Elektrisch en Elektronisch apparatuur

CE Markering diensten volgens de EMC Richtlijn (2014/30/EU), Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), RED Richtlijn (2014/53/EU) & RoHS Richtlijn (2011/65/EU)

Met ruim 25 jaar ervaring kan ons team van experts u helpen bij het behalen van volledige CE markering voor uw elektronische en elektrische apparaten. Dit houdt in dat u de volledige conformiteit van uw elektronische en elektrische apparaten kan aantonen zodat u de Europese markt kan betreden.

CE markering elektrische apparaten

Het CE keurmerk voor elektronische en elektrische apparaten geeft aan dat uw apparatuur in compliance is met de Europese productwetgeving. Zonder deze markering blijft het onbevestigd dat uw machine veilig gebruikt kan worden, en u krijgt daarom geen toegang tot de Europese markt. Certification Experts helpt u volledige CE compliance te behalen zodat uw apparatuur de Europese markt mag betreden.

Uitdagingen van CE keuring elektrische apparaten

Het behalen van het CE keurmerk voor elektrische en elektronische apparaten kan een complex proces zijn. Dit komt doordat u als fabrikant moet bevestigen dat uw apparatuur in overeenstemming is met de Laagspanningsrichtlijn (LVD), Elektromagnetische conformiteitsrichtlijn (EMC), Radioapparatuur Richtlijn (RED) en/of de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS). Deze richtlijnen benoemen al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten waaraan voldaan moet worden en stellen ook dat leveranciers van elektrische apparatuur de potentiële gevaren van hun apparatuur moeten identificeren, om vervolgens de risico’s te analyseren.

Begeleiding van begin tot eind

Onze experts kunnen vaststellen of de Laagspannings-, EMC, RED en RoHS richtlijn van toepassing zijn op uw elektrische en elektronische apparaten om u vervolgens te begeleiden in het proces van ontwerp evaluatie en het oplossen van potentiële non-compliance problemen. Tijdens dit proces volgen wij de vereisten zoals uiteengezet in de veiligheidsnormen. We zullen u dus helpen om CE markering te behalen, zodat de compliance van uw elektrische en elektronische apparaten kan worden aangetoond, en u de apparatuur op de Europese markt in gebruik kan stellen.

Voor wie wij ons inzetten

Elektrisch en Elektronisch apparatuur

Vertrouw op ons team van experts om het CE-markeringproces voor uw Elektrisch en Elektronisch apparatuur te verzorgen.

CE markering elektrische apparaten

De Conformité Européenne (CE) markering is een wettelijke norm die verifieert dat producten veilig zijn om te gebruiken en te verkopen binnen Europees Economische Ruimte (EER). Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen om het CE keurmerk te behalen voor ze toegang krijgen tot de Europese markt. Wanneer een importeur een product onder diens eigen naam aanbiedt, dragen zij dezelfde verantwoordelijkheden als de fabrikant, en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de CE markering.

CE keuring elektrische apparaten

Om CE markering voor elektrische en elektronische apparaten te behalen moeten bedrijven verzekeren dat de apparatuur in compliance is met alle toepasbare Europese wetgeving. Voor elektrische en elektronische apparatuur kan de volgende wetgeving van toepassing zijn gebaseerd op CE markering:

 • De EMC Richtlijn 2004/30/EU streeft naar de waarborging van minimalisering de uitstoot van elektromagnetisch storing die van elektrische en elektronische apparaten af kan komen en ander apparatuur kan beïnvloeden. De richtlijn, EMC elektrische apparaten voor CE markering, vereist ook dat de apparatuur bestand moet zijn tegen de storing van ander apparatuur.
 • De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU waarborgt dat elektrisch apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van bescherming biedt aan de Europese burgers.
 • De Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU (RED) vereist dat apparatuur wordt geconstrueerd voor efficiënt gebruik van het radiospectrum om schadelijke interferentie met terrestrische en orbitale communicatie te voorkomen. De RED richtlijn zet alle essentiële vereisten uiteen om een hoog level van veiligheid van publiekelijk belang te kunnen waarborgen.
 • De RoHS Richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863/EU streven naar preventie van de risico’s voor de gezondheid van mens en milieu, gerelateerd aan het hanteren van het afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit gebeurt door bepaalde gevaarlijke stoffen binnen de EER te vervangen door veiligere stoffen, in een poging de risico’s en schade te beperken.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.

