Wat gebeurt er als ik mijn product wel op de markt breng zonder de CE-markering? 

Wanneer een product onrechtmatig voorzien is van CE markering kan de overheid van specifieke lidstaten maatregelen treffen. Producten kunnen van de markt worden teruggeroepen, en er kunnen boetes worden uitgedeeld. Fabrikanten, importeurs en/of Authorised Representatives zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het illegaal bevestigen van de CE markering of het gebrek aan conformiteit met de normen zoals gesteld in de EU geharmoniseerde normen.

Voor elke richtlijn of productgroep zijn er binnen de EU-landen op nationaal niveau één of meer toezichthoudende autoriteiten of inspectie instellingen aangewezen. Deze instellingen (vaak overheidsinstanties) inspecteren niet alleen de CE markering van producten, maar ook andere juridische aspecten.

U kunt een overzicht vinden op de website van de Europese Commissie van alle nationale markt autoriteiten in de EU landen, geclassificeerd per productgroep.

Bijvoorbeeld: in Nederland is het niet bevestigen van CE markering of niet in het bezit zijn van een geldige EU Conformiteitsverklaring (DoC) een schending van de Wet op de economische delicten. Er kunnen boetes worden op gelegd van 20,500 euro per overtreding, of straffen tot 6 maanden voorarrest.