Elektrisch en Elektronisch apparatuur

CE Markering diensten volgens de EMC Richtlijn (2014/30/EU), Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), RED Richtlijn (2014/53/EU) & RoHS Richtlijn (2011/65/EU)

Met ruim 25 jaar ervaring kan ons team van experts u helpen bij het behalen van volledige CE markering voor uw elektronische en elektrische apparaten. Dit houdt in dat u de volledige conformiteit van uw elektronische en elektrische apparaten kan aantonen zodat u de Europese markt kan betreden.

CE markering elektrische apparaten

Het CE keurmerk voor elektronische en elektrische apparaten geeft aan dat uw apparatuur in compliance is met de Europese productwetgeving. Zonder deze markering blijft het onbevestigd dat uw machine veilig gebruikt kan worden, en u krijgt daarom geen toegang tot de Europese markt. Certification Experts helpt u volledige CE compliance te behalen zodat uw apparatuur de Europese markt mag betreden.

Uitdagingen van CE keuring elektrische apparaten

Het behalen van het CE keurmerk voor elektrische en elektronische apparaten kan een complex proces zijn. Dit komt doordat u als fabrikant moet bevestigen dat uw apparatuur in overeenstemming is met de Laagspanningsrichtlijn (LVD), Elektromagnetische conformiteitsrichtlijn (EMC), Radioapparatuur Richtlijn (RED) en/of de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS). Deze richtlijnen benoemen al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten waaraan voldaan moet worden en stellen ook dat leveranciers van elektrische apparatuur de potentiële gevaren van hun apparatuur moeten identificeren, om vervolgens de risico’s te analyseren.

Begeleiding van begin tot eind

Onze experts kunnen vaststellen of de Laagspannings-, EMC, RED en RoHS richtlijn van toepassing zijn op uw elektrische en elektronische apparaten om u vervolgens te begeleiden in het proces van ontwerp evaluatie en het oplossen van potentiële non-compliance problemen. Tijdens dit proces volgen wij de vereisten zoals uiteengezet in de veiligheidsnormen. We zullen u dus helpen om CE markering te behalen, zodat de compliance van uw elektrische en elektronische apparaten kan worden aangetoond, en u de apparatuur op de Europese markt in gebruik kan stellen.

Voor wie wij ons inzetten

Elektrisch en Elektronisch apparatuur

Vertrouw op ons team van experts om het CE-markeringproces voor uw Elektrisch en Elektronisch apparatuur te verzorgen.

CE markering elektrische apparaten

De Conformité Européenne (CE) markering is een wettelijke norm die verifieert dat producten veilig zijn om te gebruiken en te verkopen binnen Europees Economische Ruimte (EER). Het is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten binnen de relevante CE richtlijnen en verordeningen vallen om het CE keurmerk te behalen voor ze toegang krijgen tot de Europese markt. Wanneer een importeur een product onder diens eigen naam aanbiedt, dragen zij dezelfde verantwoordelijkheden als de fabrikant, en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van de CE markering.

CE keuring elektrische apparaten

Om CE markering voor elektrische en elektronische apparaten te behalen moeten bedrijven verzekeren dat de apparatuur in compliance is met alle toepasbare Europese wetgeving. Voor elektrische en elektronische apparatuur kan de volgende wetgeving van toepassing zijn gebaseerd op CE markering:

 • De EMC Richtlijn 2004/30/EU streeft naar de waarborging van minimalisering de uitstoot van elektromagnetisch storing die van elektrische en elektronische apparaten af kan komen en ander apparatuur kan beïnvloeden. De richtlijn, EMC elektrische apparaten voor CE markering, vereist ook dat de apparatuur bestand moet zijn tegen de storing van ander apparatuur.
 • De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU waarborgt dat elektrisch apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van bescherming biedt aan de Europese burgers.
 • De Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU (RED) vereist dat apparatuur wordt geconstrueerd voor efficiënt gebruik van het radiospectrum om schadelijke interferentie met terrestrische en orbitale communicatie te voorkomen. De RED richtlijn zet alle essentiële vereisten uiteen om een hoog level van veiligheid van publiekelijk belang te kunnen waarborgen.
 • De RoHS Richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863/EU streven naar preventie van de risico’s voor de gezondheid van mens en milieu, gerelateerd aan het hanteren van het afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit gebeurt door bepaalde gevaarlijke stoffen binnen de EER te vervangen door veiligere stoffen, in een poging de risico’s en schade te beperken.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Mogelijke consequenties van misbruik CE markering elektrische apparaten

Wanneer uw apparatuur niet onder de relevante CE markering richtlijnen en verordeningen valt, is het verboden om het CE keurmerk aan te brengen. Het is ook strafbaar om CE markering aan te brengen op apparatuur die wel onder de richtlijnen valt, maar niet voldoet aan de Europese vereisten. De apparatuur kan door een derde partij geëvalueerd en/of getest worden om te controleren of het in overeenstemming is met de wettelijke veiligheidsvereisten. Wanneer de apparatuur niet in compliance is, mag het dus niet het CE keurmerk dragen, en daardoor niet verhandeld worden op de Europese markt.