Mogelijke consequenties van misbruik CE markering elektrische apparaten

Wanneer uw apparatuur niet onder de relevante CE markering richtlijnen en verordeningen valt, is het verboden om het CE keurmerk aan te brengen. Het is ook strafbaar om CE markering aan te brengen op apparatuur die wel onder de richtlijnen valt, maar niet voldoet aan de Europese vereisten. De apparatuur kan door een derde partij geëvalueerd en/of getest worden om te controleren of het in overeenstemming is met de wettelijke veiligheidsvereisten. Wanneer de apparatuur niet in compliance is, mag het dus niet het CE keurmerk dragen, en daardoor niet verhandeld worden op de Europese markt.

Wanneer een controlerende autoriteit vaststelt dat er onterecht of geen CE markering is bevestigd aan uw apparatuur, kunnen ze drastische maatregelen treffen, zoals:

 • Verplichten van de fabrikant of importeur om de apparatuur aan te passen
 • Het terughalen van de apparatuur van de markt
 • Het afwijzen en terugsturen van uw apparatuur bij de douane
 • U strafrechtelijk vervolgen

Wie is er verantwoordelijk voor het CE keurmerk elektrische apparaten

Binnen de CE machinerichtlijn zijn de fabrikanten verantwoordelijk voor de CE markering. Dat betekent dat de fabrikant de EG-verklaring van overeenstemming (DoC) moet opstellen en verantwoordelijk is voor het bevestigen van de CE markering op de machine. Daarom moet de fabrikant de Conformiteitsverklaring (DoC) opstellen en er voor zorgen dat het CE keurmerk op de apparatuur wordt aangebracht. Andere marktdeelnemers, zoals een importeur, Authorised Representative (AR), bestelhuisdienstverlener en distributeur, hebben ook de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de CE markering op de juiste manier is geïmplementeerd door de fabrikant.

Hoe krijgt u CE markering elektrische apparaten

Om de CE markering te behalen voor uw elektrische en elektronische apparaten moet uw bedrijf verzekeren dat uw apparatuur in overeenstemming is met de relevante Europese richtlijnen en/of verordeningen, en dat u in het bezit bent van de benodigde technische documentatie. Sommige richtlijnen stellen ook dat er een handleiding bij de apparatuur geleverd moet worden in een goedgekeurde taal van het land waar het verkocht wordt. Dit moet gebeuren voordat ze de Europese markt kunnen betreden. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten ook een Conformiteitsverklaring (DoC) hebben.

Lidstaten van de Europese Unie kunnen geen producten waaraan CE markering bevestigd is, weerhouden de markt te betreden zonder adequaat bewijs van non-compliance. Certification Experts biedt begeleiding in kosten en tijd efficiëntie van het CE markeringsproces. Wij zullen de zorg dragen voor de volgende stappen voor u:

 • Classificering van relevante richtlijnen en verordeningen
 • Selecteren van (geharmoniseerde) CE-normen voor elektrische veiligheid
 • Opstellen van testprocedures
 • Beschrijven van de stappen van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
 • Adequate analyse en beoordeling van de risico’s
 • Testen
 • Opzetten van het Technische Dossier
 • Opstellen EU-conformiteitsverklaring

Ontdek de diversiteit aan diensten van Certification Experts, niet beperkt tot alleen CE-markering voor machines. Een greep uit de mogelijke diensten die wij kunnen verlenen:

Portfolio

Bekijk onze diensten

Ontdek op welke manier onze experts u kunnen bijstaan bij het bereiken van conformiteit voor uw Elektrisch en Elektronisch apparatuur.

