Machine Veiligheid EN ISO 12100:2010

Diensten volgens de ISO 12100 norm

De ISO 12100 norm stelt vast onder welke veiligheidsvoorwaarden machines binnen de EU moeten worden ontworpen gebaseerd op het beoogd gebruik, en beschrijft aansluitend hoe een ontwerper een correcte risicobeoordeling en een risicoreductie procedure kan uitvoeren. Zo wordt de veiligheid van de eindgebruiker van machines gewaarborgd. Ons team van experts kan u helpen met het implementeren van veiligheidsmaatregelen volgens de ISO 12100 zodat u conformiteit met de vereiste veiligheidseisen zult behalen.

Experts

Vertrouw op ons team van experts om de ISO 12100:2010 Risicobeoordeling te implementeren

Wat is de NEN EN ISO 12100 2010?

De EN ISO 12100:2010 is een Europese norm die vanaf 9 oktober 2010 in werking is gesteld, en vervangt de EN ISO 12100-1:2003. Deze internationale norm heeft als doel om de veiligheid van het beoogde gebruik van de machines te waarborgen. Dit gebeurt door middel van het reguleren van het ontwerpproces van machines. De norm:

  • zet specifieke principes uiteen betreffende de risicobeoordeling en risico vermindering tijdens het ontwerpproces om deze veiligheid te realiseren. Onderdeel hiervan is hoe de ontwerper een correcte risicobeoordeling kan doorlopen, en succesvol risicoreductie kan uitvoeren.
  • biedt de ISO specifieke richtsnoeren betreffende de documentatie en verificatie van het risicobeoordelings- en het risico reductieproces.
  • biedt richtlijnen voor het opstellen en toepassen van type B(generieke veiligheids)- en C(machine veiligheids)-normen.

De ISO 12100 is dan wel geen wettelijke verplichting, maar functioneert als handvat voor het opzetten van een veilig ontwerp en productieproces Indeed, you are legally obliged to guarantee the safety of your machine, and by following the ISO 12100, you automatically go through the process that the Machinery Directive prescribes to the designer

Hoe implementeer ik correct de ISO 12100?

De ISO 12100 checklist is een brede norm die zowel ingaat op machineontwerp als risicobeoordeling en -reductie tijdens de ontwerpfase. Dit betreft dus meerdere, individuele processen die u moet doorstaan. Dit begint bij het classificeren van uw machines zodat duidelijk wordt welke ontwerprichtlijnen van toepassing zijn op uw machine. Als de ontwerpfase volgens de richtlijnen is uitgevoerd, kan uw machine worden onderworpen aan de risicobeoordeling- en risicoreductie-processen.

Onderdeel van de risicoanalyse is de risicobeoordeling, en deze bestaat uit de volgende stappen:

  • Bepaling van de grenzen van de machine
  • Identificatie van gevaren
  • Risico-inschatting

Op basis van de risicoanalyse volgt een risico-evaluatie, die aangeeft of er een risicoreductie nodig is. Als dan alles in orde is volgt de constructiefase, waarin uw machine wederom een risicobeoordeling doormaakt. Hier hoort te blijken dat alle risico’s zijn geminimaliseerd Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen er opnieuw aanpassingen gemaakt moeten worden in een van de eerdere fases.

Wanneer de risicobeoordeling, -analyse en eventuele -reductie correct en volledig zijn uitgevoerd, is uw machine conform met de ISO 12100:2010 en kunt u veilig uw machine verhandelen of in gebruik stellen binnen de EU markt. Dit is op voorwaarde dat er niks verandert aan het ontwerp van de machine wat invloed kan hebben op de veiligheid van het beoogde gebruik.

ISO 9001

Wij zorgen voor een ISO 12100 Risicobeoordeling

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.

ISO 12100 risk assessment en risicoreductie onder onze begeleiding

Het implementeren van ISO 12100 is een vrij uitgebreid en complex proces; laat ons team u van begin tot eind helpen.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen tijdens de implementatie, en hoe Certification Experts hierbij van dienst kan zijn.

