Verkrijg succesvol uw UKCA-markering

En breng uw producten veilig op de UK markt.

Certification Experts is uw full-service compliance partner en begeleidt u door het complete UKCA markeringsproces heen. Met ruim 25 jaar ervaring, zal ons team u ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot de UK markt.

UKCA mark

De UKCA mark geeft aan dat uw product in overeenstemming is met de UK productwetgeving Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante UKCA regelgeving (ook wel bekend als Statutory Instruments) om UKCA markering te behalen voordat ze de UK markt kunnen betreden. Het UKCA keurmerk is specifiek aan de compliance qualifications UK. Als uw product binnen het domein van UKCA markering valt, moet het vanaf 31 December 2024 (als resultaat van een recente verlenging) correct gemarkeerd zijn – de Europese CE mark is door de Brexit vanaf dan niet meer geldig op de UK markt. Producten zonder UKCA markering kunnen niet meer legaal verhandelt worden binnen de UK.

Uitdagingen compliance Certification UK

Het behalen van UKCA markering kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de duur van het proces en kennis van de reguleringen. Ook zijn er toepasselijke testfaciliteiten nodig om het markeringsproces uit te voeren.  

Begeleiding van begin tot eind

Certification Experts zal uw technische dossier evalueren en verifiëren dat de compliance in overeenstemming is met de relevante UK regelgeving (Statutory Instruments). Meestal wordt het CE technische dossier als basis gebruikt, omdat de Europese productveiligheid wetgeving in kern erg gelijk is aan de UK wet- en regelgeving. Als uw full-service compliance partner, zullen compliance consultants UK u door dergelijke processen heen begeleiden zodat u UKCA markering kunt behalen.

Voor wie wij ons inzetten

UK Market

Vertrouw op onze experts om de UKCA-markering voor uw product te verzorgen.

UKCA-markering: Toegang verkrijgen tot de UK markt

De UKCA (UK Conformity Assessed) mark is een certificeringsmark dat aantoonbaar maakt dat uw producten in overeenstemming is met alle juridische vereisten met betrekking tot de veiligheid van het product en de productieprocessen, voordat uw product de UK markt mag betreden. Wanneer u uw product op de markt van Engeland, Wales en/of Schotland wilt brengen, is het verplicht dat uw product voorzien is van deze markering.

Wat is een UKCA-certificering?

Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante UK markering richtlijnen en verordeningen vallen om UKCA certificering te behalen voordat ze toegang krijgen tot de UK markt. Wanneer een importeur een product onder diens eigen naam verhandelt, nemen ze ook de verantwoordelijkheden van de fabrikant op zich, en moeten ze zelf een UKCA mark aanbrengen.

UKCA markering is verplicht voor fabrikanten van producten uit de volgende productgroepen:

 • Speelgoed
 • Pyrotechniek
 • Pleziervaartuigen en waterscooters
 • Eenvoudige drukvaten
 • Elektromagnetische compatibiliteit
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Meetinstrumenten
 • Measuring container bottles
 • Liften
 • Apparatuur voor potentieel explosieve atmosferen (UKEX)
 • Radio equipment
 • Drukapparatuur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Gastoestellen
 • Machines
 • Apparatuur voor buitenshuis gebruik
 • Ecologisch Ontwerp
 • Spuitbussen
 • Laagspannings-elektrische apparatuur

Er zijn ook een aantal productgroepen die UKCA markering nodig hebben maar daarbij ook aan andere specifieke regels moeten voldoen, zoals het gebruik maken van een UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) goedgekeurde NoBo conformiteitsbeoordelingen. Deze specifieke regels gelden voor de volgende productgroepen:

 • Medische Hulpmiddelen
 • Spoorinteroperabiliteit
 • Bouwproducten
 • Civiele explosieven
 • Maritieme uitrusting
 • Kabelbanen
 • Energieverbruikende producten
 • Verplaatsbare drukapparatuur
 • Gevaarlijke stoffen (RoHS)

Tot slot, gelden er andere regels voor producten die binnen andere regelgevende kaders vallen, zoals:

 • Chemicaliën
 • Geneesmiddelen
 • Diergeneesmiddelen
 • Voertuigen
 • Ruimtevaart

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Hoe behaalt u UKCA certificering?

