ATEX 114

ATEX 2014/34/EU Compliance: Veiligheid zonder Compromissen

Certification Experts begeleidt u tijdens de ATEX 114 compliance procedure volgens de ATEX 2014/34/EU-richtlijn. Met ruim 25 jaar aan ervaring zal ons team van experts u helpen met het vaststellen van de van toepassing zijnde categori, de procedure, het opstellen van een risicobeoordeling, het samenstellen van het Technisch Dossier en het opstellen van de ATEX Verklaring van Overeenstemming.

ATEX Richtlijn 114

Om bepaalde producten op de markt te brengen, is het van essentieel belang dat ze volledig voldoen aan de ATEX 114-richtlijn. ATEX 114 valt onder de paraplu van Europese richtlijnen, die strenge veiligheidsnormen vaststellen voor zowel werkplekken als apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. De ATEX-richtlijn, 2014/34/EU ATEX, ook bekend als de ‘Atmosphères explosibles’-richtlijn voor producten (ATEX), dient als het belangrijkste kader voor het bereiken van naleving op dit gebied. Het legt specifieke en cruciale verantwoordelijkheden op aan individuen die producten op de markt brengen of in gebruik nemen.

Uitdagingen bij ATEX

Om te voldoen aan de ATEX 114, ATEX 2014/34/EU, kan inderdaad een complexe procedure zijn. Om dit proces efficiënt te doorlopen, is het cruciaal om de specifieke categorie te bepalen die relevant is voor de toegang van uw product tot de markt. Gedurende dit proces is het essentieel om zowel de benodigde tijd als een diepgaand begrip van de regelgeving en vereisten te hebben. Deze kennis is onmisbaar voor het in conformiteit brengen van uw product aan de ATEX 114.

Begeleiding ATEX

Certification Experts biedt ondersteuning bij het ATEX 114 proces, ATEX 2014/34/EU, door de relevante categorie en bijbehorende procedure te bepalen, een risicobeoordeling voor te bereiden, een technisch dossier op te stellen en het format van de EU-verklaring van conformiteit op te stellen. Als uw full-service compliance partner zullen wij het langdurige en ingewikkelde proces van internationale compliance makkelijk voor u maken.

Voor wie wij ons inzetten

ATEX 114

Vertrouw op ons team van experts om het ATEX 114 proces te begeleiden.

Wat is de ATEX 114-richtlijn?

“ATEX” staat voor “Atmosphères Explosibles” en is afgeleid van de Franse uitdrukking voor explosieve atmosferen. Vroeger bekend als ATEX 95, specificeert de ATEX 114-richtlijn waaraan apparatuur en producten die worden gebruikt in potentieel explosieve atmosferen moeten voldoen. Het is een Europese richtlijn (ATEX-richtlijn 2014/34/EU) en is vastgelegd in het Besluit Explosieveilige Apparatuur van de Warenwet. Hier kan je de officiël richtlijn vinden; ATEX 2014 34 eu pdf.

De richtlijn is van toepassing op de productie van installaties en producten en is belangrijk voor de juridische entiteit die de producten op de markt brengt, bijvoorbeeld fabrikanten of importeurs. De richtlijn kan ook van toepassing zijn op werkgevers die apparatuur of installaties bouwen, wijzigen of uitbreiden in bedrijven.

De belangrijkste doelstellingen van de ATEX 114-richtlijn zijn:

 • Zorgen dat apparatuur die wordt gebruikt in explosieve atmosferen geen risico vormt voor veiligheid en gezondheid.
 • Het vergemakkelijken van de vrije beweging van apparatuur binnen de Europese Unie door gemeenschappelijke technische eisen en normen vast te stellen.
 • Het bevorderen van een consistente benadering van veiligheid in potentieel explosieve omgevingen.

De richtlijn classificeert apparatuur in verschillende groepen en categorieën op basis van hun beoogd gebruik en het risiconiveau in de explosieve atmosfeer. De fabrikant moet ervoor zorgen dat de apparatuur voldoet aan de relevante eisen en dat de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedures is gevolgd. In sommige gevallen kan de betrokkenheid van een aangemelde instantie (notified body) nodig zijn om de conformiteit van de apparatuur te beoordelen.

Toelichting op ATEX 114 categorieën

ATEX 114, Richtlijn 2014/34/EU, classificeert apparatuur in verschillende categorieën op basis van het potentiële risico in potentieel explosieve atmosferen. Deze categorieën helpen bij het bepalen van de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures. Er zijn drie categorieën voor apparatuur:

De categorisatie van apparatuur is essentieel om het beschermingsniveau en het conformiteitsbeoordelingsproces te bepalen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de apparatuur veilig is voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen. Fabrikanten moeten hun apparatuur correct classificeren om te voldoen aan ATEX 114, ATEX 2014/34/EU, en de veiligheid ervan in deze omgevingen waarborgen.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Scope van ATEX-richtlijn 2014/34/EU

De ATEX 2014/34/EU is van toepassing op een breed scala aan apparatuur en beschermingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in gebieden met potentieel explosieve atmosferen, inclusief zowel elektrische als mechanische apparatuur. Belangrijkste punten binnen de scope:

