Artikel 10 van de MDR

Diensten volgens Artikel 10 van de MDR-verordening (EU) 2017/745.

Ons team van experts heeft ruim 25 jaar aan ervaring en kan u helpen bij het implementeren van een passend QMS (Quality Management System) volgens Artikel 10 van de MDR.

Samenvatting

Een kort overzicht van deze pagina

Het bereiken van uw Kwaliteitsmanagementsysteem

Een QMS (Quality Management System) wordt geïmplementeerd om een organisatie te helpen de kwaliteit van producten en diensten te waarborgen Het is daarom belangrijk dat u zich bij het opstellen van alle benodigde procedures en documentatie binnen het QMS aan deze vereisten houdt. . Daarnaast moet het systeem voortdurend onderhouden worden, wat inhoudt dat de documentatie up to date moet blijven. Door middel van een interne audit kan beoordeeld worden of uw QMS aan de vereisten van artikel 10 MDR voldoet.

Uitdagingen bij het opzetten van een QMS

Het opzetten van een QMS kan een gecompliceerd proces zijn Het is voornamelijk van groot belang om goed te overwegen welke structuur u wilt gebruiken voor uw QMS en waaraan dit QMS moet voldoen. De rol van uw organisatie binnen de MDR speelt hierbij een belangrijke rol. Hier heeft u tijd en kennis van artikel 10 van de MDR voor nodig en ervaring met het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen, zodat u het compliance proces kunt realiseren.  

Begeleiding van begin tot eind

Ons team van experts kan bepalen welk QMS passend is en welke benaderingen nodig zijn met oog op uw Medische Hulpmiddelen. Wij zullen u vervolgens door het gehele QMS proces begeleiden.  

Voor wie wij ons inzetten

Artikel 10 van de MDR (Medische Hulpmiddelen Verordening).

Uw partner voor een KMS volgens Artikel 10 van de MDR.

Wat is MDR Artikel 10?

Artikel 10 van de Medical Device Regulation heeft als doel om te waarborgen dat een product voldoet aan de veiligheids- en prestatie eisen van deze verordening. De processen van ontwerp, productie, opslag, levering en eventueel service dienen beschreven te worden in het QMS. De voorschriften omvatten:

 • Processen en procedures
 • Conformiteitsbeoordelingsroute
 • Technische Documentatie
 • Wettelijke naleving
 • Verifiëren van de Verklaring van Overeenstemming
 • Verificatie dat UDI’s correct worden gebruikt.
 • Nazorg op de markt

De voordelen van MDR Artikel 10

Het hebben van een KMS-systeem zorgt ervoor dat een organisatie voortdurend de kwaliteit van haar producten en diensten kan ontwikkelen. Artikel 10 van de MDR is specifiek voordelig omdat het verifieert:

 • Een strategie voor wettelijke naleving, inclusief naleving van procedures voor conformiteitsbeoordeling en procedures voor het beheer van wijzigingen aan de apparaten die onder het systeem vallen.
 • Identificatie van de toepasselijke algemene veiligheids- en prestatie eisen.
 • Verantwoordelijkheid van het management
 • Resource management, inclusief de selectie en controle van leveranciers en onderaannemers.
 • Risicobeheer zoals uiteengezet in Sectie 3 van Bijlage I.
 • Klinische evaluatie volgens Artikel 61 en Bijlage XIV, inclusief PMCF (Post-Market Clinical Follow-up).linical evaluation in accordance with Article 61 and Annex XIV, including PMCF
 • Productrealisatie, inclusief planning, ontwerp, ontwikkeling, productie en serviceverlening.
 • Verificatie van de UDI-toewijzingen zoals bepaald in Artikel 27(3) voor alle relevante apparaten en zorgen voor consistentie en geldigheid van de verstrekte informatie overeenkomstig Artikel 29.
 • Opzet, implementatie en onderhoud van een surveillancesysteem na de marktintroductie, in overeenstemming met Artikel 83.
 • Afwikkeling van communicatie met bevoegde autoriteiten, aangemelde instanties, andere economische actoren, klanten en/of andere belanghebbenden.
 • Processen voor het melden van ernstige incidenten en corrigerende acties op het gebied van veiligheid in het kader van waakzaamheid.
 • Beheer van corrigerende en preventieve maatregelen en verificatie van hun effectiviteit.
 • Processen voor het monitoren en meten van output, gegevensanalyse en productverbetering.

De Roadmap voor Artikel 10 van de MDR

De methode van Certification Experts om uw QMS-certificering te verkrijgen, verschilt van klant tot klant. In de meeste gevallen voert ons team het volgende plan uit:

 1. Vaststellen wat u al heeft en wat u nog nodig heeft Op basis van de gap-analyse heeft uw bedrijf een duidelijk beeld van hoeveel tijd er wordt besteed, welke kosten hiermee gepaard gaan en hoeveel inspanning dit zal vergen.
 2. Kwaliteitssysteem: Stel een kwaliteitssysteem op, inclusief alle toepasselijke procedures, werkvoorschriften, standaardformulieren en ondersteunende documentatie volgens Artikel 10.
 3. Implementatiesessie: Plan een vergadering of workshop, inclusief presentatie, waar we de praktische stappen en strategieën zullen bespreken en plannen om te voldoen aan de eisen zoals uiteengezet in Artikel 10 van de MDR.
 4. Interne audit: Controleren of het KMS goed is geïmplementeerd en in overeenstemming is met de standaard.
 5. Onderhoud: Regelmatig bijwerken en updaten van het managementsysteem, zodat uw organisatie blijft voldoen aan de eisen van de standaard.

Ons Medical Team kan ook het volgende bieden met betrekking tot Kwaliteitsmanagementsystemen (QMS):

Portfolio

Onderhoud: Bekijk onze diensten voor Artikel 10 van de MDR over kwaliteitsmanagementsystemen.

Onderhoud: Klik hier om onze Artikel 10 MDR KMS-diensten te ontdekken:

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

New Compliance

Carolina Koster Operations Manager
Uw expert heeft bij ons een interne audit uitgevoerd op basis van de ISO 13485. De communicatie voorafgaand aan de audit was duidelijk en bracht waardevolle expertise met zich mee. Ondanks enkele uitdagingen was uw expert begripvol en bevorderde een ontspannen sfeer. De audit was grondig en met zeer effectieve verbeterpunten. We zijn dankbaar en zullen aan de feedback werken.

Van Heek Medical

Wilma Peereboom Quality Coordinator
De samenwerking met Certification Experts verliep naar tevredenheid. Vanaf het begin zijn ze besluitvaardig geweest, en één van hun voornaamste sterke punten ligt in hun uitstekende vaardigheden op het gebied van probleemoplossing.