

Beperkte Aansprakelijkheid

De materialen die op deze website worden gepresenteerd, komen zonder enige garantie of bewering van nauwkeurigheid. Deze materialen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van Certification Experts of Kader Group.

In het bijzonder kunnen alle vermelde prijzen gevoelig zijn voor typografische of programmeerfouten. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van dergelijke fouten, en er zijn geen overeenkomsten bindend op basis van dergelijke onnauwkeurigheden.

Auteursrecht

Overig

Let op dat deze disclaimer onderhevig kan zijn aan periodieke herzieningen.