Het proces van UKCA markering gaat in essentie hetzelfde als het behalen van CE markering voor uw product. De technische (of, essentiële) vereisten waar uw product aan moet voldoen om UKCA markering te behalen zijn afhankelijk van de specifieke wetgevingen die van toepassing zijn op de productgroep waar uw product in valt. Over het algemeen kan een fabrikant zelf-certificeren Dit houdt in dat u zelf: het technische dossier samenstelt, de risicoanalyse uitvoert, testen uitvoert, de aanwezigheid van correcte informatie en waarschuwingen verzekert, en de UKCA Declaration of Conformity samenstelt. Echter, een derde partij, zoals Certification Experts, wordt vaak aangewezen door een fabrikant omdat dit een tijdrovend proces is, wat specifieke kennis en testfaciliteiten vergt, waar een fabrikant vaak niet zelf over beschikt. Wanneer we eenmaal uw full-service compliance partner zijn geworden, zullen wij de volgende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw de UKCA mark behaalt:

 • Identificeren van de wettige vereisten waar uw product aan moet voldoen.
 • Vaststellen hoe de UKCA markering procedure eruit komt te zien.
 • Verifiëren van de bruikbaarheid van reeds bestaande test- en beoordelingsrapporten voor UKCA compliance.
 • Opzetten van de UKCA Conformiteitsverklaring (UKCA DoC) en het product markeren.
 • Zorg ervoor dat het product het juiste UKCA-label heeft.
 • Het product kan nu op de UK markt verkocht worden.

Verder zult u een conformiteitsbeoordelingsprocedure bij een geaccrediteerde derde partij moeten uitvoeren, wanneer u een high-risk product op de markt wilt brengen.

Wanneer u buiten de UK gevestigd bent en een product op de UK markt wilt brengen is de kans groot dat u een UK Authorised Representative of een UK Responsible Person (UKRP voor medische hulpmiddelen) moet aannemen om als tussenpersoon te functioneren voor u en nationale autoriteiten. . Certification Experts kan voor u als Authorised Representative optreden.

De verschillende rollen binnen UKCA markering

De verschillende rollen binnen het proces van UKCA markering zijn gelinkt aan de specifieke rollen van elke marktdeelnemer. Een ‘marktdeelnemer’ verwijst naar een fabrikant, UK Authorised Representative (UK AR), importeur, distributeur, of elk ander natuurlijk of juridisch persoon die onderworpen is aan de verplichtingen in relatie tot de fabrikant van producten, en die ze beschikbaar maakt op de markt of ze bewerkstelligt in overeenstemming met de relevante Union harmonisation legislation. De tabel hieronder bied een algemeen overzicht van de rollen per marktdeelnemer.

RolBetekenisVerplichtingen
FabrikantElk natuurlijk of juridisch persoon die een product produceert of een product laat ontwerpen/produceren, en dit onder diens eigen naam of merk verhandelt.Moet zowel het design als de bouw van het product begrijpen en de toepasselijke conformiteitsbeoordeling uit kunnen of laten voeren, om zo verantwoordelijkheid te nemen dat het product in overeenstemming is met de volledige relevante wetgeving (UKCA richtlijnen).
Moet de Conformiteitsverklaring (DoC) opzetten en het UKCA keurmerk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product bevestigen.
Het opzetten van de technische documentatie en een UK DoC, en van beide voor 10 jaar nadat het product op de UK markt in gekomen deze bewaren.
ImporteurElk natuurlijk of juridisch persoon, die binnen de UK gevestigd zit en die producten van buiten de UK op de UK markt brengt voor distributieHeeft een cruciale rol in het garanderen van compliance van de geïmporteerde producten. Heeft een hoofdrol in het garanderen van compliance van geïmporteerde producten. De importeur moet verzekeren dat de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd door de fabrikant, en dat deze de technische documentatie heeft opgesteld, het UKCA keurmerk heeft bevestigd aan het product, de vereisten gerelateerd aan traceerbaarheid na is gekomen, en (waar nodig) het product heeft voorzien van veiligheidsinstructies in een taal die door de consument begrepen kan worden..
UK Authorised Representative (UK AR)Elk natuurlijk of juridisch persoon, die binnen de UK gevestigd is en een schriftelijk mandaat heeft ontvangen van een fabrikant waarin wordt bevestigd dat de UK AR taken en verantwoordelijkheden, met betrekking op de geldige wetgeving, van de fabrikant overneemt. Hierin wordt ook gespecificeerd welke taken dit betreft.Het bevestigen van het UKCA keurmerk.
Het beschikbaar stellen van de UK Declaration of Conformity en de technische documentatie voor nationale toezichthoudende autoriteiten, en met ze autoriteiten samenwerken op diens verzoek.
Het aanleveren van alle informatie en documentatie die nodig is voor het aantonen van de conformiteit van het product, op verzoek van competente nationale autoriteit.
Samenwerken met de autoriteiten om risico’s te elimineren van producten die binnen het mandaat vallen.
DistributeurElk natuurlijk of juridisch persoon dan ook binnen een distributieketen, behalve de fabrikant of importeur, die een product beschikbaar stelt op de UK markt.De distributeur moet in staat zijn de fabrikant, diens UK AR, de importeur of de een ander persoon die het product aanlevert, te identificeren om de markt toezichthoudende autoriteiten te ondersteunen bij het verkrijgen van de UK DoC en andere benodigde onderdelen van de technische documentatie. De distributeur moet ook:
Verzekeren dat het product een UKCA mark draagt.
Verzekeren dat de relevantie documentatie bij het product geleverd wordt (bijv. UK DoC).
Verzekeren dat het product voorzien is van instructies en veiligheidsinformatie in een taal die door de consument en andere eindgebruikers goed begrepen kan worden, als dit vereist is volgens de relevante wetgeving.
Verzekeren dat de fabrikant en importeur hun naam, geregistreerde handelsnaam of handelsmerk, en het adres waarop ze bereikt kunnen worden, op het product vermeld staan. Of, wanneer dit niet mogelijk is, dat het product een type-, batch-, serienummer of ander element draagt waardoor het product geïdentificeerd kan worden.