Route to Compliance/Classificatie

Voor elke markt kan Certification Experts een praktische compliance route opstellen. Dit zal ervoor zorgen dat uw toegang tot de gekozen markt op de meest tijds- en kostenefficiënte manier wordt gegarandeerd. Deze service kan het volgende omvatten: een classificatie van relevante productveiligheidsvoorschriften, een beoordeling van het product, een analyse van het ontwerp, een verificatie van de gebruikte componenten en materialen, en een bepaling van de potentiële risico’s die verband houden met het gebruik ervan.

 • Het bepalen van hoe de van toepassing zijnde productwetgeving van toepassing is op uw product
 • Beschrijven van de stappen van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
 • Het opzetten van testprocedures

Engineering Review

Gekwalificeerde ingenieurs of experts van Certificerings Experts kunnen tijdens de ontwikkelingsfase systematisch onderzoek uitvoeren naar een product, systeem, proces, ontwerp of project. Het doel van een technische beoordeling is om verschillende aspecten van het onderwerp te beoordelen om de functionaliteit, veiligheid, conformiteit van voorschriften, kwaliteit en algehele prestaties te waarborgen.

 • Ontwerptoetsing
 • Voorafgaande conformiteitstests
 • Advies en hulp bij het regelen van de noodzakelijke producttests.

GAP Analyses

Een GAP-analyse op basis van product specifieke voorschriften is een gestructureerde beoordeling die de verschillen of “kloven” identificeert tussen de huidige praktijken van een bedrijf en de eisen die worden gesteld door deze specifieke voorschriften. Dit type analyse helpt organisaties ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en voorschriften. Certification Experts kan een GAP-analyse uitvoeren op basis van productveiligheidsvoorschriften voor organisaties om ervoor te zorgen dat hun producten aan veiligheidsnormen voldoen en blijven voldoen aan wettelijke vereisten. Het helpt risico’s te beperken, zorgt voor consumentenveiligheid en beschermt de reputatie van een bedrijf op de markt.

 • Identificatie van het regelgevend kader
 • Beoordeling van huidige praktijken
 • Evaluatie van regelgevende vereisten
 • Identificatie van kloven
 • Prioritering
 • Plan van Aanpak

Informatie en waarschuwingen voor de eindgebruiker

Certification Experts kan hulp bieden bij het volgende om ervoor te zorgen dat uw handleidingen, etikettering en verpakking volledig voldoen aan de gekozen markten:

 • Controlelijsten
 • Productetikettering
 • Sjablonen
 • Opstellen van handleidingen
 • Machineplaat

CE-Markering

De CE-Markering dient als bewijs dat een product voldoet aan de Europese producteisen. Het is een verplichte vereiste voor fabrikanten wiens producten vallen onder toepasselijke CE-richtlijnen en verordeningen voordat ze de Europese markt kunnen betreden. Daarnaast hebben andere partijen zoals importeurs, distributeurs en gemachtigde vertegenwoordigers hun rollen bij het waarborgen dat producten het CE-keurmerk dragen. Het verkrijgen van de CE-Markering kan een complex en tijdrovend proces zijn. Het omvat het begrijpen van de wettelijke vereisten, toegang krijgen tot de benodigde testfaciliteiten en effectief tijdbeheer. Ons team van CE-markering consultants staat klaar om u gedurende dit proces te ondersteunen. We zullen u begeleiden, de vereiste tests uitvoeren en het pad naar het verkrijgen van de CE-markering voor uw producten vereenvoudigen. Als uw toegewijde compliance-partner streven we ernaar dit vaak ingewikkelde proces te stroomlijnen.

 • Conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Technisch Dossier/Technische Documentatie
 • Risicobeoordeling
 • Inspectie-/Veiligheidsbeoordeling
 • Testen
 • Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring
 • Authorised Representative

EG-Verklaring van Overeenstemming/EU-Conformiteitsverklaring

Een Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring (DoC) is een officieel document waarin de fabrikant verklaart dat hun product voldoet aan de essentiële eisen van de toepasselijke Europese CE-richtlijnen en/of -verordeningen. Certification Experts heeft zowel de kennis als de internationale ervaring om u te helpen bij het opstellen van een geschikte DoC voor uw product, waardoor wordt gegarandeerd dat uw product veilig is en de markt kan betreden.

