Verklaring van Overeenstemming / Conformiteitsverklaring (DoC)

en breng uw producten veilig op de Europese markt

Certification Experts is uw full-service compliance partner en begeleidt u door het volledige CE-markeringproces door de Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring te verkrijgen. Met meer dan 25 jaar ervaring zal ons team u helpen om de Verklaring van Overeenstemming te verkrijgen.

Experts

Vertrouw op onze experts om uw Conformiteitsverklaring te verkrijgen en op te stellen.

Conformiteitsverklaring: Certification Experts als uw betrouwbare partner

Voordat een product wettelijk op de Europese markt mag worden gebracht, moet het het CE-keurmerk dragen. Een Verklaring van Overeenstemming of Conformiteitsverklaring is een officieel document waarin de fabrikant verklaart dat het betreffende product voldoet aan de essentiële eisen van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en/of verordeningen. De fabrikant moet voldoende kennis hebben van de CE-richtlijnen en -verodeningen en weten hoe hij een CE Verklaring van Overeenstemming moet opstellen en daarin moet opnemen. Om dit zo snel en efficiënt mogelijk te doen, wordt het sterk aanbevolen om een expert zoals Certification Experts, in te schakelen om u bij dit proces te begeleiden.

Wat is een Verklaring van Overeenstemming (Conformiteitsverklaring)?

Een Verklaring van Overeenstemming is een officieel document waarin de fabrikant verklaart dat hun product voldoet aan de essentiële eisen van de van toepassing zijnde Europese CE-richtlijnen en/of -verordeningen. Deze Verklaring van Overeenstemming CE is verplicht omdat het nodig is om te verklaren dat een product in overeenstemming is met de CE-markering. Deze verklaring heeft verschillende benamingen in de volksmond; CE Conformiteitsverklaring, EU Verklaring van Overeenstemming, CE Verklaring van Overeenstemming. De officiële benamingen zijn; EU-Conformiteitsverklaring, EG Verklaring van Overeenstemming (is over het algemeen een verklaring van overeenstemming machinerichtlijn) en de Prestatieverklaring (voor bouwproducten). De EG Verklaring van Overeenstemming, meestal EG Verklaring van Overeenstemming voor machines, zijn voor verouderde richtlijnen en verordeningen. De EU Conformiteitsverklaring is de titel voor de aangepaste richtlijnen en verordeningen op basis van de ‘Nieuw Aanpak’. De Confotmiteitsverklaring geldt als ondertekend bewijs dat het product veilig is voor gebruik. Voor producten die niet binnen de scope van de CE-markering vallen, is het niet verplicht om een verklaring op te stellen, maar het wordt aanbevolen om een vrijwillige conformiteitsverklaring op te stellen.

Wat is een Inbouwverklaring en kan deze de EG Verklaring van Overeenstemming vervangen?

Een inbouwverklaring, ofwel een IIb-verklaring, wordt gebruikt wanneer een product gedeeltelijk compleet is of is ontworpen om te worden opgenomen in een ander product. Deze kan dus niet de EG Verklaring van Overeenstemming voor machines vervangen. De fabrikant van het eindproduct is verantwoordelijk voor het opstellen van de Verklaring van Overeenstemming en het aanbrengen van het CE-keurmerk voordat het product beschikbaar wordt gesteld aan een consument.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Wanneer is een Conformiteitsverklaring verplicht?

Wanneer een fabrikant een Verklaring van Overeenstemming ondertekent, verklaren zij dat het product is ontworpen en vervaardigd volgens de juiste eisen voor conformiteitsbeoordeling, en nemen zij volledige verantwoordelijkheid voor de overeenstemming van de gezondheids- en veiligheidsnormen van de EU. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende productgroepen:

Hoe lang moet een Conformiteitsverklaring worden bewaard?

De fabrikant of gemachtigde vertegenwoordiger moet de Verklaring van Overeenstemming tien jaar lang bewaren vanaf de datum waarop het product op de markt wordt gebracht (tenzij anders vermeld in de van toepassing zijnde richtlijnen).

Hoe kom ik aan een Conformiteitsverklaring?