 • Welke apparatuur: Het omvat zowel elektrische als mechanische apparatuur, evenals beschermingssystemen die zijn ontworpen om de verspreiding van explosies te voorkomen.
 • Geassocieerde apparatuur: De richtlijn dekt ook geassocieerde apparatuur die buiten het gevaarlijke gebied wordt gebruikt en bijdraagt aan de veiligheid daarbinnen.
 • Definitie van explosieve atmosfeer: Een explosieve atmosfeer wordt gedefinieerd als een mengsel van brandbare stoffen (gassen, dampen, nevels of stof) met lucht, onder atmosferische omstandigheden, waarbij verbranding zich verspreidt na ontsteking.
 • Atmosferische Omstandigheden: De richtlijn suggereert specifieke temperatuur- en drukbereiken (20°C tot 80°C en 0,8 bar tot 1,1 bar) voor overwegingen bij het ontwerpen en gebruiken van het product.
 • Uitsluitingen: De ATEX-richtlijn sluit bepaalde omgevingen uit, zoals die zonder apparatuur. Het sluit ook specifieke productcategorieën uit, zoals medische apparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer het toepassen van ATEX-vereisten in conflict zou komen met andere richtlijnen.

In wezen is de ATEX-richtlijn gericht op het waarborgen van de veiligheid van apparatuur en systemen die worden gebruikt in potentieel explosieve atmosferen, terwijl het tegelijkertijd gebieden zonder apparatuur en specifieke productcategorieën uitsluit waar de toepassing ervan conflicten met andere richtlijnen zou kunnen veroorzaken.

Uitdagingen met ATEX 114

Fabrikanten worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij de conformiteitsprocedure en de naleving van de ATEX 114-richtlijn. Naleving van ATEX 114 kan complex zijn en vereist daarom mogelijk gespecialiseerde kennis. Een aantal van de belangrijkste uitdagingen zijn:

 • Complexe wetgeving: ATEX 114 omvat gedetailleerde en complexe regelgeving, wat het voor fabrikanten uitdagend maakt om alle vereisten volledig te begrijpen en correct te interpreteren.
 • Categoriseren: Het bepalen van de juiste apparatuurgroep en -categorie kan ingewikkeld zijn, aangezien dit afhangt van het beoogde gebruik en de specifieke risico’s die verband houden met de apparatuur.
 • Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen: De ATEX 2014/34/EU specificeert essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor ontwerp en constructie van apparatuur, waaraan fabrikanten moeten voldoen bij het opstellen van conformiteitsverklaringen.
 • Conformiteitsbeoordeling: Fabrikanten moeten de juiste procedure voor conformiteitsbeoordeling selecteren voor hun apparatuur, wat kan variëren afhankelijk van het type en de groep van de apparatuur. Het kiezen van de verkeerde procedure kan leiden tot non-conformiteit.
 • Notified Bodies: In sommige gevallen hebben fabrikanten de betrokkenheid van een Notified Body (aangemelde instanties) nodig voor de conformiteitsbeoordeling. Het selecteren en samenwerken met een Notified Body kan een behoorlijke uitdaging zijn.
 • Technische Documentatie: Het creëren en onderhouden van technische documentatie die voldoet aan de essentiële eisen en voldoende bewijs van conformiteit levert, is een aanzienlijke uitdaging.
 • Testen en Certificering: Ervoor zorgen dat apparatuur de vereiste tests en certificeringen doorstaat, en het documenteren van de resultaten, kan tijdrovend en kostbaar zijn.

Wat biedt Certification Experts?

Certification Experts biedt uitgebreide ondersteuning gedurende het ingewikkelde nalevingsproces van ATEX 114 voor fabrikanten. Onze experts zorgen ervoor dat apparatuur, die geen betrokkenheid van een Notified Body vereist, volledig voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals gespecificeerd in de richtlijn. Wij behandelen de initiële categorisatie en procedurebepaling, bieden ondersteuning bij het opstellen van een risicobeoordeling, het samenstellen van een technisch dossier en het opstellen van een ATEX-verklaring van conformiteit. Wanneer u voor ons kiest, betekent dit waardevolle tijds- en middelenbesparingen, verminderde risico’s op non-conformiteit en verhoogd vertrouwen in de veiligheid en marktklaarheid van uw apparatuur.

Ontdek de diversiteit aan diensten van Certification Experts, niet beperkt tot alleen CE-markering voor machines. Een greep uit de mogelijke diensten die wij kunnen verlenen:

Portfolio

Bekijk onze diensten

Hier kunt u zien wat onze experts kunnen doen om u te helpen voldoen aan de ATEX-richtlijnen:

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Oceanteam

Lars van ‘t Kruijs Managing Director
Wij hebben uitstekend met het team van Certification Experts samengewerkt! Ze geven gedetailleerde uitleg en denken mee in oplossingen.

Nutek

Marc Schaerlaeckens Managing Director
Certification Experts heeft ervoor gezorgd dat wij elk aspect van het CE-markeringproces hebben overwogen, van het maken van de juiste ontwerpkeuzes tot het opstellen van een Technisch Dossier.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.