 • Bepalen van de specifieke eisen voor de EG-Verklaring van Overeenstemming/EU-Conformiteitsverklaring
 • Bepalen van de toepasselijke wetgeving
 • Verzamelen van alle benodigde productinformatie
 • Opstellen van de Verklaring

Risicobeoordeling

De Europese Productwetgeving vereist dat fabrikanten een risicobeoordeling van mogelijke risico’s die verband houden met hun apparatuur opnemen in hun technische dossier. Zoals vermeld in de richtlijn is een ‘adequate analyse en beoordeling van de risico(‘s)’ vereist.

 • Uitvoering van de risicobeoordeling
 • Begeleiding bij het uitvoeren van een risicobeoordeling
 • Producttesten en evaluatie
 • Training in risicobeoordeling en gebruik van Safexpert-software
 • Safexpert risicobeoordelingssoftware (TÜV-gecertificeerd)

Authorised Representation

AR Experts (onderdeel van Certification Experts) kan optreden als gemachtigde vertegenwoordiger namens uw organisatie en zorgen ervoor dat uw producten die op de EU en of UK markt worden verkocht, voldoen aan de betreffende wetgeving inzake productconformiteit. Dit heeft betrekking op producten die direct worden verkocht, via e-commerce (online), of via een fulfilment service provider.
We zijn actief in diverse sectoren, zoals Machines, Elektronica, Medische Apparaten, Consumentenproducten, Speelgoed, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Boten en meer.

Producttesten

Productconformiteit vereist vaak producttesten, een vereiste die wordt bepaald door toepasselijke wetgeving. . Certification Experts is gespecialiseerd in producttesten en biedt oplossingen in eigen huis, op locatie en in samenwerking met testlaboratoria.

Onze meest voorkomende tests:

 • EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit)
 • Laagspanning / elektrische veiligheid
 • RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
 • Radioapparatuur
 • Medisch
 • Softwaretesten
 • Biocompatibiliteit
 • Steriliteit
 • Speelgoed
 • PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
 • Machines
 • ATEX (Atmosphères Explosibles)

Training CE-markeringsproces

Certification Experts biedt training voor het verkrijgen van de CE-markering voor uw product of installatie, en zorgt daarmee voor een veilige toegang tot de Europese markt.

 • CE-markering
 • Safexpert-software

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Om te zorgen voor de volledige conformiteit van uw elektrische en elektronische producten, moet de “Administratieve Maatregel betreffende de Controle van Verontreiniging Veroorzaakt door Elektronische Informatieproducten” worden onderzocht. ROHS-compliance is essentieel, omdat het het milieu beschermt door het beperken van gevaarlijke stoffen in elektronica, wat de ecologische impact minimaliseert. Deze conformiteit waarborgt ook de veiligheid van consumenten en het welzijn van werknemers door ervoor te zorgen dat producten vrij zijn van schadelijke materialen. Buiten wettelijke verplichtingen is ROHS-compliance cruciaal voor toegang tot de markt en het voorkomen van toegangsdrempels. Bovendien bouwt het consumentenvertrouwen op, verbetert het de merkreputatie via ethische praktijken en bevordert het de innovatie bij het creëren van veiligere en duurzamere elektronische producten. Bij Certification Experts bieden we ROHS-compliance diensten.

 • ROHS-testen
 • ROHS-verificatie op basis van componenten
 • ROHS-compliance

Laagspanning (LV)

Certification Experts heeft de kennis en capaciteit om u effectief te begeleiden en ondersteunen bij het navigeren door alle aspecten die verband houden met Laagspanning, en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de Laagspanningsrichtlijn (LVD).

 • Advies en beoordeling Laagspanning (LV)
 • Voorbereiding van het Technische Dossier
 • Risicobeoordeling en veiligheidsevaluatie
 • LV-testen
 • Gebruikersinformatie en etikettering
 • CE-markering en EU-Conformiteitsverklaring

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Certification Experts beschikt over de kennis en capaciteit om u effectief te begeleiden en ondersteunen bij het navigeren door alle aspecten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), en zorgt ervoor dat u voldoet aan de EMC-richtlijn.