Wees u er bewust van dat de verplichtingen van deze specifieke marktdeelnemers niet gelimiteerd zijn tot het bovenstaande. Controleer altijd de relevante en specifieke wetgeving en richtlijnen voor de volledige lijst aan verantwoordelijkheden.

Als u producten maakt, importeert, distribueert, of verkoopt binnen de UK, moet u de basis van de productveiligheid wet goed begrijpen.

Als u producten maakt, importeert, distribueert, of verkoopt binnen de UK, moet u de basis van de productveiligheid wet goed begrijpen. U moet in compliance zijn met de regelgeving voor specifieke producttypes. If none apply, you must comply with the General Product Safety Regulations 2005 (GPSR).

Neem ook contact met ons op voor de volgende services:

Portfolio

Bekijk onze diensten

Ontdek hoe onze experts u kunnen helpen met UKCA compliance.

UK Compliance (UKCA)

Onze diensten met betrekking tot de UKCA-conformiteit zijn essentieel vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Na de Brexit moeten producten die de Britse markt betreden voldoen aan de UKCA-markering om te laten zien dat ze in overeenstemming zijn met lokale veiligheids- en prestatie-eisen. Deze diensten zorgen ervoor dat bedrijven producten kunnen blijven verkopen in het Verenigd Koninkrijk, het vertrouwen van consumenten kunnen behouden en effectief kunnen navigeren in de bijgewerkte regelgevingsomgeving Certification Experts kan u helpen uw producten op de Britse markt te brengen. Wij bieden volledige conformiteitsbegeleiding en deskundige diensten om ervoor te zorgen dat uw product voldoet aan de wetgeving en de UKCA-markering.

 • Advies en begeleiding bij probleemoplossing
 • Route to Compliance
 • Bepalen van de van toepassing zijnde UK productwetgeving
 • Conformiteitsbeoordelingsproces
 • Uitvoeren van producttests
 • Inspecties op locatie
 • Design Review
 • Ondersteuning bij de Technische Documentatie
 • Uitvoeren van Risicobeoordelingen
 • UKCA-Verklaring van Overeenstemming
 • UK Authorised Representative/UK Responsible Person (UKRP)

UKCA Declaration of Conformity

Een UKCA Declaration of Conformity (Verklaring van Overeenstemming) is een officieel document waarin de fabrikant verklaart dat hun product voldoet aan de essentiële vereisten van de van toepassing zijnde UKCA wetgeving. Dit document is verplicht, aangezien het nodig is om de UKCA-markering aan te tonen. Certification Experts heeft zowel de kennis als internationale ervaring om u te helpen bij het opstellen van een passende UKCA Verklaring van Overeenstemming voor uw product, waarin wordt verklaart dat het product veilig is en de markt kan betreden.

 • Bepalen van specifieke eisen voor de UKCA Declaration of Conformity
 • Bepalen van toepasselijke UKCA-wetgeving​
 • Verzamelen van alle benodigde productinformatie​
 • Opstellen van de UKCA Declaration of Conformity

UK Responsible Person (UKRP)

Sinds de Brexit is het volgens de MHRA vereist voor fabrikanten die buiten de UK gevestigd zijn om een UK RP (UK Responsible Person) aan te stellen, gelijk aan de EC Rep in de EU ofwel de ‘Rep UK’. Een UKRP is in feite een gemachtigde vertegenwoordiger in de UK voor fabrikanten van Medische Hulpmiddelen en zal over het algemeen dezelfde rol vervullen in overeenstemming met de Wet op Medische Hulpmiddelen 2002 (SI 2002 nr. 618, zoals gewijzigd) (UK MDR). UK Responsible Person is een juridische partij die binnen de UK gevestigd is en die handelt als tussenpersoon voor een fabrikant die buiten de UK gevestigd is en de MHRA. UKCA Experts (onderdeel van Certification Experts) treedt namens een fabrikant die buiten het Verenigd Koninkrijk is gevestigd op als hun UKRP.