Het verkrijgen van een Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring is onderdeel van het CE-markeringproces. Zodra men begint met het verkrijgen van het CE-keurmerk, zal het opstellen en samenstellen van de Verklaring een natuurlijk onderdeel van dit proces zijn. Je kunt het CE-keurmerk en daarmee de EU Conformiteitsverklaring verkrijgen door deze stappen te volgen:

 1. Identificeren van de EU-vereisten voor uw product
 2. Controleer of je product voldoet aan de specifieke eisen
 3. Controleer of je product moet worden getest door een Notified Body
 4. Test het product
 5. Stel het Technisch Dossier op
 6. Breng het CE-keurmerk aan en stel de Conformiteitsverklaring op

Zodra het CE-keurmerk op het product is aangebracht, moet het worden bevestigd met de EG Verklaring van Overeenstemming, EU-conformiteitsverklaring of Prestatieverklaring. Dit moet worden gedaan voor elk product dat bedoeld is voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en onder een of meer van de ‘Nieuwe Aanpak’ Richtlijnen en Verordeningen valt.

Comformiteitsverklaring opstellen: een praktisch voorbeeld

Het opstellen van de Verklaring van Overeenstemming zelf kan moeilijk zijn als je niet weet wat je moet opnemen en wat achterwege moet blijven. De vereisten voor de EU Conformiteitsverklaring geven aan dat alle relevante productinformatie in het document moet worden vermeld, zoals:

 • Naam/adres van de fabrikant en verantwoordelijke Authorised Representative
 • Beschrijving van het product en het modelnummer
 • De richtlijnen en verordeningen die worden gebruikt voor de CE-markeringcertificering.
 • Lijst van gebruikte normen
 • Naam en functie van de gemachtigde persoon
 • Handtekening en datum

Alle andere informatie hangt af van het type product dat je op de EU-markt wilt verhandelen Certification Experts een EU Conformiteitsverklaring voorbeeld gemaakt voor veschillende typen producten. Dit verklaring van overeenstemming voorbeeld kan worden gebruikt als template voor u om de juiste Conformiteitsverklaring op te stellen.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Is een CE-certificaat hetzelfde als een Verklaring van Overeenstemming?

Soms wordt een Verklaring van Overeenstemming of een Conformiteitsverklaring aangeduid als een CE Conformiteitsverklaring, CE-verklaring of CE-certificaat. Dit komt omdat de Conformiteitsverklaring het officiële document is waarin wordt verklaard dat een product voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidseisen van de EU en daarom wettelijk het CE-keurmerk mag dragen. De formele naam voor het document is echter de EG Verklaring van Overeenstemming, EU-Conformiteitsverklaring of Prestatieverklaring en dus geen CE Conformiteitsverklaring.

Hoe weet ik of een Verklaring van Conformiteit geldig is?

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of Authorised Representative (AR) om te verzekeren dat de informatie in de Declaration of Conformity (DoC) relevant en up to date is. De contactgegevens van de fabrikant/AR staan ​​vermeld op de DoC. U kunt deze informatie gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke partij om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan alle relevante Europese gezondheids- en veiligheidsnormen.

In veel gevallen moeten producten voldoen aan meerdere geharmoniseerde EU-normen. Dit is met name het geval voor producten die bestaan uit veel onderdelen (zoals machines) en voor medische hulpmiddelen. Als u hulp nodig heeft bij het vaststellen of een Verklaring van Overeenstemming geldig is, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u helpen controleren of de Verklaring van Overeenstemming voldoet aan alle relevante normen, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de wettelijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en) en/of verordening(en).

Verklaring van overeenstemming consulting bij Certification Experts

Als de Conformiteitsverklaring niet correct is opgesteld, dubbelzinnige verklaringen bevat, noodzakelijke informatie ontbreekt of enig ander probleem van die aard heeft, betekent dit dat uw product onder valse veiligheidsgarantie wordt verhandeld. Dit zou het illegaal maken om uw product in de Europese Unie te verhandelen, wat betekent dat een gebrekkige Verklaring van Overeenstemminge ernstige gevolgen voor u als fabrikant kan hebben. Om dit te voorkomen, is het het beste om een expert aan te stellen die hier voor u voor kan zorgen.

Certification Experts beschikt zowel over de kennis als internationale ervaring om u te helpen een passende EU-Conformiteitsverklaring vvoor uw product op te stellen. Wij zullen u als volgt van dienst zijn:

 • Vaststellen van specifieke eisen voor de Verklaring van Overeenstemming
 • Vaststellen van toepasselijke richtlijnen, verordeningen en wetgeving
 • Verzamelen van alle benodigde productinformatie
 • Opstellen van de Verklaring van Overeenstemming

We kunnen zelfs het volledige CE-markeringproces voor u beheren, inclusief deze diensten voor de EU-Conformiteitsverklaring.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Confocal.nl

Peter Drent CEO
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de service en kwaliteit van het werk van Certification Experts. Ik ben zeker van plan om met hen samen te werken voor toekomstige projecten!

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.