Wat gebeurt er als ik mijn product wel op de markt breng zonder de CE markering?

E-Commerce

Als een product, dat onder de verplichting van de CE markering valt, niet is voorzien van de CE markering of onrechtmatig is voorzien van de CE markering, kan de overheid van de betreffende lidstaat maatregelen opleggen. Producten kunnen van de markt worden teruggeroepen, en er kunnen boetes worden uitgedeeld. Fabrikanten, importeurs en/of Authorised Representatives zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het illegaal bevestigen van de CE markering of het gebrek aan conformiteit met de normen zoals gesteld in de EU geharmoniseerde normen.

Voor elke richtlijn of productgroep zijn er binnen de EU-landen op nationaal niveau één of meer toezichthoudende autoriteiten of inspectie instellingen aangewezen. Deze instellingen-vaak overheidsinstanties-inspecteren niet alleen de CE markering van producten, maar ook andere juridische aspecten.

Een overzicht van alle nationale marktautoriteiten in de EU landen, geclassificeerd per productgroep, is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Bijvoorbeeld: in Nederland is het niet bevestigen van CE markering of niet in het bezit zijn van een geldige EU Conformiteitsverklaring (DoC) een schending van de Wet op de economische delicten. Er kunnen boetes worden opgelegd van 20,500 euro per overtreding, of straffen tot 6 maanden voorarrest.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.