 • Helpen bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure voor UKCA-markering
 • UK Responsible Person Mandaat
 • Beoordeling van Technische Documentatie
 • Optreden als contactpersoon met de bevoegde autoriteiten
 • Juridisch advies verstrekken
 • Registratie bij de MHRA

UK Authorised Representation

UKCA Experts (onderdeel van Certification Experts) treedt namens een fabrikant gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk op in verband met gespecificeerde taken met betrekking tot de verplichtingen van de fabrikant onder de UK regelgeving. We opereren in diverse sectoren zoals Machines, Elektronica, Medische Apparaten, Consumentenproducten, Speelgoed, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Boten en meer.

 • Helpen bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure voor UKCA-markering
 • Officieel UK Authorised Representation Mandaat
 • Beoordeling van de Technische Documentatie
 • Optreden als contactpersoon met de bevoegde autoriteiten
 • Verstrekken van Juridisch advies
Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. U kunt op uw data plaat of bij uw label informatie CE markering en UKCA markering naast elkaar aangeven. Echter moet uw product wel aan de vereisten van beide markeringen voldoen, zowel in maat als leesbaarheid. Daarbij komt kijken, wanneer u zowel een EU Authorised Representative heeft als een UK Authorised Representative, moet het duidelijk zijn wie in welke regio wordt gerepresenteerd. De consument en eindgebruikers moeten duidelijk kunnen begrijpen welke informatie van toepassing is in de UK en welke in de EU, betreffende de veiligheid van uw product.

De UKCA-markering (UK Conformity Assessed) bedoeld om in bepaalde contexten de CE-markering (Conformité Européene) te vervangen in het Verenigd Koninkrijk. De UKCA-markering wordt gebruikt voor goederen die op de markt worden gebracht in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke vereisten en het tijdschema voor het gebruik van de UKCA-markering onderhevig kunnen zijn aan veranderingen en updates. oor de meest actuele en nauwkeurige informatie, is het raadzaam om dit te verifiëren bij officiële overheidsbronnen of regelgevende instanties in het Verenigd Koninkrijk.

UKCA staat voor UK Conformity Assessed en verwijst naar een markering die aangeeft dat uw product in overeenstemming is met de UK wetgeving. UKCA is dus in essentie Compliance Certification UK, en de markering functioneert als een Certificate of Compliance UK. Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante UK richtlijnen en verordeningen vallen om het UKCA keurmerk te behalen voor ze toegang verkrijgen tot de UK markt. Het UKCA keurmerk is specifiek aan de compliance qualifications UK.

De CE-markering (Conformité Européene) en de UKCA-markering (UK Conformity Assessed) hebben vergelijkbare doelen maar zijn verbonden aan verschillende regelgevende kaders. De CE-markering wordt gebruikt in de Europese Economische Ruimte (EER) en valt onder EU-regelgeving, terwijl de UKCA-markering wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en valt onder specifieke wetgeving van de UK. Tijdens de overgangsperiode wordt de CE-markering erkend in de UK, maar de UKCA-markering wordt verplicht voor producten in Groot-Brittannië na de overgangsperiode van de Brexit. Noord-Ierland accepteerd beide markeringen. Bedrijven dienen ervoor te zorgen dat hun producten de juiste markering dragen op basis van de beoogde markt en op de hoogte te blijven van evoluerende regelgevende vereisten.

De UKCA-markering (UK Conformity Assessed) is over het algemeen vereist voor producten die op de markt worden gebracht in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) wanneer de UK volledig is uitgetreden uit de Europese Unie. Er kunnen echter specifieke vereisten en uitzonderingen zijn. Het is cruciaal om de meest recente richtlijnen van de Britse regelgevende autoriteiten te raadplegen voor de meest nauwkeurige en actuele informatie.

Over het algemeen is de UKCA-markering vereist voor de meeste goederen die voorheen de CE-markering nodig hadden wanneer ze bedoeld waren voor de markt in Groot-Brittannië. Dit omvat verschillende producten zoals machines, elektrische en elektronische apparatuur, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwproducten en meer.

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Nikon

Joachim Hofmann GM Service & Support
Samenwerken met het team van Certification Experts hebben wij als zeer behulpzaam, professioneel, snel en flexibel ervaren. Het is altijd goed om een partner bij de hand te hebben die kan helpen met diepgaande expertise wanneer dat nodig is. We kijken uit naar verdere samenwerking voor onze toekomstige inspanningen!

Government of Canada

Melanie Ter Meulen Trade Comissioner
Certification Experts is een waardevolle partner voor ons. De samenwerking verloopt soepel en als Nederlandse bedrijven specifieke technische informatie nodig hebben, is Certification Experts in staat dit te leveren.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.