 • EMC advies en beoordelingen
 • Samenstellen van Technisch Dossier
 • Risicobeoordeling en veiligheidsevaluatie
 • EMC testen
 • Gebruikersinformatie en labeling
 • CE-Markering en EU-Conformiteitsverlaring
Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Het CE keurmerk geeft aan dat uw product in overeenstemming is met de Europese productwetgeving. Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen om het CE keurmerk te behalen voor ze toegang krijgen tot de Europese markt.

Niet alle producten vereisen een CE-markering. De CE-markering is een regelgevend conformiteitsmerkteken dat aangeeft dat een product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese Unie (EU) richtlijnen of verordeningen. De verplichting voor het aanbrengen van een CE-markering is afhankelijk van het type product en de specifieke EU-richtlijnen of verordening die erop van toepassing zijn.

Producten die binnen een scope van bepaalde EU-richtlijnen of verordeningen vallen, moeten de CE-markering dragen voordat ze wettelijk op de markt kunnen worden gebracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voorbeelden van productcategorieën die vaak een CE-markering vereisen, zijn machines, elektrische en elektronische apparatuur, medische hulpmiddelen, speelgoed, bouwproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan de andere kant zijn er ook producten die niet binnen de scope van een specifieke CE-richtlijn of -verordening vallen en daarom de CE-markering niet mogen dragen. Bijvoorbeeld, de meeste voedingsproducten, chemicaliën, cosmetica en bepaalde consumentengoederen hebben mogelijk geen CE-markering nodig.

Het is cruciaal voor fabrikanten om de specifieke regelgeving die van toepassing is op hun producten te bepalen en te beoordelen of een CE-markering vereist is. Als een product binnen de scope van een CE-richtlijn of -verordening valt, moet de fabrikant de noodzakelijke conformiteitsbeoordelingsprocedures ondergaan en de CE-markering aanbrengen voordat het product op de markt wordt gebracht in de EER.

Elektrische apparaten hebben over het algemeen een CE-markering nodig voordat ze op de markt mogen worden gebracht en verkocht in de Europese Economische Ruimte (EER). De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de richtlijnen en/of verordeningen van de Europese Unie (EU). Voor elektrische apparaten zijn met name de Laagspanningsrichtlijn (LVD), de EMC-richtlijn, de Radioapparatuurrichtlijn (RED) en de RoHS-richtlijn relevant. De specifieke richtlijnen en/of verordeningen die van toepassing zijn op een product, hangen af ​​van de aard ervan en het beoogde gebruik. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat hun producten voldoen aan de relevante EU-richtlijnen en zorgen dat de CE-markering is aangebracht voordat ze op de markt worden gebracht binnen de EER. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan alle toepasselijke EU-eisen.

De afwezigheid van vereiste CE-markering op een product, zoals voorgeschreven door toepasselijke EU-richtlijnen of -verordeningen, kan ernstige gevolgen hebben. Deze gevolgen omvatten juridische kwesties, boetes en andere juridische consequenties. Het product mag mogelijk niet legaal op de markt worden gebracht in de Europese Economische Ruimte (EER). Bovendien kunnen douaneautoriteiten en markttoezichthouders in EER-landen producten zonder de juiste CE-markering weigeren, wat leidt tot handelsbeperkingen. De aansprakelijkheid van de fabrikant kan toenemen in geval van ongevallen of schade veroorzaakt door het product. Autoriteiten kunnen ook eisen dat niet-conforme producten worden teruggeroepen uit de markt, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor de fabrikant. Om deze risico’s te vermijden, is het cruciaal dat fabrikanten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan relevante EU-richtlijnen of -regelgeving en de noodzakelijke conformiteitsbeoordelingsprocedures doorlopen voordat ze de markt betreden in de EER. Het correct aanbrengen van de CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan geldende normen en veiligheidsvoorschriften.