Wanneer een controlerende autoriteit vaststelt dat er onterecht of geen CE markering is bevestigd aan uw apparatuur, kunnen ze drastische maatregelen treffen, zoals:

 • Verplichten van de fabrikant of importeur om de apparatuur aan te passen
 • Het terughalen van de apparatuur van de markt
 • Het afwijzen en terugsturen van uw apparatuur bij de douane
 • U strafrechtelijk vervolgen

Wie is er verantwoordelijk voor het CE keurmerk elektrische apparaten

Binnen de CE machinerichtlijn zijn de fabrikanten verantwoordelijk voor de CE markering. Dat betekent dat de fabrikant de EG-verklaring van overeenstemming (DoC) moet opstellen en verantwoordelijk is voor het bevestigen van de CE markering op de machine. Daarom moet de fabrikant de Conformiteitsverklaring (DoC) opstellen en er voor zorgen dat het CE keurmerk op de apparatuur wordt aangebracht. Andere marktdeelnemers, zoals een importeur, Authorised Representative (AR), bestelhuisdienstverlener en distributeur, hebben ook de verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de CE markering op de juiste manier is geïmplementeerd door de fabrikant.

Hoe krijgt u CE markering elektrische apparaten

Om de CE markering te behalen voor uw elektrische en elektronische apparaten moet uw bedrijf verzekeren dat uw apparatuur in overeenstemming is met de relevante Europese richtlijnen en/of verordeningen, en dat u in het bezit bent van de benodigde technische documentatie. Sommige richtlijnen stellen ook dat er een handleiding bij de apparatuur geleverd moet worden in een goedgekeurde taal van het land waar het verkocht wordt. Dit moet gebeuren voordat ze de Europese markt kunnen betreden. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten ook een Conformiteitsverklaring (DoC) hebben.

Lidstaten van de Europese Unie kunnen geen producten waaraan CE markering bevestigd is, weerhouden de markt te betreden zonder adequaat bewijs van non-compliance. Certification Experts biedt begeleiding in kosten en tijd efficiëntie van het CE markeringsproces. Wij zullen de zorg dragen voor de volgende stappen voor u:

 • Classificering van relevante richtlijnen en verordeningen
 • Selecteren van (geharmoniseerde) CE-normen voor elektrische veiligheid
 • Opstellen van testprocedures
 • Beschrijven van de stappen van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen
 • Adequate analyse en beoordeling van de risico’s
 • Testen
 • Opzetten van het Technische Dossier
 • Opstellen EU-conformiteitsverklaring

Ontdek de diversiteit aan diensten van Certification Experts, niet beperkt tot alleen CE-markering voor machines. Een greep uit de mogelijke diensten die wij kunnen verlenen:

Portfolio

Bekijk onze diensten

Ontdek op welke manier onze experts u kunnen bijstaan bij het bereiken van conformiteit voor uw Elektrisch en Elektronisch apparatuur.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Gallery Play Media

Ruben Kieftenbelt Founder & CTO
Onze ervaring met Certification Experts was prettig en waardevol. De testresultaten tijdens het certificeringsproject waren uitgebreid en gedetailleerd, en ze boden snel oplossingen wanneer er obstakels waren.

Nikon

Joachim Hofmann GM Service & Support
Samenwerken met het team van Certification Experts hebben wij als zeer behulpzaam, professioneel, snel en flexibel ervaren. Het is altijd goed om een partner bij de hand te hebben die kan helpen met diepgaande expertise wanneer dat nodig is. We kijken uit naar verdere samenwerking voor onze toekomstige inspanningen!

Physee

Wai-Man Tang Quality Assurance Manager
We hebben een hele goede ervaring met het samenwerken met Certification Experts. We zijn een opschalend bedrijf dat gespecialiseerd is in productontwikkeling onder zeer strakke deadlines, en het team van Certification Experts past zich deskundig aan onze behoeftes en begeleidt ons stap voor stap!

Dot Robot

Edward Belderbos Technical Director
Het was een genoegen om met Certification Experts te werken. Na het beoordelen van onze documentatie gaven ze ons gestructureerde feedback en lieten ze ons zien hoe we verder konden gaan om te voldoen aan de Europese richtlijnen.

Adtrackmedia

Paul East CTO
Certification Experts is behulpzaam, deskundig en snel geweest, zelfs onder moeilijke omstandigheden rond de pandemie. We kijken ernaar uit om met Certification Experts samen te werken aan toekomstige projecten.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.