De uitdagingOnze oplossingen
Je moet kennis en ervaring hebben met betrekking tot het ontwerp, de werking, incidenten, ongevallen en risico’s die gepaard gaan met machines.Certification Experts heeft een team van experts met zowel kennis als ervaring, dat u kan ondersteunen bij het begrijpen en toepassen van de 12100 ISO.
De ISO 12100 beschrijft procedures voor het identificeren, inschatten en beoordelen van gevaren tijdens meerdere fases van de levenscyclus van een machine.Wij zijn bekend met de procedures en kunnen deze voor uw machine opzetten en begeleiden tijdens alle fases van uw machine.
De uitvoering van de risicobeoordelingsprocedure en risicoreductie.Wij kunnen een kwalitatieve risicoanalyse maken aan de hand van een risicoanalyse checklist, en deze volledig voor u uitvoeren. Op deze manier wordt duidelijk welke risico’s gereduceerd moeten worden, en ondersteunen wij u in dit proces.
Voor het uitvoeren van een risicobeoordeling is veel documentatie en informatie nodig, waaronder (voorlopige) specificaties van de machine en de gebruiker, informatie betreffende het gebruik van de machine, de relevante en toepasselijke normen en voorschriften etc., het controleren/onderhouden van deze documentatie.
Certification Experts kan u ondersteunen bij het verzamelen van alle relevante informatie, bij het opstellen van alle benodigde documentatie en het controleren van de documentatie zodat het voor u makkelijk te onderhouden is.

Wij kunnen u snel en efficiënt begeleiden, zodat u door onze expertise tijd wint. Bent u na het lezen van de bovenstaande informatie op zoek naar een partner met internationale ervaring die u kan ondersteunen bij het implementeren van de ISO 12100? Neem dan nu contact met ons op en laat ons u helpen versneld de EU markt te betreden met veilige machines.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

ISO 12100 is geen wettelijke verplichting, maar het dient als leidraad voor het opzetten van een veilig ontwerp- en productieproces. Echter, u bent verplicht om de veiligheid van uw machine te garanderen en door de ISO 12100 te volgen, doorloopt u het proces dat de Machinerichtlijn voorschrijft aan de ontwerper.

De ISO 12200:100 is een Europese norm die tot doel heeft de veiligheid van het beoogde gebruik van de machine te waarborgen. Dit gebeurt door middel van het reguleren van het ontwerpproces van machines.

Er zijn drie typen normen: type A, type B en type C. De EN ISO 12100 definieert deze drie typen.

Type A: Generieke norm. De norm EN ISO 12100 is een type A norm en behandelt algemene risico’s voor machines en producten.

Type B: Algemene norm die zaken behandelt die voor meerdere aspecten relevant zijn, zoals de EN 60204-1 over elektrische installaties voor machines.

Type C: Product specifieke norm. Deze normen behandelen de ins en outs van de te verwachten aspecten voor een specifiek product, zoals de EN 619 voor conveyors en sorteerinstallaties.

De risicobeoordeling voor machines bestaat uit de volgende 3 stappen:

  1. Bepaling van de grenzen van de machine
  2. Identificatie van mogelijke gevaren
  3. Beoordeling van risico’s (risicoanalyse voor machineveiligheid) en aangeven of risicovermindering noodzakelijk is
Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Fette Compacting Belgium BV

Kris Schoeters Technical Sales Support & Project Management
Het team van Certification Experts heeft gezorgd voor een nieuwe koers voor het team van Fette Compacting, waarbij ze een hoger niveau van veiligheid hebben gegarandeerd voor onze operators.

Aria Technologies

Omar Ahmed Senior QA/QC Engineer
Certification Experts heeft ons geholpen om het CE-keurmerk te verkrijgen voor onze Cartesian Robot, waardoor we toegang kregen tot de Europese markt. Hun duidelijke communicatie en persoonlijke aanpak maakten onze samenwerking een prettige ervaring.

Confocal.nl

Peter Drent CEO
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de service en kwaliteit van het werk van Certification Experts. Ik ben zeker van plan om met hen samen te werken voor toekomstige projecten!

Nutek

Marc Schaerlaeckens Managing Director
Certification Experts heeft ervoor gezorgd dat wij elk aspect van het CE-markeringproces hebben overwogen, van het maken van de juiste ontwerpkeuzes tot het opstellen van een Technisch Dossier.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.