Een Conformité Européene (CE) markering is een regelgevende norm die verifieert dat producten veilig zijn voor gebruik en verkoop binnen Europees Economische Ruimte (EER). Het CE keurmerk geeft aan dat het electronische apparatuur de van toepassing zijnde conformiteitsprocedure heeft doorlopen en in compliance is met de Europese productwetgeving. Met dit CE-logo kan het apparatuur op de Europese markt worden gebracht. Het CE-keurmerk voor elektrische, elektronische en elektromechanische (EEE) producten geeft aan dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de EMC-richtlijn, de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED) en/of de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en 2015/863/EU. Het keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en veiligheidsnormen die in deze richtlijnen zijn vastgelegd.

De verantwoordelijkheid voor CE-markering ligt bij de fabrikant of, een gedeelte, bij hun geautoriseerde vertegenwoordiger (indien de fabrikant buiten de EU is gevestigd). In sommige gevallen kan ook de betrokkenheid van een Notified Body (een onafhankelijke organisatie aangewezen door een EU-lidstaat) vereist zijn.

Hier zijn de belangrijkste rollen:

Fabrikant: De primaire verantwoordelijkheid voor CE-markering ligt bij de fabrikant. Ze moeten ervoor zorgen dat het product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen of -regelgeving, de noodzakelijke conformiteitsbeoordelingsprocedures uitvoeren en het CE-keurmerk aanbrengen. De fabrikant is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de technische documentatie en de Verklaring van Overeenstemming.

Authorised Representative (indien van toepassing): Als de fabrikant buiten de EU is gevestigd, kunnen ze een AR binnen de EU aanstellen om namens hen op te treden. De AR deelt sommige verantwoordelijkheden met de fabrikant, waaronder het onderhouden van de technische documentatie en de Verklaring van Overeenstemming.

Notified Body (indien vereist): Voor bepaalde producten kan de betrokkenheid van een NoBo verplicht zijn. De NoBo is verantwoordelijk voor het uitvoeren van specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedures, zoals testen en inspecties, om te verifiëren dat het product voldoet aan de essentiële vereisten. De betrokkenheid van een Aangemelde Instantie is vaak vereist voor producten met een hoog risico.

Het is cruciaal voor de fabrikant om de specifieke vereisten voor hun productcategorie te begrijpen, de toepasselijke EU-richtlijnen of -verordeningen te identificeren en te bepalen of de betrokkenheid van een NoBo noodzakelijk is. Bovendien moeten fabrikanten uitgebreide administratie bijhouden van het conformiteitsbeoordelingsproces, de technische documentatie en de Verklaring van Overeenstemming. Deze documentatie moet beschikbaar zijn voor inspectie door autoriteiten indien nodig.

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Gallery Play Media

Ruben Kieftenbelt Founder & CTO
Onze ervaring met Certification Experts was prettig en waardevol. De testresultaten tijdens het certificeringsproject waren uitgebreid en gedetailleerd, en ze boden snel oplossingen wanneer er obstakels waren.

Nikon

Joachim Hofmann GM Service & Support
Samenwerken met het team van Certification Experts hebben wij als zeer behulpzaam, professioneel, snel en flexibel ervaren. Het is altijd goed om een partner bij de hand te hebben die kan helpen met diepgaande expertise wanneer dat nodig is. We kijken uit naar verdere samenwerking voor onze toekomstige inspanningen!

Physee

Wai-Man Tang Quality Assurance Manager
We hebben een hele goede ervaring met het samenwerken met Certification Experts. We zijn een opschalend bedrijf dat gespecialiseerd is in productontwikkeling onder zeer strakke deadlines, en het team van Certification Experts past zich deskundig aan onze behoeftes en begeleidt ons stap voor stap!

Dot Robot

Edward Belderbos Technical Director
Het was een genoegen om met Certification Experts te werken. Na het beoordelen van onze documentatie gaven ze ons gestructureerde feedback en lieten ze ons zien hoe we verder konden gaan om te voldoen aan de Europese richtlijnen.

Adtrackmedia

Paul East CTO
Certification Experts is behulpzaam, deskundig en snel geweest, zelfs onder moeilijke omstandigheden rond de pandemie. We kijken ernaar uit om met Certification Experts samen te werken aan toekomstige projecten.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.